Kontroling – uvjet za digitalizaciju

Za sve koji žele zakoračiti u digitalnu transformaciju i razviti svoj digitalni poslovni model, kontroling je osnovni poligon na kojem se suštinski uređuju procesi.

Kontroling je temelj digitalizacije i digitalne transformacije

Za sve koji žele zakoračiti u digitalnu transformaciju i razviti svoj digitalni poslovni model, kontroling je osnovni poligon na kojem se suštinski uređuju procesi. Postavljanje, mapiranje i kontrola procesa, kontinuirano poboljšavanje procesa – vodeći su poslovi i zadaci kontrolinga, a bez njega nema niti trajne održivosti sustava.

Kontroling brine o razvoju digitalnih alata i praćenju poslovanja kroz te digitalne alate, a trajni mu je zadatak i briga o tome koliko svi zaposlenici razumiju procese i održavaju ih čistima. Kontroler je skrbnik podataka, a kontroling zadnja linija obrane od podatkovne anarhije i prva linija borbe za točnu i ažurnu informaciju.

Prije početka procesa digitalizacije, moraju se jasno propisati procesi, definirati kako će se što raditi i kakvi podaci će se sakupljati. Nakon toga potrebno je definirati što će se kasnije analizirati i tko će za to biti zadužen.
Za sve to potrebno je skrbništvo nad podacima. Skrbnik podataka treba biti jako motiviran da se procesi poštuju i da su podaci čisti. A tko bi mogao biti više motiviran za to od kontrolinga, ako znamo da mu je jedan od glavnih zadataka – osiguravanje točnog i pravovremenog izvještavanja. Ukoliko podaci nisu čisti, nisu niti upotrebljivi i tada kontroling više nema svoj smisao.

Kontroleri moraju biti educirani za upravljanje podacima. Ne u informatičkom, već u suštinskom smislu. Kao takvi, idealni su da budu pokretači digitalne transformacije i treneri/mentori o procesima za sve ostale zaposlenike.
Možemo zaključiti: bez dobrog kontrolinga teško je uspješno digitalizirati poslovanje. Bilo da govorimo o uređivanju procesa za uspješno provođenje, ili o podacima za kvalitetno analiziranje.


Najčešći okidač koji potiče razvoj digitalizacije poslovanja u poduzećima i organizacijama:
.

 • Nezadovoljstvo kupaca koji više ne pristaju na zastarjele modele poslovanja.
 • Slaba učinkovitost i produktivnost, visoki troškovi
 • Nedostatak pravila, nejasni procesi
 • Svi rade sve, svatko na svoj način
 • Promjena menadžmenta, akvizicije ili spajanja
 • Uvođenje novog poslovnog modela
 • Stagnacija u poslovanju
 • Itd

Koji god da je razlog prisutan, najvažnije je posvetiti dovoljno vremena promišljanju promjena u procesima kako bi digitalizacija mogla ispuniti očekivanja.

.

Kontroling u funkciji digitalizacije:

 • osigurava preduvjete poduzeća za provedbu digitalizacije
 • osigurava njezinu provedbu
 • jača razinu zrelosti poduzeća o tome kako ispravno koristiti podatke
 • osnažuje menadžment
 • otvara skrivene potencijale i razotkriva skrivene gubitke
 • itd…

Digitaliziranje poslovanja ili dijelova poslovanja nije jednokratan posao. Upravo suprotno, zahtijeva trajnu brigu i održavanje. Uz napredovanje digitalizacije postalo je više nego jasno da je upravljanje podacima jedno od najvažnijih zadataka modernog poslovanja.

Digitalizacija mora prije svega uključiti razumijevanje procesa, a tek onda alate kojima će se provesti. Niti jedno od digitalnih rješenja nije moguće uspješno implementirati bez definiranih postupaka i procedura i to sukladno strategiji i strateškim ciljevima poduzeća.
Digitalizacija podrazumijeva sređeni podatkovni sustav i trajnu brigu o njemu. Mi vam možemo pomoći da to postignete.

Što je zapravo kontroling?

Kontroling je stručna pomoć menadžmentu. On pomaže poduzećima u podizanju produktivnosti, efikasnost i efektivnost poslovanja, a time i sposobnosti prilagođavanja promjenama koje se događaju unutar i izvan kompanije. Kontroling je fokusiran na ulaganja i koristi od njih, pa tako mora jasno detektirati koji dijelovi poduzeća ili organizacije zarađuju novac, a koji ga troše bez željenih efekata.
Uloga kontrolinga je povezivanje menadžmenta, organizacije, računovodstva, financija uz pomoć informatičke potpore u zaokruženu cjelinu kako bi se dobila velika slika poslovanja poduzeća.

