Kognosko trener 

Denis Petrović

Denis Petrović

Od 2009. manager i partner u austrijskoj savjetničkoj kući “Contrast Management-Consulting”. Projekti na izradi strategije I uvođenja instrumenta korporativnog upravljanja sa naglaskom na javnu upravu, javna poduzeća te sektor zdravstva i socijalne skrbi. Redovni predavač na Controlling Istitut – Beč, Akademiji javne uprave Republike Austrije, ENI Corporate Academy- Milano