Kontroling – svjetionik poslovanja

Kada govorimo o upravljanju rizicima, danas govorimo o cjelokupnom poslovnom portfelju koji obuhvaća kompletnu imovinu, kupce, zaposlenike, brend…

Kada govorimo o upravljanju rizicima, danas govorimo o cjelokupnom poslovnom portfelju koji obuhvaća kompletnu imovinu, kupce, zaposlenike, brend…