Kognosko edukacije

Pozivamo vas da se pridružite našim dinamičnim programima edukacija za menadžere, kontrolere i sve ostale koji žele rasti i razvijati se u području kontrolinga i upravljačkih disciplina.

S ponosom predstavljamo naše autorske programe koji su nastali na bogatom iskustvu u području kontrolinga i menadžmenta.
Okupili smo brojne vrsne stručnjake koji će svoja znanja i iskustva nesebično podijeliti sa vama.

Kognosko edukacije