Mađunarodna kontroling konferencija u Rusiji

Controller Magazin izvještava o Međunarodnoj kontroling konferenciji u Rusiji na kojoj je Jasmina Očko bila gost predavač    

Controller Magazin izvještava o Međunarodnoj kontroling konferenciji u Rusiji na kojoj je Jasmina Očko bila gost predavač

 

46 ScanImage003