Kontroling Konferencije

 

Misija poduzeća Kontroling Kognosko je sakupljanje kontrolerskih znanja i najbolje prakse u Europi i Americi, stvaranje vlastitih trendova u kontrolingu, te njihova implementacija u poduzeća sa konačnim ciljem trajne involviranosti kontrolinga u sve sfere gospodarstva – kako u privatni tako i u javni sektor.

Kontroling Kognosko d.o.o. organizira jedinstvene kontroling evente u Hrvatskoj

Širenjem kontrolerskog znanja diljem svijeta godinama se aktivno bavi ICV – Internationaler Controller Verain – Međunarodna udruga  kontrolera.. ICV pod svojim okriljem ima veliki broj konferencija u gotovo svim zemljama članicama, pa i tako i u Hrvatskoj. Službeni naziv hrvatske konferencije je ICCC – International Controlling Conference in Croatia, a organizator je Kontroling Kognosko d.o.o.

Suradnja sa ICV-om omogućuje nam pristup najnovijim dostignućima, najboljim predavačima i najučinkovitijoj praksi koja se prenosi širom kontrolerske zajednice upravo pomoću ICV konferencija.

Kontroling nije rezerviran samo za privatni sektor. Upravo suprotno, poduzeća i organizacije u javnom sektoru imaju posebnu važnost za društvo u cjelini, što nosi i posebnu odgovornost za proizvedene učinke. Mjerenje tih učinaka gotovo nije moguće bez kontrolinga, samo što se ovdje kontroling mora prilagoditi specifičnom načinu razmišljanja i promatranja. Iz tog razloga organizirali smo još jednu međunarodnu kontroling konferenciju –  ICCPS – International Controlling Conference for Public Sector.

Sve su konferencije održavaju se na engleskom, i hrvatskom jeziku sa organiziranim simultanim prevođenjem, a sve se prezentacije mogu preuzeti nakon konferencija u .pdf obliku.