11 ICCC – Moć sinergije

11 International Controlling Conference in Croatia
17 studenoga, 2023
Hotel Sheraton, Zagreb

Održano 17. studenog 2023. 

Uživo u Zagrebu,
hotel Sheraton, Ul. kneza Borne 2
petak, 9,00 – 16,00 sati

Samo oni koji koriste snagu sinergije mogu dugoročno uspjeti .

.Pod pokroviteljstvom ICV – Internationaler Controller Verein
konzultantsko poduzeće Kontroling Kognosko i Lider media organizirali su

11. Međunarodnu konferenciju o kontrolingu (ICCC).
Prezentacije su bile na hrvatskom i engleskom jeziku uz simultano prevođenje.

ŠTO SMO OVE GODINE IMALI PRILIKE SLUŠATI: 

11. ICCC je donijela sve što sada morate znati o modernom menadžmentu i kontrolingu!
Svijet živi digitalnu transformaciju i prilično jak zaokret prema ekološkoj održivosti i zelenom gospodarstvu. Upravljanje se mijenja nevjerojatnom brzinom, a nove generacije zaposlenika gotovo svakodnevno donose i nova pravila.
Na tržištu – čeka nas već dobro poznata nepredvidivost.
Upravo zato što se u modernom poslovanju isprepliću brojni faktori, od kojih su neki sasvim novi, sinergija je sada ključ uspjeha.
Može uključivati sve moguće veze koje omogućuju napredak – među-funkcionalna sinergija, sinergija vodstva i zaposlenika, tehnologije i ljudi, sinergija inovacija i unapređenja, učenja i razvoja, socijalna i ekološka sinergija te svakako financijska i operativna sinergija.

..

TEME KONFERENCIJE: 

– sinergija – “the word of the year”
– menadžment današnjice – kako se nose s novim izazovima
– prilagodljivost, fleksibilnost, agilnost – uvjet opstanka
– rast uz digitalnu transformaciju – pothvat koji traži znanje
– promjene u malim i srednjim poduzećima – kako uspjeti kao veliki
– upravljanje temeljeno na informacijama – kontroling kao samorazumljivost
– planiranje u modernim uvjetima – puno toga se mijenja
– održivost i ESG – tema koja je tu da ostane
– timski rad i zaposlenici kao najvažniji faktor –  uvijek u fokusu

ZAŠTO JE KONFERENCIJA BILA KORISNA: 

1. Slušali smo  jedinstvene priče o top temama i najaktualnijim pitanjima modernog menadžmenta i kontrolinga
2. Sjajni predavači iz Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske donijeli su dobre vijesti i iskustva iz prve ruke
3. Imali smo priliku slušati o trendovima u menadžmentu, promašenim odlukama, IT rješenjima i fantastičnim prilikama koje nas čekaju u budućnosti kontrolinga
4. Uživali smo u networkingu uz preko 300 posjetitelja iz zemlje i inozemstva, naše sponzore i partnere

Spikeri

Izuzetno brz razvoj tehnologije zahtijeva od menadžera praćenje trendova i inovacija kako bi ostali konkurentni. Rast uz digitalnu transformaciju zahtijeva prilagodbu i stvaranje agilnih organizacija, automatizaciju procesa i optimizaciju operacija.
Tržišni uvjeti i zahtjevi kupaca neprestano se mijenjaju. Prilagodljivost omogućuje poduzeću da brzo reagira na promjene u potražnji, konkurenciji i trendovima. Fleksibilnost i agilnost omogućuju mu da brzo mijenja strategiju, proizvode ili usluge kako bi zadovoljilo promjenjive potrebe tržišta, a otvorenost za inovacije i istraživanje tržišta omogućava stvaranje novih poslovnih prilika.
Istovremeno, mijenja se i svijest djelatnika. Tradicionalni hijerarhijski pristup menadžmentu postaje manje popularan, a sve se više prihvaćaju agilne metode koje donose brže prilagođavanje promjenama, ali i veću autonomiju zaposlenika i okretanje ka timskom radu. Pronalaženje, zadržavanje i razvoj kvalitetnih talenata postalo je veliki izazov. Menadžeri moraju biti vrlo kreativni u privlačenju visokokvalificiranih zaposlenika kako bi osigurali uspjeh organizacije.

Sve su to razlozi zbog kojih moramo puno i često govoriti o dobrim iskustvima, dijeliti znanje, razmjenjivati iskustva.

