Poslovni engleski -Business English for Controllers and Managers

Poslovni engleski -Business English for Controllers and Managers

Apsolutno jedinstvena sub-specijalistička edukacija fokusirana na kontrolerske i financijske teme

Business English for Controllers and Managers

 

Edukacije sa temom Business English održavaju se širom svijeta, no ovdje govorimo o potpuno drugačijem pristupu. Naglasak nije na uobičajenim poslovnim frazama, već o korištenju specifičnih termina koje koriste specijalisti za kontroling, financije ili računovodstvo.

Cilj edukacije je osposobljavanje polaznika za prezentiranje financijskih i poslovnih izvještaja i komentiranje pokazatelja uz korištenje specifičnih termina (RUC, doprinos pokriću, otpis vrijednost, vrijednosno usklađenje …..). Edukacija ne namijenjena polaznicima koji žele kompetentno komunicirati sa kolegama ili poslovnim partnerima širom poslovnog svijeta. 

O programu

Za vas smo kreirali poseban i jedinstveni program u trajanju od jednog semestra, odnosno 70 sati intenzivne stručne edukacije iz pažljivo odabranih i prijeko potrebnih stručnih područja.

U vremenu globalizacije, poznavanje stranih jezika vrlo je bitno za svako zanimanje, a posao kontrolera zahtijeva – osim kvalitetne poslovne komunikacije – i jednu drugu dimenziju: poznavanje sub-specijalističke terminologije koje zadire u samu doktrinu kontrolinga.

Edukacija je kreirana je prema vrlo specifičnim potrebama poslovnih ljudi, bazirana na kontrolerskoj praksi, te računovodstvenoj i financijskoj terminologiji. Obrađuje područja analize bilance, računa dobiti i gubitka, cash-flowa, s posebnim naglaskom na poslovne analize – prezentiranje grafikona i tablica, te ekonomskih pokazatelja. Iz tog je razloga ovaj tečaj jedinstveni su na tržištu šire regije.

Kome je edukacija namijenjena

  • za sve kontrolore, menadžere
  • za financijske stručnjake i računovođe
  • za voditelje proizvodnje, prodaje, nabave, logistike
  • za IT stručnjake ( BI, data-base analitičare)

Metode rada kontroling škole Kognosko:

Edukacija se odvija u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad. U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada:
• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja

Kontakt i savjetovanje

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kognosko.hr

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još nekoliko slobnodnih mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

Sadržaj programa

11 modula – 70+ sati edukacije

Modul 1

1. Modul – Zadaci kontrolera

Modul 2

2. Modul – Račun dobiti i gubitaka

Modul 3

3. Modul – Prezentiranje bilance stanja i novčanog toka

Modul 4

4. Modul – Ekonomski pokazatelji

Modul 5

5. Modul – Novčani tijek i obrtna sredstva

Modul 6

6. Modul – Plan proračuna i praćenje – debate

Modul 7

7. Modul – Stvaranje i prezentiranje godišnjih izvješća

Modul 8

8. Modul – Upravljačko računovodstvo – prezentiranje

Modul 9

9. Modul – Revizija i sustav izvještavanja

Modul 10

10. Modul – Upravljanje financijama i nenaplaćena potraživanja

Modul 11

11. Modul – Poslovne procjene

Predavač

Nositeljica Certificate in Teaching English for Business izdanog od strane London Guildhall University and International Vocational Awarding Body, i LCCI Certificate in Teaching English for Business, izdanog od strane York Associates, St Saviours Place, York UK. Također, posjeduje i diplomu poduke poslovnog engleskog izdanu od Londonske gospodarske komore (The London Chamber of Commerce and Industry).
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu engleski i ruski jezik i ima dugogodišnju praksu predavača poslovnog jezika.

Literatura

„Business English for Controller“

Naslov originala:„IFRS fur Controller und manager“
Haufe AG Stručna redaktura i recenzija prijevoda: mr.sc. Jasmina Očko
Prijevod: Tatjana Grbac
Urednica: mr.sc. Jasmina Očko

Prijavite se

U cijenu je uključena knjiga "Business English for Controllers and Managers"

Cijena:

3.500 kn + PDV

Prijavnica

Prijavite se na Poslovni engleski -Business English for Controllers and Managers


Nazovite nas na +385 1 779 3619