Što je kontroling?

Filozofija upravljanja na bazi ekonomske logike racionalnosti

 

Kontroling je filozofija upravljanja na bazi ekonomske logike racionalnosti

Razvija se na globalnom nivou, iskustva se dijele, a svako poduzeće ili organizacija može crpiti iskušane spoznaje. Evolucija kontrolinga događa se pred našim očima – njegova modernizacija je globalna, koristimo ga lokalno. Kontroler je danas partner menadžmenta, njegov ekonomski savjetnik. Znanje se prenosi diljem svijeta, potrebno ga je samo implementirati.

Kontroling omogućuje kvalitetnije upravljanje budućim događajima, te daje odgovore na konkretna pitanja – kakve su trend vrijednosti i što možemo očekivati u budućnosti, u koje proizvode ili usluge treba više ulagati, a koje napuštati, koje kupce u budućnosti izbjegavati, koja tržišta razvijati, a sa kojih se povlačiti, na koji način se financirati, da li se i dalje zaduživati… U fokusu su efikasnost, produktivnost i profitabilnosti, čime se u praksi omogućuje direktno sniženje troškova.

Osim toga, koristi od uvođenja kontrolinga očituju se u obliku čiste organizacije, modernog računovodstvenog sustava koji osigurava sve potrebne podatke. Poremećaji se detektiraju u najranijim fazama u bilo kojem segmentu poslovanja, osiguravaju se kvalitetnije menadžerske odluke, izgradnja sustava nagrađivanja, efikasno planiranje, brža prilagodba promjenama i znatno veća konkurentnost.

Kontroling je filozofija upravljanja na bazi ekonomske logike racionalnosti, skup znanja koja su potrebna kako bi se na bazi bezbrojnih podataka iz poduzeća i izvan njega prikupio optimalan broj informacija koje su menadžerima neophodne za kvalitetno odlučivanje. Zainteresirani menadžment je u tome ključni i najvažniji čimbenik. Ako to menadžment dopusti, kontroling može imati ulogu najboljeg ekonomskog savjetnika koje poduzeće može imati.
.

 

Kontroling je unutarnji glas i zdrav razum ekonomije

 

Zaokupljenost kontrolinga budućnošću omogućava lakše suočavanje sa stvarnošću kad dođe do odstupanjima od zacrtanog. On istražuje da li se zacrtani ciljevi dostižu, propituje razloge koji su doveli do odstupanja i vrača na pravi put. Ukoliko put nije pravi – potiče na preispitivanje strategije.

Nije dovoljno menadžere jednostavno opskrbiti informacijama. Informacije se moraju dobro razumjeti – od kuda dolaze i što nam govore, te kako ih ispravno koristiti. Poduzeće treba razviti kvalitetan odnos prema kontrolingu kao „jedinom izvoru istine” čime se bitno unaprjeđuje cijeli komunikacijski sustav. Kontroling je odgovoran za kvalitetu informacija, a menadžment za kvalitetu odluka koje su na temelju tih informacija donesene.

.

Što kontroleri I menadžeri kažu o kontrolingu:

How to be a excellent Controller? I believe in: “Open your mind, and watch what nobody sees! ”
John Araújo, Controller at Soja de Portugal

“Controlling is like a playing a bend. We should work together and hear what others are saying.”
Aleksander Socha, Business Controlling Coordinator Central Europe, Ramirent, Poland

“A controller does not hide behind figures but is always on the way to the customers – as a consultant and a partner of management.”
Dr.Dr.h.c. Albrecht Deyhle, Founder of the Controller Akademie

“Today it is no longer sufficient to provide management with the bare figures in order to warn of the iceberg. The controller must support management to find ways to avoid the iceberg.”
Dr. Geog Hanen CFO, Bosch Rexroth AG

In practice, people with the title of controller have functions that are,

at one extreme, a little more than bookkeeping,

and at the other extreme, de facto general management.

 

Hrvatski javni sektor upoznaje kontroling

 

 Danas je kontroling u modernom upravljanju neizostavan – bez obzira radi li se o privatnom ili javnom sektoru. U vrijeme visokih troškova i rastućih potreba društva, nužno je da se resursima upravlja optimalno. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska je prihvatila i osnovna načela pravne stečevine vezane za slobodno tržišno natjecanje i strategiju „Europa 2020“ koja polazi od modernizirane javne uprave kao javnog servisa za građane, privredu i investitore.

S jedne strane postoji obaveza Republike Hrvatske da modernizira javnu upravu i to ne samo radi racionalizacije troškova, nego u prvom redu radi povećanja učinkovitosti, te da učini poslovanje javnog sektora transparentnim i tržišno prihvatljivim kako bi mogao služiti i kao pokretač ekonomskog rasta. A sa druge strane je za očekivati da će EU pojačati svoj monitoring pri ostvarenju ovih ciljeva i obaveza.

Hrvatska se upravo suočava sa istinom –  određivanje jasnih ciljeva, određivanje standarda izvedbe (standards of perfomance), te kvalitativni i kvantitativni pokazatelji efikasnosti moraju postati okosnica života i rada javnog sektora.

Glavno pitanje nije koliko resursa imamo na raspolaganju, nego što ćemo s njima postići. Moramo se stalno propitkivati  – što želimo postići, imamo li sredstva za to i jesu li u pametnoj korelaciji s onim što želimo postići. Učinkovitost je ono čemu stremimo, ne samo paušalno rezanje troškova. 

Kao što je za svako društvo u cjelini, važno postojanje i djelovanje javnog sektora, tako je i praćenje njihove efikasnosti i efektivnosti nužno i nadasve korisno za dobrobit svih stakeholdera.

 

Kontroling se razvija globalno, a najbolja svjetska praksa dolazi u Hrvatsku suradnjom poduzeća KONTROLING KOGNOSKO sa najvažnijim svjetskim kontrolerskim organizacijama, ustanovama i udrugama:

 

Controller Akademie

Kontroling Kognosko je partner Controller Akademie (Njemačka, Munchen), jedne od najboljih svjetskih škola kontrolinga, te izvodi edukacije prema njihovom licenciranom programu.

Controller Institut

Partner je i Controller Instituta (Austrija, Beč) po čijem je programu i licenci razvio edukaciju za certificiranje kontrolera u javnoj upravi – jedinstvenu takve vrste u regiji.

International Group of Controlling

Kontroling Kognosko je također član IGC-u (International Group of Controlling – Švicarska, St.Gallen) krovnog tijela za kontroling koji na globalnoj razini kreira standarde kontrolerske prakse i edukacija iz kontrolinga, 

International Controller Verain

Kontroling Kognosko je sjedište ogranka ICV-a (International Controller Verain – Njemačka, Munchen) za Hrvatsku. 

International Business Communication Standards

Kontroling Kognosko je član udruženja IBCS (International Business Communication Standards – Švicarska, Kreuzlingen)

Zebra BI

Partner je konzultantskog poduzeća Zebra.bi (Slovenija, Ljubljana),

Pošaljite nam upit za besplatnu prezentaciju uvođenja kontrolinga u Vašem poduzeću

Suglasnost