Uvođenje kontrolinga

 

Naša metodologija uvođenja kontrolinga razvijena je prema iskustvima najbolje svjetske prakse. To je sveobuhvatan, opsežan i unikatan projekt koji donosi promjene na svim razinama poslovanja

 

 

Kontroling se razvija kao stručna podrška menadžmentu. Uz njegovu pomoć kontinuirano se povećava efikasnost i efektivnost upravljanja, a time i sposobnost prilagođavanja promjenama unutar i izvan poduzeća. Izgradnja funkcije kontrolinga sveobuhvatan je projekt u kojem nema instant rješenja, nema prečica ni uspjeha preko noći. No, korist je uvijek daleko veća od ulaganja. Promjene su duboke i trajne  na svim područjima poduzeća ili organizacije.

Svako poduzeće unikatna je, jedinstvena i neponovljiva cjelina. To u potpunosti poštujemo pri izradu plana rada na projektu uvođenja kontroling funkcije.

Četiri su osnovna uvjeta bez kojih nema kontrolinga:

  1. Zainteresirani menadžment
  2. Stručan kontroler
  3. Moderan sustav upravljačkog računovodstva
  4. Kvalitetna IT podrška

Projektom su obuhvaćene sve organizacijske jedinice i svi hijerarhijski nivoi. Za svako poduzeće izrađuje se jedinstveni hodogram aktivnosti u kojem su opisani poslovi i zadaci  na temelju kojeg su vlasnici/menadžeri kontinuirano upoznati s fazama razvoja projekta.

“Zaokupljenost kontrolinga budućnošću omogućava lakše suočavanje sa stvarnošću kada dođe do odstupanjima od zacrtanoga.”

Temeljna načela kontrolinga prema IGC International Group of Controling.

=

Analiza postojećeg stanja poslovanja poduzeća ili organizacije

E
9

Povezivanje strateških i operativnih ciljeva 

E
;

Izrada plana razvoja kontroling funkcije

R

Kontinuirana edukacija menadžera i kontrolera tijekom cijelog projekta

Faze projekta uvođenja kontroling funkcije

7

Razvoj informacijskog i računovodstvenog sustava

6

Razvoj funkcije kontrolinga i izgradnja sustava izvještavanja

D
8

Izgradnja upravljačkog računovodstva

D
<

Kreiranje kontrolerskog organigrama na temelju poslovnih procesa

Faze projekta uvođenja kontroling funkcije

;

Analiza postojećeg stanja poslovanja poduzeća ili organizacije

7

Povezivanje strateških i operativnih ciljeva

7

Izrada plana razvoja kontroling funkcije

7

Razvoj informacijskog i računovodstvenog sustava

7

Kreiranje kontrolerskog organigrama na temelju poslovnih procesa

7

Izgradnja upravljačkog računovodstva

7

Razvoj funkcije kontrolinga i izgradnja sustava izvještavanja

R

Kontinuirana edukacija menadžera i kontrolera tijekom cijelog projekta

Elaborat o uvođenju kontrolinga

Tijekom cijelog projekta uvođenja kontrolinga sve aktivnosti se evidentiraju u obliku izvještaja o razvoju kontrolinga. Izvještaji se kontinuirano prikupljaju kao unikatna znanja koja omogućavaju svim zaposlenicima detaljan uvid u svaku promjenu koju je kontroling donio.

To omogućuje prijenos znanja na svakog novog zaposlenika kako u kontrolingu tako i izvan njega. Unikatnost elaborata proizlazi iz činjenice da ne postoje dva identična primjera uvođenja kontrolinga, s obzirom da je svako poduzeće jedinstvena, unikatna cjelina definirana:

  • organizacijskom strukturom
  • misijom, vizijom, strategijom i strateškim ciljevima
  • organizacijom informacijskog i izvještajnog sustava
  • korporacijskom kulturom
  • stilom rukovođenja

„Elaborat o uvođenju kontrolinga“ svjedoči o sređenosti sustava i predstavlja unikatno i univerzalno znanje i umijeće upravljanja poduzećem ili organizacijom (know-how).

Istovremeno služi i kao dokaz kvalitetnog upravljanja sustavom i predstavlja konkretnu pomoć kod ugovaranja poslova na najrazličitijim natječajima, ili u slučaju potrebe dokazivanja kvalitete poslovanja financijskim institucijama.

 

Korist od kvalitetno implementiranog kontrolinga uvijek je daleko veća od ulaganja. Obratite nam se sa povjerenjem. Biti će nam zadovoljstvo podijeliti svoje bogato iskustvo sa vama!

 

Telefon za kontakt: +385 1 779 3619

Pošaljite nam upit - UVOĐENJE KONTROLINGA

Suglasnost