Nema kvalitetne odluke bez pravih informacija

Uloga kontrolinga u obliku stručne potpore odlučivanju, koordinaciji i integriranju poslovnih procesa iznimno je važna za menadžment velikih korporacija, ali i srednjih i manjih tvrtki.

Uloga kontrolinga u obliku stručne potpore odlučivanju, koordinaciji i integriranju poslovnih procesa iznimno je važna za menadžment velikih korporacija, ali i srednjih i manjih tvrtki.