 

ZAKLJUČAK SE NAMEĆE SAM OD SEBE: 

Upravo zato što se u modernom poslovanju isprepliću brojni faktori, sinergija je sada ključ. Ona pruža mogućnost ostvarivanja većih rezultata i učinaka. Kada se kombiniraju različiti talenti i resursi, produktivnost i efikasnost organizacije raste.
Kada ljudi surađuju u sinergijskom okruženju, razvija se osjećaj pripadnosti i zajedništva. Ovaj timski duh poboljšava motivaciju i angažman zaposlenika.
Sinergija treba omogućiti organizaciji da stvori jedinstvene konkurentske prednosti kroz učinkovitije i fleksibilnije rješavanje bilo kojeg složenog problema.

KOME JE KONFERENCIJA BILA NAMIJENJENA: 

Ova konferencija osmišljena je kako bi ispunila očekivanja:

– vlasnika poduzeća,
– top-menadžera,
– kontrolera svih razina,
– menadžera prodaje, marketinga,
– menadžera nabave, proizvodnje,
– analitičara, planera,
– menadžera računovodstva i financija,
– IT stručnjaka koji rade na poslovnim rješenjima koja su potpora kontrolingu (BI, DW, planiranje)
– svih ostalih koji prate svjetske trendove u modernom businessu.

Program

Predavači i panelisti

Jasmina Očko

konzultant za kontroling, Kontroling Kognosko d.o.o. ( Hrvatska )
09:00 - 09:15

Otvaranje konferencije

O predavaču
Sadržaj

Sinergija označava situaciju u kojoj kombinacija različitih elemenata stvara veću vrijednost ili korist nego što bi svaki pojedinačno mogao postići. To znači da su, kad se različiti resursi, znanja, vještine ili kompetencije spoje i djeluju zajedno, rezultat poboljšana učinkovitost, produktivnost ili fantastične inovacije Iako u poslovnom svijetu odavno poželjna, sinergija nikada do sada nije bila toliko ključna za opstanak. Znanje koje se sada traži nadilazi mogućnosti bilo kojeg pojedinca. Sada mogu uspjeti samo timovi sinergijski povezanih kompetentnih ljudi koji žive svoju ideju i privrženi su zajedničkim ciljevima. Iako izgleda utopijski, sve se više čini da će to u budućnosti biti jedina mogućnost opstanka…

Claudia Maron

odgovorna za odjel Strateškog kontrolinga i rizika, DATEV eG ( Njemačka )
09:15 - 09:50

Next Level Controlling - prihvaćanje osam novih izazova

O predavaču
Sadržaj

Prezentacija prati slučajeve iz prakse DATEV eG , njemačke softverska kuće, te ICV – Međunarodne udruge kontrolera.

Glavne teme biti će:

  • Redefiniranje uloge CFO-a – kriza je prilika za strateški rast
  • Od kontrole troškova do učinka i održivosti – oslobađanje punog potencijala organizacije
  • Održivost kontrolinga u budućnosti – upravljanje rizicima i likvidnošću u okruženju koje se brzo mijenja

• Nema vremena za opuštanje – poticanje digitalne transformacije i najvažnije promjene u kontrolingu

Erna Slana

direktorica sektora Financija i računovodstva i članica uprave za područje financija u poduzeću Medis ( Slovenija )
09:50 - 10:25

Upravljanje promjenama: budžetiranje u eri neizvjesnosti

O predavaču
Sadržaj

Prezentacija 'Upravljanje promjenama: budžetiranje u eri neizvjesnosti' prikazuje izazove današnjeg budžetiranja i potrebu stalnog
prilagođavanja, uslijed stalnih makroekonomskih i drugih promjena na tržištima…

Mariusz Rzeznikiewicz

Eksterni kontroler i konzultant za SME, MR-Con ( Njemačka )
10:25 - 11:00

Kontroling u SME – sinergija odlučivanja temeljenog na podacima i improvizacije.

O predavaču
Sadržaj

Kontroling u malim i srednjim poduzećima velik je izazov – osobito u kontekstu ograničenih resursa. Dobar kontroling pruža podatke i uvide koje vlasnici i menadžeri malih i srednjih poduzeća mogu koristiti za donošenje informiranih odluka o raspodjeli resursa, širenju, diverzifikaciji ili drugim strateškim potezima, pomažući malim i srednjim poduzećima da ostanu agilni i osjetljivi.

“Odlučivanje temeljeno na podacima” je pristup u kojem se odluke donose na temelju analize i interpretacije podataka i relevantnih informacija, umjesto isključivog oslanjanja na intuiciju ili pretpostavke. Uključuje prikupljanje, analizu i tumačenje podataka za informiranje i usmjeravanje izbora koji mogu dovesti do učinkovitijih i informiranijih ishoda. Ovaj pristup osigurava da su odluke potkrijepljene dokazima i uvidima, što može dovesti do poboljšane točnosti i boljih rezultata u različitim domenama.

