1 ICCPS: Kontroling – instrument postizanja ciljeva

1 International Controlling Conference for Public Sector – 18.03.2015.

 

Za povećanje učinkovitosti javne uprave i transparentno poslovanje javnih tvrtki nisu dovoljne samo zakonske ili organizacijske promjene. Potreban je i održiv instrument upravljanja ciljevima i uslugama – kontroling.

Upravo to bila je tema konferencije koja se održala 18. ožujka u zagrebačkom hotelu Westinu u organizaciji Kontroling Kognoska, poslovnog tjednika Lider, te uz programsko partnerstvo konzultantske kuće Contrast Management Consulting.

Glavni pokrovitelj konferencije je Ministarstvo financija, a konferenciju je otvorio ministar financija g. Boris Lalovac.

Kako uvesti kontroling u javni sektor i kakva su iskustva članica EU koje se već dvadeset godina koriste tim instrumentom, kao što je Austrija? Hrvatska je pokrenula reformu javne uprave radi jačanja administrativnih kapaciteta, no kvaliteta upravljanja i dalje je loša. Gdje je bit problema? – Nije problem samo u stručnom znanju nego u upravljačkom kadru unutar javne uprave koji bi trebao operacionalizirati političke ciljeve. Za provedbu reformi nužna je i politička volja.

 

Kontroling u javnoj upravi RH

 

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska je prihvatila i osnovna načela pravne stečevine vezane za slobodno tržišno natjecanje i strategiju„Europa 2020“ koja polazi od modernizirane javne uprave kao javnog servisa za građane, privredu i investitore.
Načela slobodnog tržišnog natjecanja ne zabranjuje državno vlasništvo nad privrednim subjektima ali pretpostavlja i propisuje transparentno poslovanje i financiranje javnih poduzeća.
S jedne strane postoji obaveza Republike Hrvatske da modernizira javnu upravu i to ne samo radi racionalizacije troškova, nego u prvom redu radi povećanja učinkovitosti te da učini poslovanje javnih poduzeća transparentnim i tržišno prihvatljivim kako bi mogla služiti i kao pokretači ekonomskog rasta.
Sa druge pak strane za je očekivati da će EK pojačati svoj monitoring pri ostvarenju ovih ciljeva i obaveza…

 

1 Konferencija o javnom sektoru e1552252275516

Galerija slika