Također, uloga kontrolinga je povezivanje strateškog i operativnog, izrada sustava planiranja i izvještavanja i fokusiranje na budućnost. Kontroling je skrbnik podataka, čuvar poslovnog rezultata i sparing partner menadžmenta.

Kontroling  je posao i strast

Polazeći od raznovrsnih funkcija kontrolinga, jasno je da se kontroler treba truditi da razvija brojne kompetencije usmjerene na što više različitih područja, kako bi svojim znanjem, iskustvom i mudrošću mogao biti od koristi donosiocima odluka.
Sa druge strane, donosioci odluka trebaju aktivno prihvatiti pomoć iz kontrolinga kao najbolji savjet koji mogu dobiti. Naime, niti jedan odjel ne može dati na jednom mjestu toliko mnogo raznovrsnih informacija kao kontroling, a niti jedan drugi zaposlenik ne može imati tako sveobuhvatnu sliku svih dimenzija poslovanja kako to može imati dobar kontroler.
Kontroler stoga mora konstantno raditi na sebi, biti redoviti polaznik edukacija o kontrolingu, pratiti nove trendove i tehnologiju kako bi – stalno razvijajući sebe, zapravo samo održao korak s vremenom.

Pitanje razvoja kvalitetnog kontrolinga u hrvatskim poduzećima jedno je od bitnih pitanja za daljnji razvoj zemlje i utrke sa razvijenim zemljama Europe. Ako se uzme u obzir da je kontroling idealno mjesto u poduzeću koje može biti rasadnik znanja i pokretač razvoja kompetencija gotovo svih razina menadžmenta, jasno je da razvijajući i unapređujući kontroling, direktno utječemo na unapređenje poslovanja cijelog poduzeća, pa na kraju i ukupnog gospodarstva.

U kontrolingu je najvažnija edukacija

Edukacije iz kontrolinga za kontrolere traju cijeli život. Kontroling se mijenja velikom brzinom, najvećom mjerom zbog ubrzanog razvoja informatičke tehnologije.
Svake godine od kontrolera se očekuje sve više. Danas više nije dovoljno samo da razumije business, organizaciju, računovodstvo, klasičnu ekonomsku teoriju, već se očekuje da sve više ulazi u IT kao data analyst/data scientist.
Zbog toga je najvažnija edukacija kontrolera i menadžera. To je složeno područje koje traži kontinuirano učenje, ali daje ogroman doprinos prosperitetu poduzeća.

kontroling edukacija

Kontroling je filozofija upravljanja na bazi ekonomske logike racionalnosti

Razvija se na globalnom nivou, iskustva se dijele, a svako poduzeće ili organizacija može crpiti iskušane spoznaje. Evolucija kontrolinga događa se pred našim očima – njegova modernizacija je globalna, koristimo ga lokalno. Kontroler je danas partner menadžmenta, njegov ekonomski savjetnik. Znanje se prenosi diljem svijeta, potrebno ga je samo implementirati.

Kontroling omogućuje kvalitetnije upravljanje budućim događajima, te daje odgovore na konkretna pitanja – kakve su trend vrijednosti i što možemo očekivati u budućnosti, u koje proizvode ili usluge treba više ulagati, a koje napuštati, koje kupce u budućnosti izbjegavati, koja tržišta razvijati, a sa kojih se povlačiti, na koji način se financirati, da li se i dalje zaduživati… U fokusu su efikasnost, produktivnost i profitabilnosti, čime se u praksi omogućuje direktno sniženje troškova.

Osim toga, koristi od uvođenja kontrolinga očituju se u obliku čiste organizacije, modernog računovodstvenog sustava koji osigurava sve potrebne podatke. Poremećaji se detektiraju u najranijim fazama u bilo kojem segmentu poslovanja, osiguravaju se kvalitetnije menadžerske odluke, izgradnja sustava nagrađivanja, efikasno planiranje, brža prilagodba promjenama i znatno veća konkurentnost.

Kontroling je filozofija upravljanja na bazi ekonomske logike racionalnosti, skup znanja koja su potrebna kako bi se na bazi bezbrojnih podataka iz poduzeća i izvan njega prikupio optimalan broj informacija koje su menadžerima neophodne za kvalitetno odlučivanje. Zainteresirani menadžment je u tome ključni i najvažniji čimbenik. Ako to menadžment dopusti, kontroling može imati ulogu najboljeg ekonomskog savjetnika koje poduzeće može imati.

