Izgradnja sustava planiranja

 

Uspješni ljudi traže sebi okolinu kakvu žele. Ako ne mogu naći put – kreiraju ga. 
I ne smatraju to maštanjem, smatraju to planom!

Planiranje je uvjet bez kojeg ne možemo zamisliti uspješno upravljanje. To je timska aktivnost koja uključuje odluke o ciljevima, sredstvima, ponašanju i rezultatima. Uključuje selekciju misije i ciljeva,  te akcije za njihovo ostvarenje. Ono zahtijeva izbor između alternativnih budućih pravaca akcija.
 
Planiranje je zapravo donošenje odluka. Razlikujemo strateško i operativno planiranje. Jedno je ovisno o drugome, međusobno se adaptiraju kroz vrijeme, ali uvijek pokazuju kuda poduzeće želi ići. Strateško planiranje je apstraktno, operativno konkretno.
 
Izgradnja sustava planiranja, sastavni je dio kontrolinga. No, kontroleri ne izrađuju planove već moderiraju proces planiranja.
.
 

5V koje mijenjaju moderno planiranje:

VARIETY – različitost programa I proizvoda koje se nude
VOLUME – količina podataka koja nam je na raspolaganju veća je no ikada
VELOCITY – brzina kojom se mijenja biznis svakim je danom sve veća
VOLATILITY – promjenljivost aktivnosti koje se svakodnevno događaju
VARIABILITY – nekonzistentnost odnosa između pojava

Mnoga poduzeća teško se nose sa ovim promjenama I počinju sumnjati u održivost planiranja. Prava je istina da je projekcija ciljeva koje želimo postići i praćenje da li se ciljevi ostvaruju – upravo zbog svega navedenog još važnija nego ikada. Planiranje je timski proces promišljanja najboljeg scenarija. Tko ne planira uspjeh, planira neuspjeh.

 

Pretpostavke planiranja:

– sređeni sustav kontrolinga,
– razvijena svijest o potrebi strateškog i operativnog planiranja,

IBCS6

– adekvatan IT alat za podršku planiranju

 

Najvažnije je kvalitetno planirati:

1.Produktivnost – tko što treba raditi, kako I koliko
2. Obrtni kapital – kolike smiju/trebaju biti zalihe, potraživanja, novac
3.Razvoj novih proizvoda I tržišta  – na čemu ćemo temeljiti rast
4.Investicije – razdoblje povrata
5.Izvor financiranja – kako ćemo to platiti
 
 

 

 

 

Nužno je planirati 5 najvažnijih područja:

 
 

 

Ukoliko želite unaprijediti svoj sustav planiranja ili ga želite po prvi puta izgraditi, vrlo rado ćemo izgraditi unikatni sustav prema vašim potrebama.

 

Telefon za kontakt: +385 1 779 36 19

Pošaljite nam upit - IZGRADNJA SUSTAVA PLANIRANJA

Suglasnost