MSFI za kontrolere i menadžere

Pogled na Standarde iz vizure kontrolera i menadžera.

Knjiga: MSFI za kontrolere i menadžere

ISBN: 978-953-58006-1-3
Autori:
Hendrik Vater

Ova knjiga posvećuje se Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja sa stajališta kruga korisnika kojem se do sada gotovo i nije obraćalo, a to su kontroleri i menadžeri. Stoga bi ova knjiga zainteresiranome čitatelju trebala pružiti mogućnost stjecanja pregleda nad bitnim praktičnim temama računovodstva u skladu s MRS-evima i MSFI-jevima. U tu se svrhu ciljano obrađuju MRS-evi i MSFI-jevi koji su značajni za praksu te ih se i prikazuje na praktičan način.
Kod pojedinih se tema dodatno objašnjava njihovo značenje za kontroling. Osim toga, sva se objašnjenja uvijek povezuju s odgovarajućim primjerima iz poslovnih financijskih izvještaja, tako da se prikazi pojedinih pravila bilanciranja ilustriraju u skladu s praksom.“ autor: Hendrik Vater
Ova knjiga prati edukacijski program “MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere” koja se odvija u Kontroling centru Kognosko.

Besplatna dostava u RH

Cijena:

Naručite MSFI za kontrolere i menadžere

Besplatna dostava u RH.

Cijena:

51,77 €

Naručite knjigu. Ispunite obrazac ili nas nazovite na +385 1 779 3619

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.