Kontroling je unutarnji glas i zdrav razum ekonomije

Zaokupljenost kontrolinga budućnošću omogućava lakše suočavanje sa stvarnošću kad dođe do odstupanjima od zacrtanog. On istražuje da li se zacrtani ciljevi dostižu, propituje razloge koji su doveli do odstupanja i vrača na pravi put. Ukoliko put nije pravi – potiče na preispitivanje strategije.

Nije dovoljno menadžere jednostavno opskrbiti informacijama. Informacije se moraju dobro razumjeti – od kuda dolaze i što nam govore, te kako ih ispravno koristiti. Poduzeće treba razviti kvalitetan odnos prema kontrolingu kao „jedinom izvoru istine” čime se bitno unaprjeđuje cijeli komunikacijski sustav. Kontroling je odgovoran za kvalitetu informacija, a menadžment za kvalitetu odluka koje su na temelju tih informacija donesene.

Što kontroleri I menadžeri kažu o kontrolingu:

How to be a excellent Controller? I believe in: “Open your mind, and watch what nobody sees! ”
John Araújo, Controller at Soja de Portugal

“Controlling is like a playing a bend. We should work together and hear what others are saying.”
Aleksander Socha, Business Controlling Coordinator Central Europe, Ramirent, Poland

“A controller does not hide behind figures but is always on the way to the customers – as a consultant and a partner of management.”
Dr.Dr.h.c. Albrecht Deyhle, Founder of the Controller Akademie

“Today it is no longer sufficient to provide management with the bare figures in order to warn of the iceberg. The controller must support management to find ways to avoid the iceberg.”
Dr. Geog Hanen CFO, Bosch Rexroth AG

Hrvatski javni sektor upoznaje kontroling

Danas je kontroling u modernom upravljanju neizostavan – bez obzira radi li se o privatnom ili javnom sektoru. U vrijeme visokih troškova i rastućih potreba društva, nužno je da se resursima upravlja optimalno. Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska preuzela je obavezu da modernizira javnu upravu i to ne samo radi racionalizacije troškova, nego u prvom redu radi povećanja učinkovitosti, te da učini poslovanje javnog sektora transparentnim i tržišno prihvatljivim kako bi mogao služiti i kao pokretač ekonomskog rasta.

Glavno pitanje nije koliko resursa imamo na raspolaganju, nego što ćemo s njima postići. Moramo se stalno propitkivati  – što želimo postići, imamo li sredstva za to i jesu li u pametnoj korelaciji s onim što želimo postići. Učinkovitost je ono čemu stremimo, ne samo paušalno rezanje troškova.

Kao što je za svako društvo u cjelini, važno postojanje i djelovanje javnog sektora, tako je i praćenje njihove efikasnosti i efektivnosti nužno i nadasve korisno za dobrobit svih stakeholdera.

Kontroling se razvija globalno, razvijene ekonomije svijeta razvile su metode i alate, te definirale najbolju praksu

Već su vrlo dobro poznate činjenice o modernom poslovanju koje bez agilnih, fleksibilnih i informacija koje pogađaju točno u metu menadžerskog interesa, i modernog upravljanja koje se nosi sa globalnom konkurencijom – naprosto nije moguće. Kontrolerska praksa u državama razvijenih zapadnih ekonomija razvija se velikom brzinom, i to prvenstveno zbog svakodnevnog napretka informatičke tehnologije koja naprosto na dnevnoj bazi donosi nove mogućnosti.

Kontroleri danas u svojoj idealnoj ulozi zauzimaju ulogu poslovnog partnera. Osim izražene sposobnosti analiziranja to zahtijeva znatne komunikativne i socijalne kompetencije. Kako bi osigurali dugoročno uspješnu interakciju između kontrolinga i menadžmenta, kontroleri ponajprije trebaju imati duboko razumijevanje poslovnog modela poduzeća.

Ako menadžeri osim znanja i iskustva u vlastitoj struci (npr. proizvodnja, distribucija, …) raspolažu velikim razumijevanjem ukupnih gospodarskih odnosa, dakle visokom kompetencijom kontrolinga, onda je logična posljedica još uspješnije sveukupno upravljanje. 

Pošaljite nam upit za besplatnu prezentaciju uvođenja kontrolinga u Vašem poduzeću

Ispunite obrazac ili nas nazovite na +385 1 779 3619

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.