Od honorarnog posla do vodeće tvrtke u regiji

Pokrenula sam privatni posao prije gospodarske krize. Obrt Kognosko otvorila sam 2005. i tada sam radila honorarno. Nisam bila sigurna je li pametno ostaviti dobar posao radi snova – vlastite kontroling konzultantske tvrtke…

Pokrenula sam privatni posao prije gospodarske krize. Obrt Kognosko otvorila sam 2005. i tada sam radila honorarno. Nisam bila sigurna je li pametno ostaviti dobar posao radi snova – vlastite kontroling konzultantske tvrtke…