Power BI Advanced edukacija

Power BI Advanced edukacija

Kreirajte izvještaje koje trebate, a ne samo one koje znate dizajnirati. Ubrzajte učenje naprednog DAX-a dizajnirajući prave izvještaje iz prakse.

PROLONGIRANO ODRŽAVANJE Power BI Advanced edukacije do daljnjega!

Zašto napredujemo?

Nakon brojnih zadovoljnih polaznika prvog dijela edukacije Power BI, pripremili smo nastavak. Naučite kako u potpunosti iskoristiti potencijal Power BI. Nakon što ste naučili osnove DAX-a, otkrijte njegov puni potencijal. Kreirajte izvještaje koje trebate, a ne samo one koje znate dizajnirati. Ubrzajte učenje naprednog DAX-a dizajnirajući prave izvještaje iz prakse.

Edukacija je namijenjena svim polaznicima koji:

 • su završili osnovni tečaj iz Power BI alata i žele krenuti korak dalje
 • se teško snalaze sami s naprednom DAX-om
 • lakše uče uz prave zadatke iz prakse
 • ne žele odustati nakon prve prepreke s DAX-om

Što je potrebno?

 • Osobno računalo sa Power BI Desktop programom

Kontakt i savjetovanje

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kognosko.hr

Vrijeme i mjesto:
08,30-16,00
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još nekoliko slobnodnih mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

Sadržaj programa

2 dana intenzivne edukacije

Modul 1

1. Modul – Query
1.Query - sadržaj
 • kreiranje kompleksnih kondicionalnih stupaca
 • parametri upita
 • kreiranje funkcije (invoke function)
 • query folding (izvršavanje upita na server strani)

Modul 2

2. Modul -Napredni DAX
2.Napredni DAX sadržaj
 • kontekst retka i filtra
 • prijelaz iz konteksta retka u kontekst filtra s CALCULATE
 • parametarska nepovezana tablica
 • kreiranje RDG stavaka sa subtotalima
 • alokacija budgeta po alokacijskom ključu  

Modul 3

3. Modul -Napredni DAX
3.Napredni DAX sadržaj
 • grupiranje u segmente od-do
 • polu aditivne mjere – korisnička baza, prosječni korisnici
 • materijaliziranje tablice (kreiranje upita s DAX-om)
 • kalkulacija novih korisnika i korisnika koji su otišli
 • kreiranje sigurnosnih uloga (row level security)

Modul 4

1. Modul -Vizualizacija
4. Vizaulazacija - sadržaj
 • drillthrough filter
 • relative filter
 • bookmark i selection pane
 • gumbi
 • what-if parametar

Predavač

Završio Elektrotehnički fakultet  u Zagrebu. Radio je u Siemensu kao projektant automatiziranih sistema u termoelektranama, u Plivi na poziciji validatora računalnih sistema u periodu. Završio postdiplomski studij DSM (Diploma Study in Management) na Zagrebačkom sveučilištu. Radio u kontrolingu Vipneta od 2002. do 2011. od kojih šest godina kao voditelj kontrolinga u marketingu. Nakon toga radi u Tele2 kao voditelj kontrolinga i voditelj odjela poslovne inteligencije.

Prijavite se

Cijena:

2.400 kn + PDV

Prijavnica

Prijavite se na Power BI Advanced edukacija


Nazovite nas na +385 1 779 3619