Riskantno je riskirati ne upravljajući rizikom

Bez rizika je nemoguće poslovati, ali njime se može i mora upravljati. Taj posao treba prepustiti stručnjacima. Zadatak je konzultanata razviti kulturu odnosa prema rizicima.

Bez rizika je nemoguće poslovati, ali njime se može i mora upravljati. Taj posao treba prepustiti stručnjacima. Zadatak je konzultanata razviti kulturu odnosa prema rizicima.