Kognosko u EU parlamentu

Kognosko u EU parlamentu

Ulaskom u EU, Republika Hrvatska je prihvatila i osnovna načela pravne stečevine vezane za slobodno tržišno natjecanje i strategiju „Europa 2020“ koja polazi od glavnog cilja – modernizirane javne uprave kao javnog servisa za građane, privredu i investitore.

Ta zadaća ne može se ispuniti bez kontrolinga. Upravo iz tog razloga EU parlament posjetio je Renato Očko, te na susretu dužnosnika EU i europskih poduzetnika postavio pitanja vezana uz konkretne korake usmjerene na razvoj kontrolinga u našoj javnoj upravi. U svom govoru Renato je istakao potrebu prijenosa konkretnih iskustava zemalja EU koje su taj put prošle prije nekoliko godina i u kojima je kontroling dao konkretne rezultate. Prijenos poznate prakse i isprobanih metoda najbolji je način da kontroling i hrvatskog javnog sektora potakne bolju učinkovitost rada i usmjerenost na ciljeve.

U idućem periodu Renato Očko biti će član Europskog parlamenta poduzetništva u Bruxellesu (European Parliament of Enterprises, EPE) i time biti u prilici i dalje raditi na povezivanju najboljih europskih  praksi iz područja kontrolinga i našeg javnog sektora s ciljem jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Osim predstavnika Kontroling Kognoska, pitanja vezana uz jačanje hrvatskog gospodarstva imalo je prilike postaviti predstavnici još 5 hrvatskih poduzeća – Agrokora, Đuro Đakovića, MStarta, Stražaplastike i Operete.

Nakon vrlo produktivnog rada u parlamentu, sve sudionike primila je Predsjednica RH gđa Kolinda Grabar Kitarović, dajući time i vlastitu podršku svim otvorenim pitanjima.

Uvjereni smo da je i ovo jedan značajan korak na dugom putu razvoja hrvatskog javnog sektora i unutar njega – jačanju uloge kontrolinga.