Activity Based Costing


Model raspoređivanja troškova na bazi aktivnosti odnosno procesa jednako koristan u privatnom i javnom sektoru

ABC nije nova metoda, razvija se od druge polovice prošlog stoljeća uz najveći utjecaj profesora Coopera i Kaplana. Zbog svoje specifičnosti trebalo je proći dosta vremena od prve ideje do aktivne uloge u poslovnoj praksi. Prvobitna ideja je kroz godine evoluirala, smanjila se njena kompleksnost što je bilo nužan korak za široku primjenu u modernom poslovanju.  

Tradicionalni sustavi raspoređivanja troškova više ni blizu nisu dovoljni i praksa desetljećima traži nova rješenja. Pomoću ABC metode u prvi plan dolaze aktivnosti i procesi čime se po prvi puta omogućuje raspoređivanje indirektnih fiksnih troškova na bazi aktivnosti odnosno procesa. 

Prvi kvalitetni rezultati postavljeni su u sektoru proizvodnje. Motiv za njenu implementaciju bio je velik rast fiksnih troškova proizvodnje (tkz. troškovi infrastrukture) koji se javljaju krajem prošlog stoljeća pod utjecajem snažnog razvoja moderne tehnologije.

Tradicionalni varijabilni troškovi (rad i materijal) bili su uglavnom pod kontrolom uz pomoć dobrih sastavnica i tehnologija/receptura. No, stvarao se novi problem – brzorastuća tehnologija potpomognuta visokoobrazovanim režijskim osobljem činila je sve veći dio ukupnih troškova proizvodnje koji se više nije mogao izbjeći.

 

Rađali su se odjeli za podršku proizvodnji u vidu raznovrsnih laboratorija, upravljanja i kontrole kvalitete, održavanja isl. Raslo je tkz. režijsko osoblje za podršku proizvodnji kao što su granski stručnjaci tehnolozi, voditelji pogona, kontrolori, pogonski inženjeri…

Jednom riječju, počeli su rasti troškovi koji su po svojoj prirodi bili fiksni bez obzira na količine proizvodnje, koji se tradicionalno zovu – opći troškovi proizvodnje (OTP).

Klasična računovodstvena metoda raspoređivanja OTP troškova na proizvedene učinke više nije mogla dati odgovore na pitanja potrebna za kvalitetno upravljanje troškovima u suvremenim uvjetima poslovanja.

Tu na scenu stupa ABC…

Dobri rezultati i najbolja praksa iz proizvodnog sektora šire se brzo na na segmente poslovanja koje obiluju fiksnim troškovima.

Danas se ABC metoda primjenjuje u nabavi, skladištu, transportu, ali i računovodstvu, kontrolingu, IT i svim ostalim službama podrške. Štoviše, danas njena globalna primjena sve više zahvaća javni sektor u kojem je više no ikad važno resursima upravljati racionalno.

ABC metoda temelji se na pretpostavkama da nositelji troškova (proizvodi ili usluge) konzumiraju određene aktivnosti a aktivnosti ili poslovni procesi konzumiraju određene resurse. Fiksni troškovi raspoređuju se na temelju baza ili faktora trošenja pojedinih aktivnosti (proizvodnje, prodaje ili izvedene usluge ako govorimo o javnom sektoru). To dovodi do jasnije spoznaje koliko ukupnih resursa potroši svaki proizvod ili uslugu do krajnje realizacije proizvoda ili usluge na tržištu. To dovodi i do preciznijeg utvrđivanja i eliminiranja aktivnosti u sferi fiksnih troškova koje ne dodaju vrijednost poduzeću, čime se dolazi do smanjenja troškova bez klasičnog „rezanja“ bez jasnih kriterija. Sve to u konačnici rezultira stvaranjem i održavanjem konkurentske prednosti i racionalizacijom svih utrošenih resursa.

Najnovija verzija ove metode ide još korak dalje – osim praćenja internih procesa, vodi se računa i o eksternim procesima koji utječu na cijeli lanac vrijednosti i na ostvarenje strateških ciljeva. U fokusu je vrijednost koju poduzeće ili organizacija stvara za sve steakholdere…

..

 

ABC se danas smatra standardnom i iskušanom metodom modernog kontrolinga.

Upoznajte svoje poduzeće iz dosad nepoznate perspektive. Obratite nam se već danas.

 

Telefon za kontakt: +385 1 779 3619

Pošaljite nam upit - UVOĐENJE ACTIVITY BASED COSTINGA

Suglasnost