HSFI/MSFI za kontrolere i menadžere

HSFI/MSFI za kontrolere i menadžere

  • Jedina sveobuhvatna višemjesečna edukacija o Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja  i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja u široj regiji

HSFI/MSFI za kontrolere i menadžere

Hrvatski standardi međunarodnog izvještavanja – Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
za kontrolere i menadžere!

 

7. generacija: proljeće 2021. godine,
utorak – četvrtak 17:00 – 21:00 sati 2 x 5 sati tjedno
ukupno 70 sati u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja važni su za svako poduzeće, imaju jaku ulogu i svrhu i posljedično – trebali bi imati jak utjecaj na menadžersko odlučivanje. Iz tog razloga organizirali smo 70 sati edukacije kroz praktične primjere najboljih hrvatskih stručnjaka za ovo područje.

Ova edukacija neizostavna je za menadžere i kontrolere, financijaše i računovođe.

Primjena HSFI-a/MSFI-a donosi koristi u unapređenju upravljanja i  menadžerima omogućuje realnije sagledavanje stanja poslovanja. Primjena standarda nije samo obaveza, već menadžmentu nosi koristi koje upravo kroz kontroling mogu biti najkvalitetnije naglašene i jasno prezentirane.

Potrudite se da u vašem poduzeću znanje iz područja HSFI/MSFI bude korišteno kroz sve funkcije – računovodstvo, financije, kontroling čime se postiže potpuni i blagotvorni učinak na menadžment.

O programu

Primjena HSFI/MSFI donosi koristi u unaprjeđenju upravljanja i omogućuje realnije sagledavanje stanja imovine i obveza. Time se omogućuje kvalitetno dugotrajno projiciranje budućih novčanih tokova odnosno kvalitetno planiranje uspješne budućnosti.

Konačni je cilj edukacije razumjeti standarde i implementirati ih na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje. Ova edukacija menadžerima i kontrolerima, a svakako i računovođama i financijerima nudi mogućnost stjecanja pregleda nad temama koje su bitne za nihovu praksu.

Edukacija se ciljano bavi temema koje smo u suradnji sa predavačima kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje standarda.

Kome je edukacija namijenjena

  • za sve kontrolore, menadžere i vlasnike koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu postojeće.
  • za financijske stručnjake i računovođe koji žele razumijeti kontroling i pomoći u njegovu razvoju.
  • za voditelje proizvodnje, prodaje, nabave, logistike – za sve koji donose svakodnevne poslovne odluke
  • za IT stručnjake ( BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga.

Metode rada:

Edukacija se odvija u u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad. U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada:
• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja

Kontakt i savjetovanje

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kkognosko-new.local

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još nekoliko slobnodnih mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

Sadržaj programa

70 sati edukacije – utorak/četvrtak u  terminu 17,00-21,00

Modul 1
1. Modul - Osnove HSFI/MSFI
I. Okvir
II. Prezentiranje financijskih izvještaja
III. Praznine u propisima, promjene u prezentiranju i načelo dosljednosti računovodstvenih politika
IV. Financijsko izvještavanje po segmentima
V. Promjena tečaja stranih valuta
VI. Utjecaj na kontroling
Predavač
Igor Arbutina
Modul 2
2 MODUL - Osnove mjerenja
I. Značenje
II. Razgraničenje pojmova i zahtjeva koje MSFI‐jevi postavljaju za mjerenje za mjerenje
III. Osnovne metode mjerenja prema MSFI‐jevima:
IV. Poseban slučaj mjerenja fer vrijednosti:
V. Otpis (amortizacija) i ispravak vrijednosti:
VI. Promjena metoda mjerenja:
VII. Utjecaj na kontroling
Predavač
Igor Arbutina
Modul 3
3. Modul - Priznavanje prihoda
I. Osnovna načela priznavanja prihoda
II. Priznavanje prihoda prema modelu 5 koraka
III. Prepoznavanje i modifikacije ugovora
IV. Prepoznavanje obveza u transakciji
V. Ispunjavanje ugovornih obveza:
VI. Mjerenje naknade
VII. Pregled raznih vrsta transakcija i primjeri
VIII. Utjecaj na kontroling
Predavač

