Najnoviji svjetski trendovi u kontrolingu dolaze u Kognosko u realnom vremenu

Najnoviji svjetski trendovi u kontrolingu dolaze u Kognosko u realnom vremenu

Najvažniji zadatak Kognoska je trajno ostati predvodnik u stvaranju novih rješenja u kontrolingu u Hrvatskoj, ali i prijenosu kontrolerskih trendova koje je kreirala najbolja svjetska praksa. Stoga smo i ove godine dali sve od sebe da tu poziciju i održimo.

MUNCHEN – TRAVANJ 2018

Tradicionalno u travnju već 43 godine održava se najveći kontrolerski događaj na svijetu – Congress der Controller. Svake godine Kognosko je aktivni sudionik kao predstavnik ICV-a za Hrvatsku i sjedište radne skupine ICV Croatia I. Ovo je idealni trenutak za upoznavanje sa dostignućima svjetske kontrolerske zajednice, ali i ugovaranje budućih aktivnosti koje ćemo uz pomoć kolega iz svijeta u idućim mjesecima donijeti u Hrvatsku.

BERLIN – SVIBANJ 2018.

Već 4 godine Jasmina Očko član je međunarodne ICV-radne skupine konzultanata koja radi na projektu unapređenja poslovanja u target company. Zadatak ove skupine je analizirati te naposljetku dati ideje, prijedloge i sugestije za moderno upravljanje u svim područjima kompanije.

Ove godine target company je AUTODOC iz Berlina. Pravo je zadovoljstvo surađivati sa kolegama iz Europe i menadžmentom ove velike njemačke kompanije.

LONDON – LIPANJ 2018.

Ovogodišnja glavna IBCS (International Business Communication Standards) konferencija održana je u Londonu. Na ovoj konferenciji svake godine imamo prilike vidjeti razvoj i nove primjere primjene IBCS-a iz cijelog svijeta. Zahvaljujući suradnji sa IBCS-om ove godine dovodimo idejnog začetnika IBCS koncepta – g. Rolfa Hicherta kao keynote speakera na 6. Međunarodnu konferenciju u Hrvatskoj koja će se održati 15. studenog u Zagrebu.

NEW YORK – KOLOVOZ 2018.

Izvrsni svjetski centri za razvoj upravljačkih vještina organizirani su diljem Amerike. Nakon par godina stanke ponovo smo imali smo priliku u New Yorku sudjelovati na sjajnim poslovnim edukacijama za Accounting, Finance and Data Science koje se održavaju u sklopu ljetne poslovne škole na Manhattanu.

BEČ – RUJAN 2018.

Rad u Međunarodnoj ICV skupini sa 12 konzultanata iz brojnih zemalja podrazumijeva ulaganje svog znanja, truda i vremena, ali i fantastično međunarodno iskustvo u raznim poduzećima i sa međunarodnom skupinom kontroling-stručnjaka.

Jednu od vrlo konstruktivnih radionica na rješavanju problema ovogodišnje target-company organizirati ćemo ove jeseni u Beču. Ovaj susret omogućiti će uspješni završetak rada na 4. međunarodnom ICV projektu na njemačkoj kompaniji AUTODOC.