Prilog – Konzultanti

Na konzultantskim uslugama u Hrvatskoj okrene se oko 2 milijarde kuna na godinu

Na konzultantskim uslugama u Hrvatskoj okrene se oko 2 milijarde kuna na godinu