Kontroling u javnom sektoru – 4. generacija

Prema licenciranom programu Controller Institita iz Beča, a u organizaciji konzultanskog poduzeća Kontroling Kognosko

Prema licenciranom programu Controller Institita iz Beča, a u organizaciji konzultanskog poduzeća Kontroling Kognosko d.o.o., u Hrvatskoj će 4. generacija polaznika pohađati program za edukaciju kontrolera u javnom sektoru. Ova sjajna edukacija omogućuje razvoj kontrolerske doktrine u javnom sektoru te pruža znanje i alate koji su za to područje neophodni.

Izgradnja kontrolinga može se susresti s velikim otporom. Otpori najčešće dolaze zbog nerazumijevanja koristi koje kontroling nosi. Obilje korisnih vježbi i primjera iz prakse javnog sektora Austrije, ali i Njemačke i Švicarske, razbiti će predrasudu o kontrolingu kao sredstvu za kontroliranje. Za svako društvo u cjelini važno je postojanje i djelovanje javnog sektora, ali i praćenje njegove efikasnosti i efektivnosti na dobrobit svih stakeholdera.

Licencirani program Controller Instituta  organiziran je u 5 modula u ukupnom trajanju od 12 dana odnosno 100 nastavnih sati. Nakon uspješno završenih modula te projektnog zadatka, polaznik postaje:

Certificirani kontroler za javni sektor
prema licenciranom programu Cotroller Instituta, Wien

 Program započinje u veljači 2019. godine, a edukacija se održava i u Kontroling centru Kognosko, Jaruščica 1e, na Laništu u Zagrebu