Ali što je s odlukama vođenim podacima i svakodnevnim poslovanjem u malim i srednjim poduzećima? Nisu li kontroleri i menadžeri ponekad prisiljeni improvizirati?
Improvizacija se odnosi na čin stvaranja ili izvođenja u trenutku, bez prethodnog planiranja ili pripreme. Često uključuje spontane odgovore i kreativno razmišljanje. U različitim kontekstima, kao što su glazba, kazalište, ali i posao, improvizacija uključuje prilagodbu neočekivanim situacijama, brzo donošenje odluka i iznalaženje rješenja na licu mjesta. To je vrijedna vještina koja potiče prilagodljivost, kreativnost i sposobnost razmišljanja „iz rukava“.

“Odlučivanje temeljeno na podacima” i “improvizacija” mogu se činiti kao dva suprotna koncepta, ali mogu se međusobno učinkovito nadopunjavati, posebno ako pružaju uvide u stvarnom vremenu i nude jasnije razumijevanje problema, potencijalnih rizika, i moguće ishode. Sinergija između donošenja odluka vođenih podacima” i “improvizacije” može dovesti do dobro zaokruženog i agilnog poslovnog pristupa, posebno u malim i srednjim poduzećima.

Jasminka Rojko

konzultantica za ESG strategije i održivo financiranje, Rojko & Co d.o.o. ( Hrvatska) )
12:10 - 12:45

ESG je timski sport koji donosi konkurentsku prednost i održivu budućnost

O predavaču
Sadržaj

Prezentacija će vam dati pregled regulatornog okvira održivosti, uključivo ESRS za tvrtke i SFRD za financijsku industriju, pokazati će zašto je važno da tvrtke krenu odmah i rano se pozicioniraju u novom reguliranom „net zero“ svijetu. Samo zajedničkim radom i sinergijom u svim segmentima osigurati ćete održivu budućnost i ostvariti konkurentsku prednost; od izgradnje ESG znanja u svim ključnim dijelovima i odjelima tvrtke, prikupljanjem i razmjenom informacija unutar vlastitog lanca vrijednosti (dobavljačkog i prodajnog), ali i sa ostalim ključnim dionicima (bankama, osiguravateljima, fondovima…). Jedino na taj način ćemo svi zajedno osigurati da ne završimo u ekološkom, ekonomskom i društvenom kolapsu i da svaku svoju odluku u poslovanju donosimo osviješteni da ona utječe na to kakav planet, koje resurse, kakvo društvo i vrijednosti ostavljamo sljedećim generacijama.
Na žalost, dosadašnja praksa dobrovoljnog i nestrukturiranog izvještavanja o održivosti nije polučila rezultate i jedino konzistentna regulativa će prisiliti vlasnike tvrtki, managere, direktore banaka ili fondova da sustavno implementiraju održivost u poslovanje. Stoga na nivou cijelog svijeta, a posebice u EU dolazi vrlo velika regulatorna oluja na koju i tvrtke i financijska industrija moraju biti pripremljeni. Ona će omogućiti usporedivost podataka o održivosti između tvrtki, kao i unutar industrija i sektora.
Nova ESG regulativa donosi brojne nepoznanice i nužnost prilagodbe tvrtki zahtjevnim ESG pravilima, što traži nova znanja, strateški pristup i sinergiju timova. ESG je multidisciplinarni sport, a to znači da vlasnici i leaderi, njihovi manageri i ključni djelatnici u svim odjelima mogu ostvariti veliku konkurentsku prednost kroz povećanje i izgradnju ESG znanja i implementaciju ESG-a u poslovanje. Time snažnije i brže od svoje konkurencije mogu prepoznati i iskoristiti sve prilike koje donosi održiva budućnost.

Florian Bliefert

konzultant i trener, CA Akademie AG ( Njemačka )
12:45 - 13:20

Odlučivanje temeljeno na podacima - sinergija na djelu

O predavaču
Sadržaj

U svojoj prezentaciji objasnit ću kako se tri različita područja stručnosti (poslovanje, matematika i informatika) mogu kombinirati za donošenje odluka temeljenih na podacima i kako se to donošenje odluka može poboljšati. Ukratko ću prikazati neke nedostatke i opasnosti u radu s podacima te kako to može utjecati na donošenje odluka.
Također ću raspravljati o tome kako se brojke i KPI mogu pronaći te kako se procjenjuje njihova korisnost.

