Suradnja sa Controller Institutom iz Beča

Suradnja sa Controller Institutom iz Beča

Opće je poznata stvar da je ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska je prihvatila i osnovna načela pravne stečevine vezane za slobodno tržišno natjecanje i strategiju „Europa 2020“ koja polazi od modernizirane javne uprave i cijelog javnog sektora kao javnog servisa za građane, privredu i investitore.

S jedne strane postoji obaveza Republike Hrvatske da modernizira javni sektor i to ne samo radi racionalizacije troškova, nego u prvom redu radi povećanja učinkovitosti te da učini poslovanje javnog sektora transparentnim i tržišno prihvatljivim. Sa druge strane je za očekivati da će EK pojačati svoj monitoring pri ostvarenju ovih ciljeva i obaveza.

Za povećanje učinkovitosti i transparentno poslovanje nisu dovoljne samo zakonske ili organizacijske promjene. Potreban je i održiv instrument upravljanja ciljevima i uslugama – odnosno kontroling. Cilj kontrolinga u javnom sektoru je utvrditi učinkovitost djelovanja na temelju specifičnih indikatora uspješnosti. Ovdje treba uzeti u obzir mnoge specifičnosti. Kontroleri moraju moderirati proces određivanja i formuliranja ciljeva sve do njihova operativnog izvršenja, koje tada treba pomno pratiti kroz specifičan sustav pokazatelja.

Sve ove činjenice bile su više nego dovoljne da se u velikoj mjeri posvetimo razvoju koncepta edukacije i implementacije kontrolinga u javni sektor. S obzirom da su mnoge zemlje članice EU već prošle fazu uvođenja kontrolinga u javnu upravu, posve je prirodno da koristimo njihova znanja i iskustva. Upravo iz tog razloga, partnerska poduzeća Kontroling Kognosko  pokrenuo je suradnju sa Controller Institutom iz Beča i prema njihovoj metodologiji i programu, na hrvatskom jeziku kreirali

sveobuhvatnu edukaciju za javni sektor:

“KONTROLING U JAVNOM SEKTORU”

 

Ova sjajna edukacija omogućuje razvoj kontrolerske doktrine u javnom sektoru, te pruža znanje i alate koji su za to područje neophodni. Pokazatelji su ovdje gotovo uvijek spoj kvantitativnih i kvalitativnih ocjena uspješnosti. Izrada prave kombinacije indikatora, te standardi izvedbe ključni su faktori uspjeha. Nakon toga slijedi drugi važan korak, a to je komunikacija o postignutim rezultatima sa svim nositeljima odgovornosti. Obilje korisnih vježbi i primjera razbiti će predrasudu o kontrolingu kao sredstvu za kontroliranje.

Za svako društvo u cjelini važno je postojanje i djelovanje javnog sektora, ali i praćenje njegove efikasnosti i efektivnosti na dobrobit svih stakeholdera.  Sva znanja i primjere iz poslovne prakse iz područja kontrolinga u javnom sektoru, austrijski Controller Institut sakupljao je godinama. Ponosni na činjenicu da naši polaznici imaju priliku pohađati licencirani program po kojem se godinama educiraju djelatnici javnog sektora u Austriji i susjednim zemljama.