Kontroling škola Kognosko

Ova škola ima Međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Kontroling škola Kognosko

 

Osnovni cilj programa je omogućiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga, preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije te alate i instrumente koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Primjeri koji se koriste u programu rezultat su osobnog iskustva autorice programa Jasmine Očko, što dokazuje autentičnost, učinkovitost i primjenjivost u praksi. Također, polaznici će se upoznati s primjerima izvještaja koji su prezentirani u skladu s IBCS – International Business Communication Standards.

Ova škola ima Međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Prijave su otvorene za pohađanje 10. generacije Kontroling škole Kognosko u terminu: 11.09.- 15.12.2023. godine!

O programu

Osnovni je cilj programa omogučiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga, preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije te alate i instrumente koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Dinamika održavanja nastave je četiri mjeseca – jedan tjedan mjesečno od ponedjeljak do petka, od 17:00 do 21:00 sati.

Za kvalitetan razvoj kontrolinga osnovni preduvjet je zainteresiranost menadžmenta za kontroling. Iz tog razloga ova edukacija kreirana je za potrebe kontrolera i menadžera.

Program ima ukupno 100 sati, od toga 65% predavanja, 35% vježbi, grupnog rada, rješavanja problemskih zadataka i igranja uloga.

Kome je ova edukacija namijenjena

  • za sve kontrolere, menadžere i vlasnike koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu postojeće.
  • za financijske stručnjake i računovođe koji žele razumijeti kontroling i pomoći u njegovu razvoju.
  • za voditelje proizvodnje, prodaje, nabave, logistike – za sve koji donose svakodnevne poslovne odluke
  • za IT stručnjake ( BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga.

Ciljevi programa kontroling škole:

Osnovni cilj kontroling programa je omogućiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga i sve preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije, te alate i instrumente kontrolinga koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Metode rada:

Edukacija se odvija u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad. U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada:
• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja

Certifikat

Prodaja

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kognosko.hrl

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još mali broj mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

O sadržaju programa ukratko…
.

Na Vaš zahtjev dostaviti ćemo Vam detaljan plan rada i program Kontroling škole Kognosko. Molimo Vas kontaktirajte nas na info@kognosko.hr

.

4 tjedna x (5 poslijepodneva x 5 sati) = 100 nastavnih sati ( u terminu 17,00 – 21,00) 

Modul 1

1. Modul – Kontroling- Misija, ciljevi, zadaci, preduvjeti, organizacija
1. Kontroler kao partner menadžmenta – 5 sati

Agenda
– što je kontroling?
– zašto je poduzeću potreban kontroling?
– uloga kontrolera u poduzeću?
– utjecaj kontrolera na podizanje opće razine znanja i razumijevanja poslovnih procesa, funkcija
savjetnika i prognostičara,
– profil kontrolera.
– mjesto u organizacijskoj strukturi,
– kontroling u funkciji povezivanja raznih funkcija u poduzeću.

2. Kreiranje preduvjeta za kontroling – 5 sati

Agenda
– definiranje osnovnih preduvjeta kontrolinga
– definiranje organizacijske strukture poduzeća
– definiranje poslovnih politika,
– cjenovna prednost vs diferencijacija,
– rast vs profitabilnost,
– marže vs koeficijenti obrtaja,
– diferencijacija asortimana i distributivnih kanala

Predavač

Jasmina Očko

Modul 2

2. Modul – Računovodstvo za kontolere – od kuda sve kreće
3. Izgradnja upravljačkog računovodstva – 10 sati

Agenda
– upravljačko računovodstvo i njegove specifičnosti,
– izgradnja računovodstva odgovornosti na temelju nove organizacijske strukture – troškovni, profitni, prihodovni, investicijski centri,
– upravljanje centrima odgovornosti pomoću Iskaza uspjeha,
– razine doprinosa pokriću,
– pričine, Target costing.

 

4. HSFI/MSFI i utjecaj na kontroling 1. dio– 5 sati

Agenda

– okvir/Framework,
– prihodi, smanjenje vrijednosti potraživanja, otpis potraživanja,
– financijsko izvještavanje po segmentima,
– kako identificirati segmente i koliko usko odrediti segmente (puno vs. malo segmenata),
– koje sve informacije po segmentima objaviti (ili podjela informacija za objavu po segmentima),
– utjecaj na kontroling.

