Elaborat o kontrolingu

Elaborat o kontrolingu služi kao dokaz kvalitetnog upravljanja sustavom gdje „se svi konci drže u rukama“, te svu svoju snagu pokazuje kroz konkretnu pomoć pri najrazličitijim poduzetničkim aktivnostima

Uvođenje kontrolinga uz naše stručno vodstvo, donosi dodanu vrijednost u vidu „Elaborata o kontrolingu“. Tijekom cijelog projekta uvođenja kontrolinga koji se odvija prema unaprijed utvrđenim fazama (definiranim u hodogramu aktivnosti), sve aktivnosti se evidentiraju u obliku mjesečnih izvještaja o radu.

Kako nastaje sređeni sustav

Izvještaji se kontinuirano prikupljaju kao unikatna znanja koja omogućavaju svim zaposlenicima detaljan uvid u svaku promjenu koju je kontroling donio.

Isto tako, ti podaci omogućavaju prijenos znanja na svakog novog zaposlenika kako u kontrolingu tako i izvan njega.

Unikatnost elaborata proizlazi iz činjenice da ne postoje dva identična primjera uvođenja kontrolinga, s obzirom da je svako poduzeće jedinstvena, unikatna cjelina definirana:organizacijskom strukturom (koja se uz kontroling uglavnom bitno promijeni),

  • organizacijom troškovnog i upravljačkog računovodstva (koja se tek uz kontroling zaista u potpunosti razvije),
  • korporacijskom kulturom (koja se uz kontroling diže na znatno višu razinu),
  • stilom rukovođenja (koji se uz kontroling značajno unapređuje),
  • ostalim specifičnim faktorima (asortimanom, kupcima, dobavljačima, konkurencijom – koji se uz kontroling do u detalja prate).

Drugim riječima, protokoli postupanja zabilježeni u „Elaboratu o kontrolingu“ zauvijek postaju dio korporacijske kulture, svjedoče o sređenosti sustava, ne ovise o trenutnim zaposlenicima, već se prenose kroz rast i razvoj poduzeća kao univerzalno znanje i umijeće (know-how).

Istovremeno, „Elaborat o kontrolingu“ služi kao dokaz kvalitetnog upravljanja sustavom gdje „se svi konci drže u rukama“, te svu svoju snagu pokazuje kroz konkretnu pomoć pri najrazličitijim poduzetničkim aktivnostima (od ugovaranja poslova na najrazličitijim natječajima, do dokazivanja kvalitete poslovanja financijskim institucijama).