Igor Arbutina

Modul 4
4. Modul - Bilanciranje na strani aktive
I. Pregled
II. Dugotrajna imovina
III. Nematerijalna imovina:
IV. Poseban slučaj Goodwilla
V. Ulaganja u nekretnine
VI. Financijski instrumenti
VII. Potraživanja po osnovi isporuka i usluga
VIII. Zalihe:
IX. Utjecaj na kontroling
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 5
5. Modul - Bilanciranje na bazi pasive
I. Vlastiti kapital
II. Financijske obveze
III. Rezerviranja
IV. Primanja zaposlenih
V. Utjecaj na kontroling
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 6
6. Modul - Posebni propisi i važnija pitanja
I. Spajanja poduzeća
II. Udjeli u povezanim poduzećima i u zajedničkim ulaganjima (Joint Ventures)
III. Novi računovodstveni propisi o konsolidaciji
IV. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
V. Dobit po dionici
VI. Leasing
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 7
7. Modul - Odgođena porezna imovina
1. primjeri poslovnih događaja koji rezultiraju odgođenom poreznom imovinom i obvezama;
2. razlike bilance po MRSevima i porezna bilanca – odgođena porezna imovina;
3. definirati postupke revalorizacije – kada ih provoditi – revalorizacijske rezerve i sve u vezi njih;
4. dobro objasniti razliku između porezne bilance i financijskog izvještavanja;
5. izvještaj o novčanom toku ‐ primjeri za izračunavanje.
Predavač

Domagoj Vuković

Modul 8
8. Modul - Transferne cijene
– smjernice OECD‐a za odjeđivanje transfernih cijena i amandmani na smjernice (OECD, 2016);
• akcijski plan o BEPS‐u;
• načelo nepristrane transakcije;
• porezno dopustive metode – prednosti i nedostaci;
• dokumentacija o transfernim cijenama;
• analiza funkcija i rizika;
• prethodni cjenovni sporazumi (APA).
Predavač

Nada Gajić

13.04.-08.06.2021.datumdansatišk. sati/dan
1. tjedan 13. i 15.04.2021.utorak i četvrtak17,00-21,005
2. tjedan 20. i 11.04.2021.utorak i četvrtak17,00-21,005
3. tjedan 27. i 29.04.2021.utorak i četvrtak17,00-21,005
4. tjedan 04. i 06.05.2021.utorak i četvrtak17,00-21,005
5. tjedan 11. i 18.05.2021.utorak i četvrtak17,00-21,005
6. tjedan 20. i 25.05.2021.utorak i četvrtak17,00-21,005
7. tjedan 27.05. i 08.06.2021.utorak i četvrtak17,00-21,005

Predavači

Direktor u Deloitte.  Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 2001. godini, hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Iima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja kao Financijski Direktor Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana, te nakon toga nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

Ekspert za poreze. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je i post-diplomantica, ima značajno iskustvo na području idejnih rješenja, vođenja i koordiniranja projekata u Hrvatskoj i Italiji. Sudjelovala u izradi studija isplativosti za međunarodno tržište. Izvodi autorska predavanja na učilištima i privatnim edukacijama iz područja računovodstva i porezne tematike te poslovnog planiranja. Objavljuje članke u domaćim stručnim časopisima

Literatura

“MSFI za kontrolore i managere” , Hendrik Vater

Naslov originala:„IFRS fur Controller und manager“. Stručna redaktura i recenzija prijevoda: prof. dr.sc. Paško Anić-Antić
Prevoditeljica s njemačkog: Tatjana Grbac. Urednica: mr.sc. Jasmina Očko.

Prijavite se

U cijenu je uključena knjiga "MSFI za kontrolere i menadžere"

Cijena:

9.800 kn +PDV

Prijavnica

Prijavite se na HSFI/MSFI za kontrolere i menadžere


Nazovite nas na +385 1 779 3619