Edukacija:

Data Analytics

Trendovi govore da će zanimanje DATA ANALYST biti jedno od najtraženijih zanimanja idućeg desetljeća. Donosimo vam – na potpuno jedinstven i unikatan način – pregršt najrazličitijih tehnika i alata koje ćemo koristiti nad originalnim bazama podataka – onako kako se to radi u praksi. Bavimo se suštinom, alati su samo alati. Ponesite laptop!

Biti DATA ANALYST znači odabrati zanimanje o kojem priča cijeli svijet u trenutku kada se piše njegova povijest!
Okupili smo tim vrhunskih stručnjaka iz 6 područja i kreirali 100 sati potpuno jedinstvenog programa.
Osnova i baza su stvarni primjeri iz prakse koji se obrađuju kroz 6 područja, članovi tima koriste iste primjere i razvijaju ih od početka događaja do zaključnog mišljenja.

NOVI TERMIN: 7. generacija Data Analytics održavati će se u periodu: 16.09.- 07.11.2024.
Prijave su otvorene!

Od informacije do odluke koja čine razliku!

.

O Data Analytics programu

 • Koristimo case studies iz prakse radi plastičnog prikaza konkretnog problema
 • Koristimo praksu koju sami živimo
 • Alati su samo podloga, fokus je na suštini
 • Primjeri su kombinacija životnih situacija, kontrolinga, statistike, računovodstva, BI alata, eseja (storytelling) i savjetovanja menadžmenta

Dinamika održavanja nastave je tri mjeseca – dva puta mjesečno po dva dana, od 09:00 do 16:00 sati.
Program ima ukupno 100 sati, od toga 65% predavanja, 30% vježbi, grupnog rada i 5% domaće zadaće – rješavanja problemskih zadataka.

Po čemu se naš program razlikuje od ostalih programa sličnog naziva?


Većina sličnih Data Analytics programa fokusirana je primarno na usvajanje tehničkih i IT znanja. Ovaj program kreće od potreba korisnika informacija (ne-informatičara)  i od pitanja – kakve informacije trebamo i za što?

Tko prati kako se podaci pune? Tko ima znanje o tome što su točni podaci? Tko zna pravilno tumačiti i povezivati informacije? Kako izgraditi veliku sliku željenog self-service izvještajnog sustava temeljenog na businessu i njegovim ciljevima?

.

Ovaj program osim što se bavi suštinom, usmjeren je na upravljanje kakvo očekujemo u budućnosti. Dakle, bavi se problematikom potrebnom apsolutno svakom poduzeću i organizaciji.

Informatička tehnologija 21. stoljeća omogućuje da u većoj mjeri i ne-informatičari mogu koristiti moćne alate sami (uz adekvatnu edukaciju), za većinu aktivnosti više ne trebaju developere, koriste self-service BI sustave i razvijaju ih u realnom vremenu prema potrebama businessa.
IT podrška potrebna je kod implementacije i kasnije u iznimnim situacijama. Sve ostalo korisnici rješavaju sami – kontrolerske i raznovrsne statističke analize odrađuju se uz par klikova, IBCS vizualizacija na dohvat je ruke…
.

Konačni cilj je storytelling. Nije dovoljno decision-makere samo opskrbiti (točnim) informacijama. Treba isporučiti znanje, mudrost…treba ispričati razumljivu i korisnu priču koja je nastala na podlozi raznovrsnih analiza i statističkih obrada. Milijun obrađenih informacija svedenih na 3 prava pokazatelja i 5 rečenica komentara. Ova edukacija bavi se time.

.

Kome je ova edukacija namijenjena

 • Kontrolerima koji se pripremaju za iduće desetljeće
 • Podatkovnim analitičarima koji žele postati poslovni analitičari/razumjeti business
 • Menadžerima koji misle analitički i žele razumjeti što je „ispod izvještaja“
 • Marketing-analitičarima koji analiziraju tržišta, kupce, marketinške kampanje (osim digitalnih)
 • Programerima koji žele postati poslovni analitičari /razumjeti business
 • Računovođama i financijašima koji se usmjeravaju prema kontrolingu i internim korisnicima
 • Svima koji smatraju da je data-analyst zanimanje budućnosti
  .

.

Biti DATA ANALYST danas, izazovno je zbog toga što se IT podrška vrlo brzo mijenja i razvija, treba vremena da se savlada jedna generacija BI alata, a već se razvija druga. Onaj tko je znanja stekao u velikim old-school kompanijama ima posve drugi pogled od nekog tko počinje u data analytics u startup-u. Trenutno u praksi možemo vidjeti najmanje 3 generacije BI alata. Ova je škola namijenjena modernom shvaćanju modeliranja podataka sa self-service korištenjem, te glavnim fokusom na storytelling.

Ciljevi Data Analytics programa

Cilj edukacije je analiziranje podataka koristeći znanja o businessu, čvrstim ekonomskim teorijama i principima, te povezivanje navedenog sa mogućnostima moderne IT tehnologije. Ova edukacija razbija staru logiku učenja u silosima i donosi moderna znanja o prikupljanju i modeliranju podataka, o statističkim metodama i funkcijama, BI alatima, te standardima vizualizacije poslovnih analiza.

Cilj je  suvislo analiziranje odabranih segmenata podataka koji su bitni, koji povezuju aktivnosti tržišta sa internim operacijama, njih sa ciljevima i odgovornostima, a sve to u skladu sa korporacijskom kulturom i načinom rukovođenja trenutnog menadžmenta.

Metode rada:

• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja te domaći rad

Članovi tima i njihova područja:

JASMINA OČKO – Kontroling i storytelling
MARIO KORBAR – DWH i data management

TONI MILUN – Statistika za data analytics
DENNIS RAMULIĆ – PowerBI

DAVOR LOZIĆ – Python
UNA ARAPOVIĆ SEVER – IBCS

RENATO OČKO – organizacija i prodaja

100 sati
6 predavača
6 modula
Kontroling Kognosko certifikat

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Početak edukacije:

renato ocko

Kontakt

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kognosko.hr

Kontakt
Rezervacija

Zašto odabrati ovu edukaciju…

Trendovi govore da će zanimanje DATA ANALYST biti jedno od najtraženijih zanimanja idućeg desetljeća.
Donosimo vam – na potpuno jedinstven i unikatan način – pregršt najrazličitijih tehnika i alata koje ćemo koristiti nad originalnim bazama podataka – onako kako se to radi u praksi. Bavimo se suštinom, alati su samo alati. Ponesite laptop!

Pogledajte detalje programa za svaki modul:

100 sati
6 predavača
6 modula
Kontroling Kognosko certifikat

Modul 1 - Kontroling- temelj i ishodište, početak i kraj

1. DIO - RAZUMJETI SUŠTINU - 8 SATI

Kontroling je zadnja linija obrane od podatkovne anarhije i prva linija borbe za točnu i ažurnu informaciju.
Nije teško izgubiti se u moru podataka – a to je trenutak kad više ne vidimo od šume drvo i od drveta šumu, Zato se trebamo opskrbiti konkretnim, klasičnim ekonomskim znanjima koja su konstanta na putu prema otkrivanju činjenica. Najvažniji i najteži zadatak u kontrolingu je milijun podataka pretvoriti u prave informacije.
Poznato je da informacija treba biti malo koliko je dovoljno i puno koliko je neophodno, no to je puno lakše reći nego realizirati.
Premalo informacija znači nebrigu, previše informacija znači neznanje. Zato treba mudro odabrati što i kako analizirati, te kako brzo i ažurno doći do rezultata.


Predavač:
jasmina ocko kontroling trener
Jasmina Očko
2. DAN - NAJBOLJE TEHNIKE ANALIZA - TIPS AND TRICKS - 8 SATI

U ovom modulu biti će prezentirana „velika slika“ koju kontroling mora imati, a koja mora biti temeljena na klasičnim ekonomskim znanjima. Iz tog razloga baviti ćemo se transformacijom menadžerima ne osobito korisnog RDG-a u kontrolerski Iskaz uspjeha, te bilance stanja u omjere i razmjere. Izraditi ćemo analize RUC-a, prodajnih faktora, prosječnih nakupa, utvrditi što nam govori pravilo banane, te zašto je Paretovo pravilo jedno od najboljih analitičkih alata.
Izraditi ćemo analizu zaliha, potraživanja, troškova (npr. transporta, rada, skladištenja, marketinga, administracije), analizu učinaka radnog vremena, analizu prodajnih cijena, rabata…
Svi primjeri rađeni su na konkretnim bazama podataka.


Predavač:
jasmina ocko kontroling trener
Jasmina Očko

Modul 2 - Principi analize poslovnih podataka – DWH i data management

1. DIO - PODATKOVNI EKOSUSTAV - 8 SATI

Na ovom ćemo modulu obraditi osnovne principe analize poslovnih podataka. Upoznat ćemo polaznike s podatkovnim ekosustavom, nastojeći pri tome demistificirati i pojasniti jezikom razumljivim poslovnim korisnicima IT-evski „mumbo jumbo“ vezan uz različite IT sustave za obradu, pohranu i analizu podataka (OLTP, OLAP, HTAP, …), proces prikupljanja i pripreme podataka za analizu (ETL, stage, data warehouse, …), različite programske jezike i alate vezane uz obradu i analizu podataka (SQL, DAX, MDX, Python, R, …) te različite modele izgradnje i upotrebe IT sustava (on-premise, cloud).
Budući za analizu iole kompleksnijeg skupa podataka podatkovni analitičar treba biti u stanju kreirati adekvatni analitički model podataka, na ovom modulu ćemo obraditi osnovne principe organizacije i modeliranja podataka. U osnovnim ćemo crtama upoznati polaznike s različitim metodama analize podataka (usporedna analiza, analiza trenda, analiza ranga, analiza kontribucije, analiza frekvencije, Pareto analiza, analiza varijance, analiza korelacije, …) i njihove prezentacije (izvještavanje, vizualizacija).


Predavač:
Mario
Mario Korbar
2. DIO - ANALIZIRANJE POSLOVNIH PODATAKA - 8 SATI

Budući je fokus edukacije na analizi poslovnih podataka, pozabavit ćemo se i poslovnim procesima, odnosno dijagramima poslovnih procesa kao ishodištem za analizu poslovnih podataka. Upoznat ćemo polaznike i s Data Sense Analysis Patterns © konceptom za izgradnju analitičkih sustava korištenjem predefiniranih analitičkih predložaka (uzoraka).
Izložene koncepte ćemo popratiti praktičnim primjerima i vježbama. Za izradu praktičnih primjera i vježbi na seminaru koristimo alat Microsoft Excel.

Pojedine teme, kojih se na ovom modulu dotičemo samo u osnovnim crtama (npr. dohvat i priprema podataka za analizu, statistička analiza podataka, vizualizacija podataka, …), će biti detaljno obrađene na drugim modulima u sklopu ovog programa „Data Analytics“.


Predavač:
Mario
Mario Korbar

Modul 3 - Statistika za data analytics

1. DIO - STATISTIČKI ALATI - 8 SATI

Statistička analiza je jedan od temelja analize podataka pa se tako i statističke metode sve više koriste u kontrolingu.
Na ovom ćemo se modulu kroz praktične primjere iz poslovanja upoznati s razlikom: uzorak ili populacija, mjerama centralne tendencije i varijabilnosti. Upoznat ćemo najčešće korištene distribucije: normalnu, jednoliku, binomnu, Studentovu t-distribuciju i njihovu primjenu u praksi.

Intervali pouzdanosti dat će nam odgovor na pitanja poput: koliki optimalan broj proizvoda trebamo naručiti ili proizvesti da se ne dogodi da proizvoda nestane na policama, a da se istovremeno ne gomilaju zalihe.


Predavač:
Toni
Toni Milun
2. DIO - STATISTIČKI ALATI - 8 SATI

Naučit ćemo testirati hipoteze da bismo saznali koja marketinška metoda je bolja između dviju ponuđenih ili jesmo li uspješniji od konkurencije.
Naravno, nezaobilazni su korelacija, regresijski i trend modeli, jer je za procjenu budućeg poslovanja važno otkriti na koji se način povećava broj vaših korisnika – radi li se možda o približno konstantnom apsolutnom iznosu ili postotnom iznosu ili možda o modelu potencije. Također ćemo obraditi višestruki regresijski model jer u praksi uvijek više varijabli utječe na jednu zavisnu poput profita vaše kompanije.

Sve primjere obrađivat ćemo u dobro poznatom alatu Microsoft Excel.


Predavač:
Toni
Toni Milun

Modul 4 - PowerBI – uvjet bez kojeg se ne može

1. DIO - DOHVAT PODATAKA I NJIHOVA INICIJALNA OBRADA - 8 SATI

Kako analiziramo ogromnu količinu podataka, s kakvim mikroskopom “zaranjamo” u najsitnije detalje, kako se lako “igramo” s raznim pogledima na podatke?
U ovom modulu pronaći ćemo korisnu informaciju u podacima koristeći alat za poslovnu inteligenciju. Proći ćemo kroz sva tri koraka.
Prvi korak je dohvat podataka i njihova inicijalna obrada (filtriranje, grupiranje, spajanje…) kako bi pročistili podatke i fokusirali se na segment koji nas zanima (tzv. ETL).


Predavač:
Denis
Dennis Ramulić
2. DIO - IZRADA PODATKOVNOG MODELA I PRIPREMA ZA IZVJEŠTAVANJE - 8 SATI

U sljedećem koraku izrađujemo dimenzijski podatkovni model (OLAP), odabiremo i izračunavamo ključne pokazatelje koji će nam dati najbolji uvid u podatke.
Zadnji korak je interaktivna vizualizacija s kojom lako možemo promijeniti dubinu i kut gledanja na podatke, koja nam pokazuje samo bitno i zorno predočava zaključak.
Analizu radimo na praktičnim primjerima koristeći alat Microsoft Power BI.


Predavač:
Denis
Dennis Ramulić

Modul 5 - Korak dalje uz Python

OSNOVNE POSTAVKE - 8 SATI

Razvojni put modernih analiza podataka ide u raznim smjerovima, a jedan od – već sada najčešće korišten – je uz pomoć Pythona.
Što je Python, koja mu je svrha, koji su mu dosezi i kako nam može pomoći u razvoju analiza podataka u konkretnim organizacijama i poduzećima? Može li klasični korisnik npr. kontroler uspješno ovladati Pythonom i koliko je zahtjevna njegova edukacija ?
Glavni dio modula usmjeren je na prezentaciju osnovnih elemenata programiranja – uživo na konkretnim primjerima te odgovore na pitanja – što trebamo učiniti da sve viđeno napravimo sami?


Predavač:
Davor lozic
Davor Lozić

Modul 5 - Storytelling

KAKO ISPRIČATI PRIČU? - 8 SATI

Storytelling zaista nije još jedna od onih buzzwords koje se koriste kao mamac za pridobivanje pažnje bez pokrića. Svi koji se desetljećima bavimo kontrolingom živimo za dobru priču svaki svoj radni dan. Dobra priča uvijek je bila imperativ.
A zašto se onda sada o tome odjednom govori? Vjerojatno zato što je IT tehnologija preuzela u svoje ruke i automatizirala veliki dio analitičkog posla, i tu se stvorila (realna) opasnost da će se u potpunosti zaobići ljudski mozak koji povezuje sve informacije u zajedničku smislenu priču.
Pronaći iglu u plastu sijena, korisnu informaciju u milijun podataka, novi uvid, istinu koje nitko nije ni svjestan, a stavlja sve dosad viđeno u sasvim novu perspektivu – to je ultimativni cilj svakog kontrolera.
Iako izgleda samorazumljivo, nije tako jednostavno kako se čini. Ali se može naučiti. I to na ovom modulu.


Predavač:
jasmina ocko kontroling trener
Jasmina Očko

Modul 6 - Vizualizacija uz IBCS

1 DIO - IBCS SUCCESS RULES - 8 SATI

Prethodnih 5 modula je dalo uvid u složenost obrade velike količine podatka, a sve u svrhu dolaska do vrijednih informacija. Međutim, što ako se ti podaci pogrešno vizualiziraju tj. interpretiraju? Vizualizacija podataka je već godinama hot topic u poslovnom svijetu. Međutim, mogućnost manipulacije vizualizacijom podataka ne samo da je veliki problem za razumijevanje podataka i informacija koje isti trebaju prenijeti, već je i velika opasnost za samo poslovanje tvrtke. Pogrešno prikazani podaci vode do pogrešnih poslovnih odluka koje potencijalno mogu biti kobne za poslovanje tvrtke. Nasreću, postoji globalno, praktično rješenje kako bi spriječili nehotično pogrešno prikazivanje poslovnih podataka.
U ovom modulu upoznat ćete se s IBCS® Standardima (International Business Communication Standards). IBCS® Standardi predstavljaju prijedloge za pravilan konceptualan i vizualan dizajn poslovne komunikacije koja obuhvaća dizajn dijagrama i tablica, izvješća i prezentacija. Pristup se zasniva na skupu konceptualnih, percepcijskih i semantičkih pravila. Semantička pravila osmislio je profesor Rolf Hichert – začetnik IBCS® koncepta.


