Mađunarodna kontroling konferencija u Rusiji

Controller Magazin izvještava o Međunarodnoj kontroling konferenciji u Rusiji na kojoj je Jasmina Očko bila gost predavač    

Mađunarodna kontroling konferencija u Rusiji

Controller Magazin izvještava o Međunarodnoj kontroling konferenciji u Rusiji na kojoj je Jasmina Očko bila gost predavač