Usluga:

Uvođenje i razvoj kontrolinga

Implementacija kontrolinga uz konzultantsku podršku osigurava znatno bolje i brže rezultate. Iskoristite naše iskustvo!

Uvođenje i razvoj kontrolinga u poduzeću

Sveobuhvatno uvođenje kontroling funkcije u poduzeće opsežan je i unikatan zadatak koji donosi višestruke strateške koristi na svim razinama poslovanja.
Kontroling se razvija kao stručna podrška menadžmentu, neophodna u digitalno doba. Uz njegovu pomoć kontinuirano se povećava produktivnost, efikasnost i efektivnost upravljanja, a time i sposobnost prilagođavanja promjenama unutar i izvan poduzeća.

Faze projekta uvođenja kontroling funkcije

Uvođenje kontrolinga složeni je projekt za koji poduzeće ili organizacija prije svega treba biti spremno. Uvođenje kontrolinga nije samo tehnički zadatak, već je prije svega tu da mijenja mentalni model svih uključenih. Zahtijeva promjene poslovnih modela, pravila i načina ponašanja, načina upravljanja i odnosa prema procesima, podacima, uzrocima/posljedicama, strategiji.

Kontroling postoji zbog menadžmenta i izgradnja funkcije kontrolinga ne može uspješno biti provedena bez suradnje sa menadžerima i vlasnicima.
Kontroling je predvodnik promjena i jedna je od najvažnijih funkcija u poduzeću. Pomaže od izrade strategije do operativnih planova, od aktivnosti do odgovornosti, od planiranja do realizacije i nagrađivanja.

Svako poduzeće unikatna je, jedinstvena i neponovljiva cjelina. To u potpunosti poštujemo pri izradu plana rada na projektu uvođenja kontroling funkcije.

Četiri su osnovna uvjeta bez kojih nema kontrolinga:

  1. Zainteresirani menadžment
  2. Stručan kontroler
  3. Moderan sustav upravljačkog računovodstva
  4. Kvalitetna IT podrška

Projektom su obuhvaćene sve organizacijske jedinice i svi hijerarhijski nivoi. Za svako poduzeće izrađuje se jedinstveni hodogram aktivnosti u kojem su opisani poslovi i zadaci  na temelju kojeg su vlasnici/menadžeri kontinuirano upoznati s fazama razvoja projekta.

funkcije uvodenja kontrolinga

Elaborat o uvođenju kontrolinga

Tijekom cijelog projekta uvođenja kontrolinga sve aktivnosti se evidentiraju u obliku izvještaja o razvoju kontrolinga. Izvještaji se kontinuirano prikupljaju kao unikatna znanja koja omogućavaju svim zaposlenicima detaljan uvid u svaku promjenu koju je kontroling donio.

To omogućuje prijenos znanja na svakog novog zaposlenika kako u kontrolingu tako i izvan njega. Skup svih izvještaja predstavlja svojevrsni elaborat o uvođenju kontrolinga. Unikatnost elaborata proizlazi iz činjenice da ne postoje dva identična primjera uvođenja kontrolinga, s obzirom da je svako poduzeće jedinstvena, unikatna cjelina definirana:

  • organizacijskom strukturom
  • misijom, vizijom, strategijom i strateškim ciljevima
  • organizacijom informacijskog i izvještajnog sustava
  • korporacijskom kulturom
  • stilom rukovođenja

Elaborat o uvođenju kontrolinga svjedoči o sređenosti sustava i predstavlja unikatno znanje o upravljanju poduzećem ili organizacijom. Istovremeno služi i kao dokaz kvalitetnog upravljanja sustavom i predstavlja konkretnu pomoć kod ugovaranja poslova na najrazličitijim natječajima ili u slučaju potrebe dokazivanja kvalitete odlučivanja prema financijskim institucijama.

Često postavljena pitanja

Koje su ključne faze projekta uvođenja kontrolinga u poduzeće?

Ključne faze uključuju analizu postojećih poslovnih procesa, definiranje ciljeva i KPI-jeva, odabir metoda i alata, obuku osoblja, implementaciju sustava te kontinuirano praćenje i prilagodbu.

Koja je uloga menadžmenta u procesu uvođenja kontrolinga?

Menadžment je ključni dionik suradnje u procesu uvođenja kontrolinga jer je kontroling usmjeren na podršku menadžmentu u donošenju važnih strateških poslovnih odluka i upravljanju poslovnim procesima.

Koji su osnovni uvjeti za uspješno provođenje kontrolinga u poduzeću?

Osnovni uvjeti uključuju zainteresiranog menadžmenta, stručnog kontrolera, moderan sustav upravljačkog računovodstva i kvalitetnu IT podršku.

Kako se osigurava prilagodba projekta uvođenja kontrolinga potrebama i karakteristikama poduzeća?

Za svako poduzeće izrađuje se jedinstveni hodogram aktivnosti koji opisuje poslove i zadatke temeljem kojih su vlasnici/menadžeri kontinuirano upoznati s fazama razvoja projekta kontrolinga, osiguravajući prilagodbu prema specifičnostima poduzeća.

Kako se osigurava dokumentiranje i praćenje aktivnosti tijekom projekta uvođenja kontrolinga?

Sve aktivnosti se evidentiraju u obliku izvještaja o razvoju kontrolinga, omogućujući detaljan uvid u promjene i služeći kao temelj za prijenos znanja na zaposlenike.

Što predstavlja elaborat o uvođenju kontrolinga i koje su njegove ključne funkcije?

Elaborat o uvođenju kontrolinga svjedoči o sređenosti sustava, predstavlja unikatno znanje o upravljanju poduzećem te služi kao dokaz kvalitete upravljanja i pomoć kod ugovaranja poslova ili dokazivanja kvalitete odlučivanja prema financijskim institucijama.

Pošaljite upit

Ispunite obrazac ili nas nazovite na +385 1 779 3619

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.