Ivan Kekez

Svam Plus, CEO ( Hrvatska )
14:20 - 14:55

Podaci za moderni menadžment

O predavaču
Sadržaj

Podaci za moderni menadžment

Kruno Šisl

stručni suradnik u kontrolingu, Nexe Grupa ( Hrvatska )
14:55 - 15:30

Planiranje u proizvodnom poduzeću

O predavaču
Sadržaj

Procesi planiranja, budžetiranja i rolling forecast u proizvodnim poduzećima uključuju brojne izazove.
Potrebno je integrirati planove na svim točkama opskrbnog lanca (plan prodaje -> plan proizvodnje -> plan nabave), kako bi se osigurala pravovremena dostupnost resursa (materijala, energije i ljudi) potrebnih za realizaciju plana proizvodnje, što će zadovoljiti potražnju planiranu na strani prodaje.

Plan novčanog toka mora također biti povezan s planiranom nabavom proizvodnjom i prodajom, a sve bi se automatski trebalo odražavati i u računu dobiti i gubitka. Osim navedenih izazova, case study koji je predmet ove prezentacije odvija se u kontekstu okruženja više tvrtki – konkretno sedam proizvodnih tvrtki u tri zemlje i pet različitih asortimana/tipova proizvodnje.

U ovoj prezentaciji predstavit ćemo kako su u Nexe grupi, vodećem regionalnom proizvođaču građevinskog materijala, odgovorili na te izazove tijekom implementacije sustava poslovnog planiranja, temeljenog na alatu Visual Planner (proizvod tvrtke Power ON, SAD), koji je u Nexe grupi implementira hrvatska tvrtka Data Sense, specijalizirana za implementaciju rješenja za poslovno izvješćivanje i planiranje na Microsoftovoj Power BI platformi.

Mario Korbar

konzultant poslovnih rješenja, Dana Sense ( Hrvatska )
14:55 - 15:30

Planiranje u proizvodnom poduzeću

O predavaču

Ante Mihaljević

Business Communication Coach ( Hrvatska )
15:30 - 16:05

Sa sobom na “ja”, s drugima na “mi”

O predavaču
Sadržaj

Komunikacija je temeljna ljudska potreba koja nam omogućuje povezivanje s drugima. No, to povezivanje ponekad “zapinje”. Postoje situacije kad se možemo “provući”, ali postoje i one važne koje zahtijevaju našu svjesnu prisutnost i povezanost.

Jedna od najvažnijih stvari za uspješnu komunikaciju unutar organizacije je razumijevanje kako se ponašamo u konfliktnim situacijama. Svjesni smo kompleksnosti radnih odnosa i jasno nam je da ako se s konfliktom ne pozabavimo na vrijeme i pravilno, brzo može prerasti u dubinski problem koji ljudima otežava postizanje organizacijskih i osobnih ciljeva. Stoga je važno razumjeti kako pristupamo konfliktima i koje su promjene u ponašanju nužne da nadrastemo konfliktne situacije, kako na osobnoj razini tako i na razini čitavih odjela, pa i organizacije.

Na ovoj ćemo radionici naučiti prepoznati koji je komunikacijski pristup pogodan u kojoj situaciji. Razgovarat ćemo o profiliranju sugovornika i naučiti kako procijeniti osobnosti svojih sugovornika s ciljem unapređivanja osobnih i profesionalnih vještina kao što su timski rad, komunikacija i produktivnost. Zajedno ćemo nastojati odgovoriti na sljedeća pitanja:
• Kakvu kavu piju orlovi?
• Kako nam naše snage postaju prepreke?
• Kako razgovarati s punicom i to uspješno preživjeti?
• Koje boje je vaš šef?
• Kako učinkovito surađivati s kolegama?
• Kako bolje razumjeti ljude oko sebe?
• Zašto neki ljudi mogu pričati satima?
• Zašto iz nekih ljudi treba izvlačiti riječi?

Vesna Rendulić

direktorica operacija i članica Uprave, Orbico d.o.o. Zagreb ( Hrvatska )
O panelistu

Marina Marjanović

CEO Namještaj Mima d.o.o. ( Hrvatska )
O panelistu

Mate Knezović

COO, AGRIVI d.o.o. ( Hrvatska )
O panelistu

Petar Thur

CEO, Zagrebačke pekarne Klara d.d. ( Hrvatska )
O panelistu

Organizatori

Pokroviteljstvo

Sponzori

Tehnološki partneri

Medijski pokrovitelji

Galerija slika