HSFI/MSFI: svi pričaju o njima, a rijetko tko ih je vidio – blog by J. Očko

Standardi financijskog izvještavanja – kako hrvatski tako i međunarodni – važni su za poduzeće, imaju jaku ulogu i svrhu i posljedično – trebali bi imati jak utjecaj na menadžersko odlučivanje. Tko može odgovoriti – zašto ih se onda kod nas istinski tako malo ozbiljno primjenjuje u praksi? Menadžeri i kontroleri nose veliku odgovornost za uspjeh […]

Standardi financijskog izvještavanja – kako hrvatski tako i međunarodni – važni su za poduzeće, imaju jaku ulogu i svrhu i posljedično – trebali bi imati jak utjecaj na menadžersko odlučivanje. Tko može odgovoriti – zašto ih se onda kod nas istinski tako malo ozbiljno primjenjuje u praksi?

Menadžeri i kontroleri nose veliku odgovornost za uspjeh kompanije. Oni zajedno djeluju – kontroleri kao nositelji informacija, a menadžeri kao nositelji odluka. Cilj je uglavnom usmjeren na to kako sa što manje žrtve dobiti što bolje rezultate. Rezultati mogu biti profit, ali i bolja tržišna pozicija, stabilniji financijski položaj, veći rast i razvoj, ali ispred svega menadžment treba osigurati dugoročnu stabilnost poslovanja. To znači da mora biti u stanju procjenjivati buduće snage zarađivanja, stoga je nužno stalno preispitivati kolika je nadoknadiva vrijednost imovine, jesu li zalihe ispravno vrednovane, jesu li potraživanja od kupaca naplativa, jesu li prihodi i troškovi prikazani u adekvatnom razdoblju…

70 sati čiste prakse – Edukacija: HSFI/MSFI sa najboljim hrvatskim stručnjacima!!!

Činjenica je da se ta pitanja tijekom redovitoga poslovanja hrvatskih poduzeća nedovoljno postavljaju. Čitajući poslovne izvještaje menadžeri ponekad nisu niti svjesni koliko su informacije u njima, a na temelju kojih donose poslovne odluke, zapravo manjkave. To je opasna situacija. Svaki menadžer morao bi o računovodstvenim standardima znati toliko da zna što treba tražiti od svog kontrolinga, financija i računovodstva te što dobiva kao rezultat. To se odnosi na posebno važne procjene poput onih je li kompanija sposobna podmirivati svoje obveze, kolika je potreba za svježim kapitalom, koliki su procijenjeni novčani tokovi i kolika je izloženost riziku.

O tome bi menadžeri trebali svakodnevno voditi računa – prije nego što ih situacija natjera na to. Čest su rezultat takvih loših procjena stečajevi, likvidacije i restrukturiranja uzrokovana ‘višom silom’, a ne strateškim promišljanjem.

Mnogi poduzetnici još uvijek gledaju na računovodstvo kao funkciju koja služi samo za knjiženje povijesti poslovnih događaja i za obračun porezne osnovice. Još uvijek se zanemaruje  uloga računovodstva okrenuta menadžmentu, poslovnom planiranju i izvještavanju.

Izvještavanje za potrebe države je obavezno, a samo manji dio srednjih i velike kompanije uz postojeće obavezno financijsko izvještavanje za eksterne korisnike imaju i ustrojen kontroling kao odvojenu, neovisnu, organizacijsku jedinicu. Upravo interno orijentirani izvještaji u kojima se nalaze podaci nerijetko različiti i drugačije strukturirani od onih za eksterno izvještavanje upravo i služe menadžmentu kao podloga za donošenje odluka.

Za funkcioniranje ta dva podsustava važna je dobro definirana interna komunikacija jer loša priprema i njihova loša koordinacija mogu rezultirati donošenjem potpuno krivih odluka od strane menadžmenta što u srednjoročnim terminima kompaniju može dovesti u probleme.
Edukacijom o Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja te Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, dolazimo do njihove kvalitetnije aplikacije koja kontrolingu može osigurati relevantne i točne analize potrebne za donošenje strateških odluka.

Primjena HSFI-a/MSFI-a neophodna je za unapređenje upravljanja jer menadžerima omogućuje realno sagledavanje stanja poslovanja. S druge strane, zbog složenosti ove materije, postoje i stanovite poteškoće koje su sasvim sigurno jednim dijelom razlogom slabe praktične primjene standarda.

Iz oba razloga potrebna je kontinuirana stručna edukacija – kako menadžera koji trebaju prepoznati korisne učinke primjene standarda, tako njihovih kontrolera koji o tome trebaju izvještavati i mjeriti učinke, ali i samih računovođa koji su najviše uključeni u njihovu provedbu.

Primjena standarda nije samo obaveza, već apsolutna nužnosti koja menadžmentu nosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane, za dobrobit cijele kompanije.

Pobrinite se da vi – bolje od ikoga u vašem poduzeću – razumijete što se događa i prijavite se na 6. generaciju edukacije: HSFI/MSFI ZA KONTROLERE I MENADŽERE