5. HSFI/MSFI i utjecaj na kontroling 2. Dio – 5 sati

Agenda

– Osnovne metode mjerenja prema MSFI-jecima:
o povijesni trošak,
o fer vrijednost
o neto utrživa vrijednost,…
– Otpis (amortizacija) i ispravak vrijednosti:
o amortizacija kao mjera trošenja imovine vs. porezni aspekt,
o revalorizacija…
– zalihe što sve ulazi u cijenu koštanja (troškovi nabave, konverzije).

 

Predavač

Jasmina Očko

Igor Arbutina

Modul 3

3. Modul – Investicijsko i operativno planiranje
6. Investicijsko planiranje – 10 sati

Agenda

–  izvori financiranja,
– financijski tok vs ekonomski tok,
– dinamička ocjena projekta,
– metoda neto sadašnje vrijednosti,
– zaključna ocjena projekta.

 

7. Planiranje poslovanja uz podršku kontrolinga – 10 sati

Agenda

– strateško i operativno planiranje
– metode planiranja,
– uloga računovodstva, kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću u izradi poslovnog plana,
– sastavljanje operativnih i financijskih planova,
– planiranje novčanog tijeka
– planiranje prihoda i troškova
– planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti,
– izvještavanje o planskim rezultatima i odstupanja od planskih vrijednosti

 

Predavač

Domagoj Vuković

Jasmina Očko

Modul 4

4. Modul – Izgradnja kontrolinga po funkcijama poduzeća – nabava, proizvodnja, prodaja, marketing
8. Kontroling troškova – 5 sati

Agenda

– kontrolerski pogled na troškove,
– primjenjive metode za razumijevanje troškova,
– upravljanje troškovima FT vs VT,
– poslovna poluga simulacijski modeli,
– analiza osjetljivosti – kako promjene u strukturi troškova utječu na rezultat,
– analiza točke pokrića.

 

9. Kontroling nabave i proizvodnje i zaliha – 10 sati

Agenda:

– obračun proizvodnje – standardni troškovi,
– kalkulacija cijene koštanja,
– plan proizvodnje s obzirom na iskorištenje kapaciteta,
– kontrolerski aspekti praćenja zaliha:
o po grupama proizvoda,
o po starosti,
o po rentabilnosti/koeficijent obrtaja,
o ABC analiza,
o optimiziranje zaliha,
– potrebne i optimalne zalihe,
– rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama,
– modeli upravljanja zalihama.

 

10.Kontroling prodaje i marketinga – 10 sati

Agenda
– kontrolerski aspekt prodaje
– analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima,
– rentabilnosti vs. koeficijent obrtaja,
– monitoring kupaca
– kako koristiti BCG matricu u kontrolingu prodaje (simulacijski model)
– model životnog vijeka proizvoda (simulacijski model)
– mjerenje marketinških efekata,

 

Predavač

Jasmina Očko

Modul 5

5. Modul – Excel za kontrolere i ZEBRA.BI
11.Excel za kontrolere i Menadžerski izvještaji iz kontrolinga – 10 sati

Agenda
– pivot tablice,
– goal seek,
– what if,
– izrada cash flow report-a,
– izrada cash flow forecast-a,
– izrada rolling forecast-a.

 

12. Alat zebra.bi – vizauliziran moderan kontroling – 5 sati

Agenda
– Uvod u IBCS i osnovna pravila vizualizacije poslovnih izvještaja
– Primjeri dobre prakse pri kreiranju menadžerskih izvještaja
– Izrada tablica i grafikona u Excelu pomoću Zebra BI
– Izrada najčešće korištenih izvještaja u kontrolingu (Variance reports, Profit&Loss statement, Small multiples)

 

Predavač

Marino Brnić

Andrej Lapajne

Modul 6

6. Modul – Psihologija kontrolinga
13. Psihologija kontrolinga – 10 sati

 

Agenda
– Profil kontrolera – koja znanja, vještine i osobine ličnosti očekuje od kontrolera poslodavac / menadžment. Što kontroler očekuje od drugih kontrolera? Što očekuje od sebe kao kontrolera?
– Kontroler kao odgovorna funkcija koja nosi dodanu vrijednost svakoj organizaciji – kako se nositi sa zahtjevnošću uloge?
– Kontroler i top menadžment – kako ostvariti kvalitetnu suradnju i partnerstvo? Kako utjecati na top menadžment? Kako se nositi s potencijalnim konfliktnim situacijama?
– Kontroler i srednji i niži menadžment – kako biti savjetnik srednjem i nižem menadžmentu? Kako uspostaviti timski duh i poticati međusobnu suradnju?
– Kontroler kao nositelj vijesti – kako postupiti prilikom prezentiranje dobrih i loših vijesti

