Kontakt

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju

Telefon

+385 1 779 3619

Adresa

Jaruščica 1E, 10000 Zagreb, HR. EU

Suglasnost

Kontroling Kognosko d.o.o. za savjetovanje

OIB: 21353746909
PDV ID broj: HR21353746909,
MB: 4015380
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Savska cesta 60, 10000 Zagreb, HR.
Transakcijski račun: 2360000-1102345815
IBAN: HR 1623600001102345815,
SWIFT: ZABA HR2X
EORI br.: HR 21353746909
MBS: 080841342,
Društvo registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem:
Tt-13/6506-4
Temeljni kapital od 20.000,00 HRK uplaćen je u cijelosti.
Direktori društva:
Jasmina Očko i Renato Očko