Sales Controlling Seminar

Datum: 11.06.2014
Po drugi puta u dvije godine poduzeće Kontroling Kognosko d.o.o. organiziralo je jedinstveni seminar SALES CONTROLLING u Zagrebu.

Po drugi puta u dvije godine poduzeće Kontroling Kognosko d.o.o. organiziralo je jedinstveni seminar SALES CONTROLLING u Zagrebu.

Partner i trener renomirane Controller Akademie Munich gospodin Dietmar Pascher, dugogodišnji suradnik poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o. na više područja poslovanja održao je dana 11.06.2014. godine impresivnu jednodnevnu kontroling edukaciju pred više od 50 polaznika, kontroling stručnjaka, menadžera, direktora i vlasnika poduzeća iz različitih branši poslovanja u RH te susjednih zemalja.

Interaktivna razrada tema sa interesantnim primjerima iz prakse, a prema vlastitim iskustvima iz različitih branša poslovanja, od polaznika je vrlo kvalitetno prihvaćena.

Sa gospodinom Dietmarom Pascherom dogovorena je daljnja suradnja u 2015. i 2016. godini sa novim i do sada neobrađenim kontroling temama koje će zasigurno biti interesantne poslovnom sektoru u RH.

Galerija slika