Modul 2 – Alati kontrolinga i financije

Modul 2 – Alati kontrolinga i financije

.

Proširivanje znanja o kontrolerskim metodama

Modul 2 – Alati kontrolinga i financije

Drugi modul donosi proširivanje znanja o kontrolerskim metodama kao što su izračun proizvodne cijene, izračun troškova na bazi aktivnosti ili financijsko planiranje. Pripremite se za praksu! U ovom modulu teorijske modele usmjerujemo prema praksi, što optimalno priprema polaznike na holističko upravljanje poslovanjem..

Ciljevi modula

  • razumjeti ćete postupak planiranja dobiti i financijskog planiranja,
  • postati ćete stručniji u korištenju svih najvažnijih kontrolerskih alata i znati ćete kako ih upotrijebiti u praksi,
  •  moći ćete osigurati transparentnost rezultata i financija te biti navigator menadžmentu.
Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još nekoliko slobnodnih mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Sadržaj programa

4 dana intenzivne edukacije

1 DIO

Jačanje upravljačkog računovodstva

• model izračuna cijene koštanja, ciljani doprinos,
• ciljani obračun troškova (target costing) – strateška kalkulacija s tržišne točke gledišta,
• planiranje proračuna.

 

Kontroling fiksnih troškova (STRUCO)

standards of performance for services,
• zero base budgeting,
• overhead value analysis,
• activity based costing and pricing.

 

2 DIO

Kontroling prodaje

• integriranje strateških i operativnih kontrolerskih alata,
• profitni centri i kreiranje dashboarda za ključne pokazatelje uspjeha,
• portfolio kupaca i profitabilnost kupaca.

 

Financijsko računovodstvo

• financijsko računovodstveni sistem,
• račun dobiti i gubitka po metodi ukupnih troškova i prodajnih troškova,
• bilanca i izvještaj o novčanom toku

3 DIO

Financijski kontroling

analiza financijskih pokazatelja – likvidnost, profitabilnost i ek. stabilnost,
• upravljanje financijama i radnim kapitalom,
• holistički kontroling u tri dimenzije.

 

Value based management

vrijednost za dioničare i EVA,
• WACC- ponderirani prosječni trošak kapitala.

 

Predavač

Trener i konzultant za implementaciju kontrolinga. Kontinuirano prikuplja najnovija kontrolerska znanja u Europi i Americi, te implementira u poduzeća u Hrvatskoj i regiji. Licencirani je partner i trener Controller Akademie Münich, vodeće njemačke akademije za kontroling. Voditeljica ICV radne skupine Hrvatska – najveće međunarodne udruge kontrolinga. Autor nekoliko višemjesečnih edukacija za kontrolere i menadžere.

Literatura

“Kontroling i kontroler”, Albrecht Deyhle, Alfred Blazek, Klaus Eiselmayer

Knjiga “Kontroling i kontroler” prati edukaciju i njen je sastavni dio. Naslov originala: Controlling and the Controller, Verlag fur Controlling Wissen AG Stručna redaktura i recenzija prijevoda: mr.sc. Jasmina Očko Prevoditeljica s engleskog: Ana Janković Čikos Urednica: mr.sc. Jasmina Očko

Prijavite se

Cijena:

4.800 kn + PDV

Prijavnica

Prijavite se na Modul 2 – Alati kontrolinga i financije


Nazovite nas na +385 1 779 3619