MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere
Sveobuhvatna višemjesečna edukacija o Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja  i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja u široj regiji

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja – Hrvatski standardi financijskog izvještavanja za kontrolere i menadžere, računovođe i financijaše

Prijave su u tijeku za pohađanje NOVE 9. generacije polaznika edukacije u terminima: 18.04. – 06.06.2023. godine
Utorak – četvrtak 17:00 – 21:00 sati 2 x 5 sati tjedno
Ukupno 70 sati, uživo u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) i Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) imaju jaku ulogu i utjecaj na menadžersko odlučivanje, te su važni za uspješno poslovanje svakog poduzeća. Kontroleri i menadžeri, računovođe i financijaši svakodnevno se susreću s MSFI/HSFI-evima stoga bi trebali poznavati osnovna pravila bilanciranja u skladu s njima.

Iz tog razloga organizirali smo 70 sati MSFI i HSFI edukacije kroz praktične primjere najboljih hrvatskih stručnjaka na području financija i računovodstva. Naši vrhunski predavači će vas educirati, te prenijeti svoje znanje, praktično iskustvo i izazove u implementaciji MSFI/HSFI pravila.

MSFI/HSFI EDUKACIJA PRAKTIČNOG ZNANJA

MSFI/HSFI edukacija neizostavna je za menadžere i kontrolere, financijaše i računovođe. Svim polaznicima ćemo omogućiti nadogradnju postojećeg znanja mnoštvom primjera iz dugogodišnje prakse naših renomiranih trenera. Nakon pohađanja MSFI/HSFI edukacije polaznici će bolje razumjeti zahtjeve novih standarda i savladati praktične izazove implementacije Međunarodnih i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja.
Primjena MSFI/HSFI donosi koristi u unaprjeđenju upravljanja i omogućuje realnije sagledavanje stanja imovine i obveza. Time se omogućuje kvalitetno dugotrajno projiciranje budućih novčanih tokova odnosno kvalitetno planiranje uspješne budućnosti.

Potrudite se da u vašem poduzeću znanje iz područja MSFI/HSFI bude korišteno kroz sve funkcije – računovodstvo, financije i kontroling čime se postiže potpuni i blagotvorni učinak na menadžment.

MSFI/HSFI: KAKAV JE PROGRAM EDUKACIJE?

MSFI/HSFI edukacija se fokusira u najvećoj mjeri na menadžere, kontrolere, računovođe i financijere.
Primjena ovih standarda nije samo obaveza, već menadžmentu donosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane. Na edukaciji će se koristiti studije slučaja i stvarni primjeri kako bi polaznici što bolje razumjeli MSFI/HSFI osnove mjerenja, priznavanje prihoda, bilanciranje na strani aktive, bilanciranje na bazi pasive, posebne propise, odgođenu poreznu imovinu i druge teme.

MSFI/HSFI: KOJI SU CILJEVI EDUKACIJE?

Cilj edukacije je razumjeti kompleksna područja financijskog MSFI/HSFI izvještavanja za korporativne i financijske institucije, kako bi ih implementirali na način da menadžment ima potpuno jasan uvid u sve segmente odlučivanja.

MSFI/HSFI edukacija polaznicima nudi mogućnost stjecanja pregleda nad područjima koje su bitne za njihovu praksu. Edukacija se ciljano bavi temama koje smo u suradnji sa ekspertima – predavačima kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje Međunarodnih i Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja. Konačni cilj edukacije je na temelju iskustva i rada, predstaviti sve elemente na precizan, sažet i stručan, ali primjenjiv način.

MSFI/HSFI: KOME JE EDUKACIJA NAMIJENJENA?

 • edukacija je neophodna za sve kontrolere, menadžere i vlasnike koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu postojeće.
 • za računovođe i financijaše koji žele zaista razumjeti standarde.
 • za voditelje proizvodnje, prodaje, nabave, logistike – za sve koji donose svakodnevne poslovne odluke ili sudjeluju u uvođenju kontrolinga
 • za IT stručnjake (BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga.

MSFI/HSFI EDUKACIJA: METODE RADA

Polaznici će vještine i sadržaj MSFI/HSFI edukacijskog programa, osim kroz iskustveno i teorijsko predavanje, usvojiti kroz praktične vježbe i grupni rad, te diskusiju i individualni rad.

