Kontroleri se moraju odreći komfora samozatajnosti

Izvještaj sa 8 ICCC – Međunarodne konferencije o kontrolingu koja je održana 12-13.11.2020.

Kako pripremiti kontrolere za izazove koje nosi sljedeća godina, bila je ključna tema osme konferencije o kontrolingu koju su zajednički organizirali Kontroling Kognosko i Lider, i to pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge kontrolera.