Kontakt

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju

Telefon

+385 1 779 3619

Adresa

Jaruščica 1E, 10000 Zagreb, HR. EU

Kontakt obrazac

Suglasnost

Kontroling Kognosko d.o.o. za savjetovanje

OIB: 21353746909
PDV ID broj: HR21353746909, MB: 4015380
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Savska cesta 60, 10000 Zagreb, HR, EU
Transakcijski račun: 2360000-1102345815
IBAN: HR 1623600001102345815, SWIFT: ZABA HR2X
EORI br.: HR 21353746909, MBS: 080841342
Društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem:
Tt-13/6506-4
Temeljni kapital od 20.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti.
Direktori društva:
mr.sc. Jasmina Očko i Renato Očko, dipl.ing.

Company: Kontroling Kognosko d.o.o.

VAT ID number: HR21353746909
Business bank: Zagrebačka banka d.d., Savska cesta 60, 10000 Zagreb, HR, EU
Transaction account: 2360000-1102345815
IBAN: HR 1623600001102345815,
SWIFT: ZABA HR2X