Metode rada MSFI/HSFI edukacije su:

 • predavanja,
 • rješavanje zadataka i vježbi,
 • grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
 • igranje uloga prema scenariju,
 • diskusije i debate u debatnim timovima,
 • konzultacije nakon predavanja

Kontakt i savjetovanje

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kognosko.hr

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još nekoliko slobnodnih mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

Sadržaj programa

70 sati edukacije – utorak/četvrtak u  terminu 17,00-21,00

Modul 1
1. Modul - Osnove HSFI/MSFI
I. Okvir
II. Prezentiranje financijskih izvještaja
III. Praznine u propisima, promjene u prezentiranju i načelo dosljednosti računovodstvenih politika
IV. Financijsko izvještavanje po segmentima
V. Promjena tečaja stranih valuta
VI. Utjecaj na kontroling
Predavač
Igor Arbutina
Modul 2
2 MODUL - Osnove mjerenja
I. Značenje
II. Razgraničenje pojmova i zahtjeva koje MSFI‐jevi postavljaju za mjerenje za mjerenje
III. Osnovne metode mjerenja prema MSFI‐jevima:
IV. Poseban slučaj mjerenja fer vrijednosti:
V. Otpis (amortizacija) i ispravak vrijednosti:
VI. Promjena metoda mjerenja:
VII. Utjecaj na kontroling
Predavač
Igor Arbutina
Modul 3
3. Modul - Priznavanje prihoda
I. Osnovna načela priznavanja prihoda
II. Priznavanje prihoda prema modelu 5 koraka
III. Prepoznavanje i modifikacije ugovora
IV. Prepoznavanje obveza u transakciji
V. Ispunjavanje ugovornih obveza:
VI. Mjerenje naknade
VII. Pregled raznih vrsta transakcija i primjeri
VIII. Utjecaj na kontroling
Predavač

Igor Arbutina

Modul 4
4. Modul - Bilanciranje na strani aktive
I. Pregled
II. Dugotrajna imovina
III. Nematerijalna imovina:
IV. Poseban slučaj Goodwilla
V. Ulaganja u nekretnine
VI. Financijski instrumenti
VII. Potraživanja po osnovi isporuka i usluga
VIII. Zalihe:
IX. Utjecaj na kontroling
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 5
5. Modul - Bilanciranje na bazi pasive
I. Vlastiti kapital
II. Financijske obveze
III. Rezerviranja
IV. Primanja zaposlenih
V. Utjecaj na kontroling
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 6
6. Modul - Posebni propisi i važnija pitanja
I. Spajanja poduzeća
II. Udjeli u povezanim poduzećima i u zajedničkim ulaganjima (Joint Ventures)
III. Novi računovodstveni propisi o konsolidaciji
IV. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
V. Dobit po dionici
VI. Leasing
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 7
7. Modul - Odgođena porezna imovina
1. primjeri poslovnih događaja koji rezultiraju odgođenom poreznom imovinom i obvezama;
2. razlike bilance po MRSevima i porezna bilanca – odgođena porezna imovina;
3. definirati postupke revalorizacije – kada ih provoditi – revalorizacijske rezerve i sve u vezi njih;
4. dobro objasniti razliku između porezne bilance i financijskog izvještavanja;
5. izvještaj o novčanom toku ‐ primjeri za izračunavanje.
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 8
8. Modul - Transferne cijene
– smjernice OECD‐a za odjeđivanje transfernih cijena i amandmani na smjernice (OECD, 2016);
• akcijski plan o BEPS‐u;
• načelo nepristrane transakcije;
• porezno dopustive metode – prednosti i nedostaci;
• dokumentacija o transfernim cijenama;
• analiza funkcija i rizika;
• prethodni cjenovni sporazumi (APA).
Predavač

Nada Gajić

18.04.-06.06.2022.datumdansatišk. sati/dan
1. tjedan 18. i 20.04.2023.utorak i četvrtak17,00-21,005
2. tjedan 25. i 27.04.2023.utorak i četvrtak17,00-21,005
3. tjedan 02. i 04.05.2023.utorak i četvrtak17,00-21,005
4. tjedan 09. i 11.05.2023.utorak i četvrtak17,00-21,005
5. tjedan 16. i 18.05.2023.utorak i četvrtak17,00-21,005
6. tjedan 23. i 25.05.2023.utorak i četvrtak17,00-21,005
7. tjedan 30.05. i 06.06.2023.utorak i četvrtak17,00-21,005

Edukacija se odvija samo jednom godišnje u popodnevnim satima utorkom i četvrtkom od 17:00 – 21:00 sati u periodu od sredine travnja pa do sredine mjeseca lipnja u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad.
U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, 4K Samsung digital Flipchart, UHD projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart. Sam prostor opremljen je brzom Wi-Fi mrežom (optički kabel), izmjenom zraka u prostoru te je u neposrednoj blizini i besplatan cjelodnevni parking.

