Izgradnja sustava nagrađivanja


Kvalitetan sustav nagrađivanja svih djelatnika poduzeća mora počivati na jasnim planskim smjernicama i mjerljivim pokazateljima postignuća. 

Kvalitetan sustav nagrađivanja dokaz je razvijenosti organizacijske kulture i korporativnog upravljanja, ali isto tako i dobro razvijene kontroling funkcije.

Sustav nagrađivanja nije moguće ispravno postaviti bez kontrolerske podrške. Smisao sustava nagrađivanja je detektiranje ciljeva  svakog djelatnika poduzeća, a oni moraju biti usklađeni sa operativnim i strateškim ciljevima poduzeća.

Planske vrijednosti se kroz kontroling kreiraju i prate tijekom cijele godine. Netočne vrijednosti, nedostatak konkretnih ciljeva, loše odabrani pokazatelji, nejasni izvori podataka, nestabilnost sustava za procesiranje podataka ili nedostatak podataka često su prepreka izgradnji sustava nagrađivanja. Upravo sve navedene prepreke kontroling uspješno eliminira.

 

SAVJET BR.1

Ne započinjite izgradnju sustava nagrađivanja bez dobro razvijene funkcije kontrolinga. Upuštati se u obračun varijabilnog dijela plaća prema dostignućima vrlo je osjetljiv i riskantan posao koji može donijeti puno više štete nego koristi, ukoliko nije temeljen na jasno definiranim ciljevima usklađenim na svim razinama poduzeća, te  čvrstom i točnom izvještajnom sustavu o kojem se kontinuirano skrbi.

Sustav nagrađivanja ima stratešku važnost – poduzeće tako privlači djelatnike sklone natjecanju, timskom radu, inovacijama, istraživanju novih poslovnih modela…

Osim toga, zadovoljstvo djelatnika danas je glavni pokretač poduzeća, a djelatnici su posebno zadovoljni ukoliko su im ispunjene individualne želje. Neke motivira novac, neke kontinuirano stručno usavršavanje, neke dodatna zdravstvena i mirovinska osiguranja, fleksibilno radno vrijeme….

No u konačnici svaki djelatnik želi da ga se vrednuje prema postignućima, da se naglašava njegov uspjeh uz javnu nagradu i priznanje. Sve to omogućuje dobar sustav nagrađivanja.

Preduvjeti za izgradnju sustava nagrađivanja:

  • Kvalitetna i razvijena funkcija kontrolinga
  • Jasno definirane pozicije zaposlenika u pojedinim organizacijskim jedinicama
  • Dobra sistematizacija poslova i zadataka
  • Strateško i operativno planiranje do razine ciljeva za svako radno mjesto
  • Detektiranje ključnih pokazatelja uspjeha za svako radno mjesto
  • IT podrška za brzo i efikasno mjesečno izvještavanje o postignutim ciljevima

SAVJET BR.2

Uvijek kreirajte kombinaciju pokazatelja, nikad ne procjenjujte uspjeh na temelju jednog. Kombinacija mora onemogućiti manipulaciju djelatnika u cilju postizanja svog osobnog cilja na štetu organizacije. Prije no što se sustav nagrađivanja realizira u praksi, treba proći višemjesečno testiranje. Velika je pogreška ako se tek u praktičnoj primjeni otkriju greške, nelogičnosti ili manjkavosti.

Ista razina znanja i kompetencija na istoj razini zahtjevnosti treba dati i približno istu visinu fiksnog dijela plaće. Varijabilni dio odnosi se na ostvareni učinak odnosno postignute ciljeve.

Ideja je poticanje selektivnog nagrađivanja, po principu najboljima – najviše.

Pri tome, svi trebaju imati jednake startne uvjete i jednake mogućnosti, a svatko sam sebi određuje granice napredovanja. Potrebno je stvoriti uvjete u kojima će se mogućnosti dodatne nagrade (varijabilni dio) povećavati i biti motivirajući za sve one koji su spremni za veće iskorake.

SAVJET BR.3

Uvijek pazite da su poslovi i zadaci za koje se mjeri učinkovitost određenim pokazateljima – dobro opisani u sistematizaciji radnog mjesta svakog zaposlenika. Također u Ugovoru o radu potrebno je navesti da je djelatnik upoznat sa kompanijskim sustavom nagrađivanja i pokazateljima koji će se u tu svrhu mjeriti.

.

Ukoliko ste odlučili razviti vlastiti sustav nagrađivanja mi vam možemo pomoći da bude izgrađen prema praktičnim iskustvima velikih svjetskih kompanija.

 

Telefon za kontakt: +385 1 779 3619

Pošaljite nam upit - IZGRADNJA SUSTAVA NAGRAĐIVANJA

Suglasnost