 

Predavač

Iva Maksimović

11.09.-15.12..2023.datumdansatišk. sati/dan
1. tjedan 11.-15.09.2023.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
2. tjedan 09.-13.10.2023.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
3. tjedan 27.11.-01.12.2023.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
4. tjedan 11.-15.12.2023.od ponedjeljka do petka17:00-21:005

Predavači

Trener i konzultant za implementaciju kontrolinga. Kontinuirano prikuplja najnovija kontrolerska znanja u Europi i Americi, te implementira u poduzeća u Hrvatskoj i regiji. Licencirani je partner i trener Controller Akademie Münich, vodeće njemačke akademije za kontroling. Voditeljica ICV radne skupine Hrvatska – najveće međunarodne udruge kontrolinga. Autor nekoliko višemjesečnih edukacija za kontrolere i menadžere.

domagoj vuković

Od 9. mjeseca 2021. godine direktor je u KPMG-u. Direktor u Deloitte bio je u periodu 06.2018. – 08.-2021. godine. Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 2001. godini, hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Iima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

igor arbutina

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja kao Financijski Direktor Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana, te nakon toga nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

andrej lapajne

Kreator BI sustava za podršku IBCS – ZEBRA.BI. Petnaest godina radi na razvoju različitih BI rešenja, od toga 10 godina kao konzultant. Studirao računalne znanosti, slikarstvo i upravljačko računovodstvo. Trenutno radi na doktoratu iz područja vizualnih jezika i vizualizacije podataka.
Implementirao je sustave za izvješćivanje i BI dashboards u farmaceutskim poduzećima, telekomunikacijskim i maloprodajnim poduzećima, poduzećima robe široke potrošnje, proizvodnim poduzećima, medijskim kućama, osiguravajućim kućama, javnoj upravi i high-tech industriji.

Marino Brnic e

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo, te je na istom fakultetu završio i znanstveni poslijediplomski studij “Financije poduzeća”. Svoju poslovnu karijeru započeo je u tvrtci Alfa d.d. na poslovima računovodstva i prodaje, a nakon toga u konzultantskoj tvrtci RRiF Plus d.o.o. kao savjetnik za računovodstvo i poreze. Kao voditelj kontrolinga radio je u tvrtci Merkur Hrvatska d.o.o. i Spar Hrvatska d.o.o. Trenutno je zaposlen u najvećem domaćem trgovačkom lancu neprehrambene robe Pevec d.d. kao voditelj odjela podrške nabavi i prodaji.

iva maksimović

Profesorica psihologije, trener i konzultant u poduzeću Ramiro od 2014. g., CIPD Associate, certificirani NLP trener i NLP coach. U organizacijsku psihologiju ulazi kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čega postaje dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevec.  Provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u svrhu njihova zapošljavanja te daljnje edukacije i razvoja. Aktivno radi kao coach, integrirajući kroz svoj pristup spoznaje iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završila je drugi stupanj KBT edukacije) te neurolingvističkog programiranja (NLP).

Literatura

“Kontroling upravljanje iz backstagea”  mr.sc. Očko Jasmina, koautor

Knjiga “Kontroling – upravljanje iz backstagea” prati edukaciju i njen je sastavni dio. Knjiga je uključena u cijenu edukacije.

Prijavite se

Moguće je plaćanje u 3 rate.
U cijenu je uključena knjiga "Kontroling upravljanje iz backstagea".
Tečaj: 1€ = 7,53450 kn

Cijena:

1.592,70 € +PDV
(12.000 kn + PDV)

Prijavnica

Prijavite se na Kontroling škola Kognosko


Nazovite nas na +385 1 779 3619

Prijavite se na newsletter

* indicates required
Kontroling Kognosko d.o.o. koristiti će podatke koje unesete u ovaj obrazac kako bi s Vama ostao u kontaktu te radi dostavljanja informacija o našem poslovanju i marketinških poruka. Ukoliko želite dalje primati naše obavijesti putem e-maila molimo Vas da označite donju e-mail dostavu informacija.
Naravno, u svakom trenutku možete povući privolu klikom na poveznicu za odjavu dostupnu u svakoj e-mail poruci koju pošaljemo ili slanjem zahtjeva na renato.ocko@kognosko.hr. S Vašim ćemo osobnim podacima postupati pažljivo. Za više informacija o načinu rukovanja Vašim podacima molimo posjetite našu web-stranicu. Klikom na gumb ispod dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka na način sukladan ovim uvjetima.
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.