Predavači

domagoj vuković

Od 9. mjeseca 2021. godine direktor je u KPMG-u. Direktor u Deloitte bio je u periodu 06.2018. – 08.-2021. godine. Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 2001. godini, hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Iima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

igor arbutina

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja kao Financijski Direktor Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana, te nakon toga nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

Gajic

Ekspert za poreze. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je i post-diplomantica, ima značajno iskustvo na području idejnih rješenja, vođenja i koordiniranja projekata u Hrvatskoj i Italiji. Sudjelovala u izradi studija isplativosti za međunarodno tržište. Izvodi autorska predavanja na učilištima i privatnim edukacijama iz područja računovodstva i porezne tematike te poslovnog planiranja. Objavljuje članke u domaćim stručnim časopisima

ŠTO JE MSFI/HSFI?

MSFI/HSFI je set globalnih računovodstvenih standarda koji predstavljaju podlogu za sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja. MSFI nalažu kako se prikazuju pojedine vrste kapitala i imovine, te prihoda i rashoda u obliku transparentnih računovodstvenih informacija. U MSFI/HSFI sadržana su mjerenja, prezentiranja, procjenjivanja, zahtjevi priznavanja i objavljivanja događaja i transakcija važnih za financijske izvještaje.

Naš edukativni program – MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere – pobuđuje velik interes, a od 2014. godine se održava na našem tržištu u Kontroling centru Kognosko.
Iako primjena Međunarodnih ili Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja zahtjeva određeno znanje i specijalizaciju, poduzeća u Hrvatskoj većinom nemaju poseban odjel za praćenje MSFI-a/HSFI-ja.
Međutim, u hrvatskom gospodarstvu sve je veća potreba i sve se više rađa svijest o tome kako primjena standarda menadžmentu ne donosi samo obavezu, već znanja i vrijednosti koje mogu biti jasno prezentirane kroz kontroling.

Primjena znanja u skladu s globalnim računovodstvenim jezikom MSFI/HSFI donosi koristi organizacijama u mnogim sektorima. Omogućuje veću transparentnost i konzistentnost u unapređenju upravljanja, te menadžerima omogućuje realnije sagledavanje stanja poslovanja. Konačna svrha edukacije je implementirati MSFI/HSFI standarde na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje.

MSFI/HSFI: IZAZOVI U PRIMJENI STANDARDA

MSFI/HSFI su složena, stručna i zahtjevna materija koja zahtjeva određeno računovodstveno predznanje i iskustvo. Najčešći izazovi u primjeni MSFI/HSFI: 

 • Neadekvatan prijevod MSFI-a,
 • Nedorečenost MSFI-a u nekim pitanjima,
 • Neprilagođenost MSFI-a nacionalnoj zakonskoj regulativi,
 • Nedostatak jasnoće,
 • Složenost MSFI-a,
 • Česte izmjene MSFI-a,
 • Terminologija MSFI-a,
 • Nekonzistentne odredbe unutar MSFI-a
 • Sukob različitih kategorija MSFI-a.

Računovodstvena praksa često ukazuje na određene poteškoće s kojima se susreće u svakodnevnoj primjeni standarda, međutim, značajnije sistematizirano bavljenje ovim problemom još uvijek je deficitarno područje.
To je upravo razlog zbog kojeg smo se odlučili na održavanje ovakve sveobuhvatne edukacije sa najboljim stručnjacima ovog područja.

Literatura

“MSFI za kontrolore i managere” , Hendrik Vater

Naslov originala:„IFRS fur Controller und manager“. Stručna redaktura i recenzija prijevoda: prof. dr.sc. Paško Anić-Antić
Prevoditeljica s njemačkog: Tatjana Grbac. Urednica: mr.sc. Jasmina Očko.

Prijavite se

U cijenu je uključena knjiga "MSFI za kontrolere i menadžere".
Tečaj: 1€ = 7,53450 kn

Cijena:

1.300,68 +PDV
(9.800,00 kn + PDV)

Prijavnica

Prijavite se na MSFI/HSFI za kontrolere i menadžere


Nazovite nas na +385 1 779 3619

Prijavite se na newsletter

* indicates required
Kontroling Kognosko d.o.o. koristiti će podatke koje unesete u ovaj obrazac kako bi s Vama ostao u kontaktu te radi dostavljanja informacija o našem poslovanju i marketinških poruka. Ukoliko želite dalje primati naše obavijesti putem e-maila molimo Vas da označite donju e-mail dostavu informacija.
Naravno, u svakom trenutku možete povući privolu klikom na poveznicu za odjavu dostupnu u svakoj e-mail poruci koju pošaljemo ili slanjem zahtjeva na renato.ocko@kognosko.hr. S Vašim ćemo osobnim podacima postupati pažljivo. Za više informacija o načinu rukovanja Vašim podacima molimo posjetite našu web-stranicu. Klikom na gumb ispod dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka na način sukladan ovim uvjetima.
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.