Kognosko trener:

Ante Mihaljević

Ante Mihaljević

Business Communication Coach

Komunikacijski stručnjak koji pretvara sramežljivce u samopouzdane komunikatore i uspješne prodavače.

Kognosko treneri: