Data Analytics

Od podatka do mudrosti – 100 sati najnovije edukacije

Data Analytics

Od podatka do mudrosti – 100 sati najnovije edukacije

 

Došlo je vrijeme u kojem podataka ima i previše, ali je malo pravih uvida, ključnih informacija i mudrosti. Svaki dan niću novi alati, snažan je fokus na njima, a puno manje na suštini – svrsi zbog kojeg alati postoje.

Implementiranu tehnologiju rijetko tko zna ispravno i u velikoj mjeri – koristiti, a tehnologija se razvija brže no što menadžeri od toga mogu imati koristi.

Ova edukacija doprinos je kvalitetnijem razumijevanju zašto su informacije „nafta 21. stoljeća“ i što sa podacima treba učiniti da dosegnemo iskoristivu mudrost.

Biti DATA ANALYST danas, izazovno je zbog toga što se IT podrška vrlo brzo mijenja i razvija, treba vremena da se savlada jedna generacija BI alata, a već se razvija druga bazirana na sasvim drugoj logici. Onaj tko je znanja stekao u velikim old-school kompanijama ima posve drugi pogled od nekog tko počinje u data analytics u startup-u. Trenutno u praksi možemo vidjeti najmanje 3 generacije BI alata. Ova je škola namijenjena modernom shvaćanju modeliranja podataka sa self-service korištenjem.

Biti DATA ANALYST danas, izazovno je zbog toga što cijeli svijet već sada priča o ovom sigurnom „zanimanju budućnosti“, a tek se razvija praksa na kojoj će se opravdati ovaj status.

 

O programu

 • Koristimo case studies iz prakse radi plastičnog prikaza konkretnog problema
 • Koristimo praksu koju sami živimo
 • Alati su samo podloga, fokus je na suštini
 • Primjeri su kombinacija životnih situacija, kontrolinga, statistike, računovodstva, BI alata, eseja (storytelling) i savjetovanja menadžmenta

Dinamika održavanja nastave je tri mjeseca – dva puta mjesečno po dva dana, od 09:00 do 16:00 sati.
Program ima ukupno 100 sati, od toga 65% predavanja, 30% vježbi, grupnog rada i 5% domaće zadaće – rješavanja problemskih zadataka.

Kome je ova edukacija namijenjena

 • Kontrolerima koji se pripremaju za iduće desetljeće
 • Podatkovnim analitičarima koji žele postati poslovni analitičari/razumjeti business
 • Menadžerima koji misle analitički i žele razumjeti što je „ispod izvještaja“
 • Marketing-analitičarima koji analiziraju tržišta, kupce, marketinške kampanje (osim digitalnih)
 • Programerima koji žele postati poslovni analitičari /razumjeti business
 • Računovođama i financijašima koji se usmjeravaju prema kontrolingu i internim korisnicima
 • Svima koji smatraju da je data-analyst zanimanje budućnosti

Ciljevi programa

Danas je veći problem kako analizirati velike količine podataka nego kako ih prikupiti. Međutim, analiziranje ne znači puko slaganje podataka u silose da bi bili sortirani i grupirani po sličnim svojstvima ili samo povezivanje više različitih podataka u korelirane cjeline. To može i stroj.

Cilj edukacije je analiziranje podataka koristeći znanja o businessu, čvrstim ekonomskim teorijama i principima, te povezivanje navedenog sa mogućnostima moderne IT tehnologije. Ova edukacija razbija staru logiku učenja u silosima i donosi moderna znanja o prikupljanju i modeliranju podataka, o statističkim metodama i funkcijama, BI alatima, te standardima vizualizacije poslovnih analiza.

Cilj je  suvislo analiziranje odabranih segmenata podataka koji su bitni, koji povezuju aktivnosti tržišta sa internim operacijama, njih sa ciljevima i odgovornostima, a sve to u skladu sa korporacijskom kulturom i načinom rukovođenja trenutnog menadžmenta.

Metode rada:

Edukacija se odvija u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad. U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada:
• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja te domaći rad 

Certifikat

Prodaja

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kognosko.hrl

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još mali broj mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

O sadržaju programa ukratko…
.

Na Vaš zahtjev dostaviti ćemo Vam detaljan plan rada i program Kontroling škole Kognosko. Molimo vas kontaktirajte nas na info@kkognosko-new.local

.

4 tjedna x (5 poslijepodneva x 5 sati) = 100 nastavnih sati ( u terminu 17,00 – 21,00) 

Modul 1

1. Modul – Kontroling- Misija, ciljevi, zadaci, preduvjeti, organizacija
1. Kontroler kao partner menadžmenta – 5 sati

Agenda
– što je kontroling?
– zašto je poduzeću potreban kontroling?
– uloga kontrolera u poduzeću?
– utjecaj kontrolera na podizanje opće razine znanja i razumijevanja poslovnih procesa, funkcija
savjetnika i prognostičara,
– profil kontrolera.
– mjesto u organizacijskoj strukturi,
– kontroling u funkciji povezivanja raznih funkcija u poduzeću.

2. Kreiranje preduvjeta za kontroling – 5 sati

Agenda
– definiranje osnovnih preduvjeta kontrolinga
– definiranje organizacijske strukture poduzeća
– definiranje poslovnih politika,
– cjenovna prednost vs diferencijacija,
– rast vs profitabilnost,
– marže vs koeficijenti obrtaja,
– diferencijacija asortimana i distributivnih kanala

Predavač

Jasmina Očko

Modul 2

2. Modul – Računovodstvo za kontolere – od kuda sve kreće
3. Izgradnja upravljačkog računovodstva – 10 sati

Agenda
– upravljačko računovodstvo i njegove specifičnosti,
– izgradnja računovodstva odgovornosti na temelju nove organizacijske strukture – troškovni, profitni, prihodovni, investicijski centri,
– upravljanje centrima odgovornosti pomoću Iskaza uspjeha,
– razine doprinosa pokriću,
– pričine, Target costing.

 

4. HSFI/MSFI i utjecaj na kontroling 1. dio– 5 sati

Agenda

– okvir/Framework,
– prihodi, smanjenje vrijednosti potraživanja, otpis potraživanja,
– financijsko izvještavanje po segmentima,
– kako identificirati segmente i koliko usko odrediti segmente (puno vs. malo segmenata),
– koje sve informacije po segmentima objaviti (ili podjela informacija za objavu po segmentima),
– utjecaj na kontroling.

5. HSFI/MSFI i utjecaj na kontroling 2. Dio – 5 sati

Agenda

– Osnovne metode mjerenja prema MSFI-jecima:
o povijesni trošak,
o fer vrijednost
o neto utrživa vrijednost,…
– Otpis (amortizacija) i ispravak vrijednosti:
o amortizacija kao mjera trošenja imovine vs. porezni aspekt,
o revalorizacija…
– zalihe što sve ulazi u cijenu koštanja (troškovi nabave, konverzije).

 

Predavač

Jasmina Očko

Igor Arbutina

Modul 3

3. Modul – Investicijsko i operativno planiranje
6. Investicijsko planiranje – 10 sati

Agenda

–  izvori financiranja,
– financijski tok vs ekonomski tok,
– dinamička ocjena projekta,
– metoda neto sadašnje vrijednosti,
– zaključna ocjena projekta.

 

7. Planiranje poslovanja uz podršku kontrolinga – 10 sati

Agenda

– strateško i operativno planiranje
– metode planiranja,
– uloga računovodstva, kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću u izradi poslovnog plana,
– sastavljanje operativnih i financijskih planova,
– planiranje novčanog tijeka
– planiranje prihoda i troškova
– planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti,
– izvještavanje o planskim rezultatima i odstupanja od planskih vrijednosti

 

Predavač

Domagoj Vuković

Jasmina Očko

Modul 4

4. Modul – Izgradnja kontrolinga po funkcijama poduzeća – nabava, proizvodnja, prodaja, marketing
8. Kontroling troškova – 5 sati

Agenda

– kontrolerski pogled na troškove,
– primjenjive metode za razumijevanje troškova,
– upravljanje troškovima FT vs VT,
– poslovna poluga simulacijski modeli,
– analiza osjetljivosti – kako promjene u strukturi troškova utječu na rezultat,
– analiza točke pokrića.

 

9. Kontroling nabave i proizvodnje i zaliha – 10 sati

Agenda:

– obračun proizvodnje – standardni troškovi,
– kalkulacija cijene koštanja,
– plan proizvodnje s obzirom na iskorištenje kapaciteta,
– kontrolerski aspekti praćenja zaliha:
o po grupama proizvoda,
o po starosti,
o po rentabilnosti/koeficijent obrtaja,
o ABC analiza,
o optimiziranje zaliha,
– potrebne i optimalne zalihe,
– rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama,
– modeli upravljanja zalihama.

 

10.Kontroling prodaje i marketinga – 10 sati

Agenda
– kontrolerski aspekt prodaje
– analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima,
– rentabilnosti vs. koeficijent obrtaja,
– monitoring kupaca
– kako koristiti BCG matricu u kontrolingu prodaje (simulacijski model)
– model životnog vijeka proizvoda (simulacijski model)
– mjerenje marketinških efekata,

 

Predavač

Jasmina Očko

Modul 5

5. Modul – Excel za kontrolere i ZEBRA.BI
11.Excel za kontrolere i Menadžerski izvještaji iz kontrolinga – 10 sati

Agenda
– pivot tablice,
– goal seek,
– what if,
– izrada cash flow report-a,
– izrada cash flow forecast-a,
– izrada rolling forecast-a.

 

12. Alat zebra.bi – vizauliziran moderan kontroling – 5 sati

Agenda
– Uvod u IBCS i osnovna pravila vizualizacije poslovnih izvještaja
– Primjeri dobre prakse pri kreiranju menadžerskih izvještaja
– Izrada tablica i grafikona u Excelu pomoću Zebra BI
– Izrada najčešće korištenih izvještaja u kontrolingu (Variance reports, Profit&Loss statement, Small multiples)

 

Predavač

Marino Brnić

Andrej Lapajne

Modul 6

6. Modul – Psihologija kontrolinga
13. Psihologija kontrolinga – 10 sati

 

Agenda
– Profil kontrolera – koja znanja, vještine i osobine ličnosti očekuje od kontrolera poslodavac / menadžment. Što kontroler očekuje od drugih kontrolera? Što očekuje od sebe kao kontrolera?
– Kontroler kao odgovorna funkcija koja nosi dodanu vrijednost svakoj organizaciji – kako se nositi sa zahtjevnošću uloge?
– Kontroler i top menadžment – kako ostvariti kvalitetnu suradnju i partnerstvo? Kako utjecati na top menadžment? Kako se nositi s potencijalnim konfliktnim situacijama?
– Kontroler i srednji i niži menadžment – kako biti savjetnik srednjem i nižem menadžmentu? Kako uspostaviti timski duh i poticati međusobnu suradnju?
– Kontroler kao nositelj vijesti – kako postupiti prilikom prezentiranje dobrih i loših vijesti

 

Predavač

Iva Maksimović

21.09.-04.12.2020.datumdansatišk. sati/dan
1. tjedan 20.-24.09.2021.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
2. tjedan 25.-29.10.2021.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
3. tjedan 22.-26.11.2021.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
4. tjedan 06.-10.12.2021.od ponedjeljka do petka17:00-21:005

Predavači

jasmina ocko kontroling trener

Trener i konzultant za implementaciju kontrolinga. Kontinuirano prikuplja najnovija kontrolerska znanja u Europi i Americi, te implementira u poduzeća u Hrvatskoj i regiji. Licencirani je partner i trener Controller Akademie Münich, vodeće njemačke akademije za kontroling. Voditeljica ICV radne skupine Hrvatska – najveće međunarodne udruge kontrolinga. Autor nekoliko višemjesečnih edukacija za kontrolere i menadžere.

domagoj vuković

Direktor u Deloitte.  Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 2001. godini, hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Iima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

igor arbutina

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja kao Financijski Direktor Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana, te nakon toga nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

andrej lapajne

Kreator BI sustava za podršku IBCS – ZEBRA.BI. Petnaest godina radi na razvoju različitih BI rešenja, od toga 10 godina kao konzultant. Studirao računalne znanosti, slikarstvo i upravljačko računovodstvo. Trenutno radi na doktoratu iz područja vizualnih jezika i vizualizacije podataka.
Implementirao je sustave za izvješćivanje i BI dashboards u farmaceutskim poduzećima, telekomunikacijskim i maloprodajnim poduzećima, poduzećima robe široke potrošnje, proizvodnim poduzećima, medijskim kućama, osiguravajućim kućama, javnoj upravi i high-tech industriji.

Marino Brnic e

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo, te je na istom fakultetu završio i znanstveni poslijediplomski studij “Financije poduzeća”. Svoju poslovnu karijeru započeo je u tvrtci Alfa d.d. na poslovima računovodstva i prodaje, a nakon toga u konzultantskoj tvrtci RRiF Plus d.o.o. kao savjetnik za računovodstvo i poreze. Kao voditelj kontrolinga radio je u tvrtci Merkur Hrvatska d.o.o. i Spar Hrvatska d.o.o. Trenutno je zaposlen u najvećem domaćem trgovačkom lancu neprehrambene robe Pevec d.d. kao voditelj odjela podrške nabavi i prodaji.

iva maksimović

Profesorica psihologije, trener i konzultant u poduzeću Ramiro od 2014. g., CIPD Associate, certificirani NLP trener i NLP coach. U organizacijsku psihologiju ulazi kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čega postaje dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevec.  Provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u svrhu njihova zapošljavanja te daljnje edukacije i razvoja. Aktivno radi kao coach, integrirajući kroz svoj pristup spoznaje iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završila je drugi stupanj KBT edukacije) te neurolingvističkog programiranja (NLP).

Literatura

“Kontroling upravljanje iz backstagea”  mr.sc. Očko Jasmina, koautor

Knjiga “Kontroling – upravljanje iz backstagea” prati edukaciju i njen je sastavni dio. Knjiga je uključena u cijenu edukacije.

Prijavite se

Prijavnica

Prijavite se na Data Analytics


Nazovite nas na +385 1 779 3619

Prijavite se na newsletter

* indicates required
Kontroling Kognosko d.o.o. koristiti će podatke koje unesete u ovaj obrazac kako bi s Vama ostao u kontaktu te radi dostavljanja informacija o našem poslovanju i marketinških poruka. Ukoliko želite dalje primati naše obavijesti putem e-maila molimo Vas da označite donju e-mail dostavu informacija.
Naravno, u svakom trenutku možete povući privolu klikom na poveznicu za odjavu dostupnu u svakoj e-mail poruci koju pošaljemo ili slanjem zahtjeva na renato.ocko@kognosko.hr. S Vašim ćemo osobnim podacima postupati pažljivo. Za više informacija o načinu rukovanja Vašim podacima molimo posjetite našu web-stranicu. Klikom na gumb ispod dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka na način sukladan ovim uvjetima.
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.