Predavač:
Slika Una H.Arapovic
Una Arapović Sever
2. DIO - VIZUALIZACIJA - CASE STUDY - 8 SATI

Cilj ovih standarda je izgradnja koncepta kojim se na jedinstveni način grafički i tabelarno prikazuju poslovni rezultati, baš kao što je notni zapis globalno pismo glazbe, jednako razumljiv i korišten u svim dijelovima svijeta. Uvjet je globalno širenje IBCS® Standarda kako bi postali univerzalni jezik poslovnog izvještavanja.
Preko 100 pravila definiranih u 7 područja (IBCS® SUCCESS FORMULA) te grupiranih u 3 kategorije čine uvjet da bi poslovna komunikacija bila u skladu s IBCS® Standardima. Nakon upoznavanja s istima, upoznat ćemo se također i s alatom koji nam u praksi omogućuje primjenu IBCS® Standarda – Zebra BI. Zebra BI nudi opciju primjene u Excelu, ali i u POWER BI-u. Na konkretnim primjerima bit će prikazana primjena IBCS® Standarda pri dizajnu dijagrama i tablica, izvješća i prezentacija, kao i brojne mogućnosti vizualizacije koje pružaju obje opcije alata.


Predavač:
Slika Una H.Arapovic
Una Arapović Sever

Raspored:

Raspored predavanja:
TjedanDatumiDaniVrijemeSati
Tjedan:
1. modul
Datumi:
16. i 17.09.2024.
Dani:
ponedjeljak - utorak
Vrijeme:
08,30-16,00
Sati:
Tjedan:
2. modul
Datumi:
18. i 19.09.2024.
Dani:
srijeda - četvrtak
Vrijeme:
08,30-16,00
Sati:
Tjedan:
3. modul
Datumi:
14. i 15.10.2024.
Dani:
ponedjeljak - utorak
Vrijeme:
08,30-16,00
Sati:
Tjedan:
4. modul
Datumi:
16. i 17.10.2024.
Dani:
srijeda - četvrtak
Vrijeme:
08,30-16,00
Sati:
Tjedan:
5. modul
Datumi:
04.11.2024.
Dani:
ponedjeljak
Vrijeme:
08,30-16,00
Sati:
Tjedan:
5. modul
Datumi:
05.11.2024.
Dani:
utorak
Vrijeme:
08,30-16,00
Sati:
Tjedan:
6. modul
Datumi:
06. i 07.11.2024.
Dani:
srijeda - četvrtak
Vrijeme:
08,30-16,00
Sati:

Predavači

jasmina ocko kontroling trener

Jasmina Očko

Trener i konzultant za implementaciju kontrolinga i zelenog kontrolinga. Kontinuirano prikuplja najnovija kontrolerska znanja i prati trendove-  sa naglaskom na zeleni kontroling – u Europi i Americi, te implementira u poduzeća u Hrvatskoj i regiji. Licencirani je partner i trener Controller Akademie Münich, vodeće njemačke akademije za kontroling. Voditeljica ICV radne skupine Hrvatska – najveće međunarodne udruge kontrolinga. Autor nekoliko višemjesečnih edukacija za kontrolere i menadžere.

 

 

Više o predavaču
Mario

Mario Korbar

Mario ima bogato iskustvo u IT sektoru, s naglaskom na implementacije poslovnih rješenja. Njegova karijera obuhvaća različite uloge, uključujući programera, dizajnera, konzultanta i direktora poduzeća Data Sense d.o.o. Svoje znanje primjenjuje u efikasnoj IT podršci kontrolingu i održava seminare iz raznih IT područja. Mario je Microsoft Certified Trainer s višegodišnjim iskustvom.

Više o predavaču
Toni

Toni Milun

Toni Milun je predavač matematike i statistike na Visokom učilištu Algebra. Ima bogato obrazovanje, uključujući diplomu iz matematike i specijalizaciju iz statistike na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Aktivan je u obrazovanju i voditelj emisije “Financijalac”. Svoje stručno znanje primjenjuje i kao savjetnik u području primijenjene matematike i statistike. Također, autor je udžbenika iz matematike za srednju školu.

Više o predavaču
Denis

Dennis Ramulić

Dennis Ramulić magistar je edukacije matematike i fizike s desetak godina iskustva u obrazovnom sustavu i privatnom sektoru, gdje se uz karijeru u autoindustriji razvija u stručnjaka za agilne, Lean i Kaizen metodologije rada. Nakon toga proveo je dio karijere u telekomunikacijama. Iskustvo rada stekao je ponajviše u financijama, nabavi, upravljanju zalihom te upravljanju poslovnim procesima, dok se zadnjih nekoliko godina bavi digitalizacijom poslovanja, razvojem RPA rješenja te uvođenjem naprednih analitičkih metoda u poslovanje. Iskustvo u obrazovanju ostavilo je svoj utjecaj pa se danas bavi educiranjem u nekoliko edukacijskih centara a specijalnost su mu MS Excel, Power Platforma (Power BI, Automate i Apps), ostale Office 365 aplikacije te digitalizacija poslovanja, podatkovna analitika, Lean, BPM i RPA

