Podaci postaju informacija onda kada donose novo znanje