Više o predavaču
Davor lozic

Davor Lozić

Davor Lozić je predavač na Veleučilištu Velika Gorica i ZŠEM-u, predaje i radi na projektima vezanim uz BIG DATA i AI. Zanima ga prediktivna analiza i statističko učenje računalno vođenim metodama.
Uz sustave za upravljanje bazama podataka, predaje o operacijskom sustavu Linux i tečajevima programiranja. Davor je radio na razvoju poslovnog softvera, vodeći tim od 15+ inženjera s naglaskom na modeliranju podataka i prediktivnim analizama.

Više o predavaču
Slika Una H.Arapovic

Una Arapović Sever

Una Arapović Sever ima 10 godina iskustva kao kontroler i certificirani IBCS analitičar. S obrazovanjem u financijskom menadžmentu i marketingu, te CA diplomom iz vodeće njemačke kontroling akademije, Una gradi svoju karijeru u multinacionalnim kompanijama poput Orbico Group. Također, dugogodišnja je članica međunarodne udruge kontrolera – ICV.

Više o predavaču

Literatura

Upravljanje radnim kapitalom

Upravljanje radnim kapitalom

Vater, Bail, Klepzig, Losbischler, Messelhaeuser

“Upravljanje radnim kapitalom” prati edukaciju i njen je sastavni dio
Autori: Vater, Bail, Klepzig, Losbischler, Messelhaeuser
Stručna redaktura i uređivanje: mr.sc. Jasmina Očko
Knjiga je uključena u cijenu edukacije.

Često postavljena pitanja

Koje su ključne razlike između ovog programa Data Analytics i ostalih sličnih programa?

Većina sličnih programa Data Analytics fokusira se na tehnička i IT znanja, dok se naš program usredotočuje na potrebe korisnika informacija, počevši od pitanja "kakve informacije trebamo i za što?". Osim toga, naš program naglašava suštinu nad alatima te je usmjeren na upravljanje budućnosti, što je ključno za sve organizacije.

Kome je namijenjena ova Data Analytics edukacija?

Naša edukacija namijenjena je kontrolerima koji se pripremaju za iduće desetljeće, podatkovnim analitičarima koji žele postati poslovni analitičari ili razumjeti poslovni kontekst, menadžerima koji žele razumjeti analitički pristup iza izvještaja, marketing-analitičarima, programerima koji žele razumjeti poslovne procese te računovođama i financijašima koji se usmjeravaju prema kontrolingu i internim korisnicima.

Koji su ciljevi programa Data Analytics?

Cilj edukacije Data Analytics je analizirati podatke koristeći znanja o poslovanju, ekonomskim teorijama i modernim IT tehnologijama te povezati ih s mogućnostima modernog poslovanja. Program razbija tradicionalnu logiku učenja u silosima te donosi moderna znanja o prikupljanju i modeliranju podataka, statističkim metodama, BI alatima i standardima vizualizacije poslovnih analiza.

Koje su metode rada u okviru ovog programa?

Metode rada uključuju predavanja, rješavanje zadataka i vježbi, grupni rad, igranje uloga, diskusije i debate te konzultacije nakon predavanja. Također, predviđen je i domaći rad kako bi se dodatno utvrdilo stečeno znanje.

Koje su prednosti završavanja edukacije Data Analytics u Kognosku u usporedbi s drugim institucijama?

Edukacija Data Analytics u Kognosku pruža vrhunsko iskustvo učenja koje se temelji na praktičnim vještinama i stvarnim poslovnim scenarijima. Naši predavači su stručnjaci iz područja analize podataka koji imaju bogato iskustvo u industriji te su posvećeni uspjehu svakog polaznika. Osim toga, nudimo individualni pristup učenju, malene grupe polaznika te mogućnost praktične primjene naučenog kroz projekte i radionice. Uz to, naša mreža pruža mogućnosti za povezivanje s drugim stručnjacima iz područja analize podataka i razvoj karijere u ovoj dinamičnoj industriji.

Prijavite se za Data Analytics

Moguće je plaćanje u 3 rate.
U cijenu je uključena knjiga "Upravljanje radnim kapitalom"

Cijena:

2.200,00 € + PDV

Prijavite se već danas! Ispunite obrazac ili nas nazovite na +385 1 779 3619

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.