HSFI/MSFI za kontrolere i menadžere

  • Jedina sveobuhvatna višemjesečna edukacija o Hrvatskim i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja u široj regiji

HSFI/MSFI za kontrolere i menadžere

 

 

Ova edukacija kreirana je u cilju razumijevanja međunarodnih standarda financijskoj izvještavanja te kako bi pomogla menadžerima dobiti jasan uvid u cjelokupno poslovanje radi donošenja kvalitetnih poslovnih odluka.

Osnovni cilj edukacije je razumjeti standarde i implementirati ih na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje. Stoga ova edukacija menadžerima i kontrolerima (ali svakako i računovođama, financijašima i svim ostalim zainteresiranim polaznicima) nudi mogućnost stjecanja pregleda nad temama koje su bitne za njihovu praksu.

6. generacija: 21.04.-04.06.2020.

O programu

Primjena HSFI/MSFI donosi koristi u unaprjeđenju upravljanja i omogućuje realnije sagledavanje stanja imovine i obveza. Time se omogućuje kvalitetno dugotrajno projiciranje budućih novčanih tokova odnosno kvalitetno planiranje uspješne budućnosti.

Konačni je cilj edukacije razumjeti standarde i implementirati ih na način kako bi menadžment imao potpuno jasan uvid u sve segmente bitne za odlučivanje. Ova edukacija menadžerima i kontrolerima, a svakako i računovođama i financijerima nudi mogućnost stjecanja pregleda nad temama koje su bitne za nihovu praksu.

Edukacija se ciljano bavi temema koje smo u suradnji sa predavačima kroz svoja dugogodišnja iskustva prepoznali kao najznačajnijima za razumijevanje standarda.

Kome je edukacija namijenjena

  • za sve kontrolore, menadžere i vlasnike koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu postojeće.
  • za financijske stručnjake i računovođe koji žele razumijeti kontroling i pomoći u njegovu razvoju.
  • za voditelje proizvodnje, prodaje, nabave, logistike - za sve koji donose svakodnevne poslovne odluke
  • za IT stručnjake ( BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga.

Metode rada:

Edukacija se odvija u u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad. U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada:
• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja

Prodaja

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kkognosko-new.local

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još nekoliko slobnodnih mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

Cijena edukacije

9.800 kn +PDV

Predavači

Igor Arbutina

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. u kojem radi na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja kao Financijski Direktor Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana, te nakon toga nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

Domagoj Vuković

Direktor u Deloitte.  Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 2001. godini, hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Iima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

Nada Gajić

Ekspert za poreze. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na kojem je i post-diplomantica, ima značajno iskustvo na području idejnih rješenja, vođenja i koordiniranja projekata u Hrvatskoj i Italiji. Sudjelovala u izradi studija isplativosti za međunarodno tržište. Izvodi autorska predavanja na učilištima i privatnim edukacijama iz područja računovodstva i porezne tematike te poslovnog planiranja. Objavljuje članke u domaćim stručnim časopisima

Literatura

"MSFI za kontrolore i managere" , Hendrik Vater

Naslov originala:„IFRS fur Controller und manager“. Stručna redaktura i recenzija prijevoda: prof. dr.sc. Paško Anić-Antić
Prevoditeljica s njemačkog: Tatjana Grbac. Urednica: mr.sc. Jasmina Očko.

Sadržaj programa

70 sati edukacije - utorak/četvrtak u  terminu 17,00-21,00 

Modul 1

1. Modul - Osnove HSFI/MSFI -10 Sati

I. Okvir
II. Prezentiranje financijskih izvještaja
III. Praznine u propisima, promjene u prezentiranju i načelo dosljednosti računovodstvenih politika
IV. Financijsko izvještavanje po segmentima
V. Promjena tečaja stranih valuta
VI. Utjecaj na kontroling

Predavač

Igor Arbutina

Modul 2

2 MODUL - Osnove mjerenja - 10 sati

I. Značenje
II. Razgraničenje pojmova i zahtjeva koje MSFI‐jevi postavljaju za mjerenje za mjerenje
III. Osnovne metode mjerenja prema MSFI‐jevima:
IV. Poseban slučaj mjerenja fer vrijednosti:
V. Otpis (amortizacija) i ispravak vrijednosti:
VI. Promjena metoda mjerenja:
VII. Utjecaj na kontroling

Predavač

Igor Arbutina

Modul 3

3. Modul - Priznavanje prihoda – 10 sati

I. Osnovna načela priznavanja prihoda
II. Priznavanje prihoda prema modelu 5 koraka
III. Prepoznavanje i modifikacije ugovora
IV. Prepoznavanje obveza u transakciji
V. Ispunjavanje ugovornih obveza:
VI. Mjerenje naknade
VII. Pregled raznih vrsta transakcija i primjeri
VIII. Utjecaj na kontroling

Predavač

Igor Arbutina

Modul 4

4. Modul - Bilanciranje na strani aktive - 10 sati

I. Pregled
II. Dugotrajna imovina
III. Nematerijalna imovina:
IV. Poseban slučaj Goodwilla
V. Ulaganja u nekretnine
VI. Financijski instrumenti
VII. Potraživanja po osnovi isporuka i usluga
VIII. Zalihe:
IX. Utjecaj na kontroling

Predavač

Domagoj Vuković

Modul 5

5. Modul - Bilanciranje na bazi pasive - 10 sati

I. Vlastiti kapital
II. Financijske obveze
III. Rezerviranja
IV. Primanja zaposlenih
V. Utjecaj na kontroling

Predavač

Domagoj Vuković

Modul 6

6. Modul - Posebni propisi i važnija pitanja - 10 sati

I. Spajanja poduzeća
II. Udjeli u povezanim poduzećima i u zajedničkim ulaganjima (Joint Ventures)
III. Novi računovodstveni propisi o konsolidaciji
IV. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja
V. Dobit po dionici
VI. Leasing

Predavač

Domagoj Vuković

Modul 7

7. Modul - Odgođena porezna imovina -10 sati

1. primjeri poslovnih događaja koji rezultiraju odgođenom poreznom imovinom i obvezama;
2. razlike bilance po MRSevima i porezna bilanca – odgođena porezna imovina;
3. definirati postupke revalorizacije – kada ih provoditi – revalorizacijske rezerve i sve u vezi njih;
4. dobro objasniti razliku između porezne bilance i financijskog izvještavanja;
5. izvještaj o novčanom toku ‐ primjeri za izračunavanje.

Predavač

Domagoj Vuković

Modul 8

8. Modul - Transferne cijene - 10 sati

- smjernice OECD‐a za odjeđivanje transfernih cijena i amandmani na smjernice (OECD, 2016);
• akcijski plan o BEPS‐u;
• načelo nepristrane transakcije;
• porezno dopustive metode – prednosti i nedostaci;
• dokumentacija o transfernim cijenama;
• analiza funkcija i rizika;
• prethodni cjenovni sporazumi (APA).

Predavač

Nada Gajić

21.04.-09.06.2020.datumdansatišk. sati/dan
1. tjedan 21. i 23.04.2020.utorak i četvrtak17,00-21,005
2. tjedan 28. i 30.04.2020.utorak i četvrtak17,00-21,005
3. tjedan 05. i 07.05.2020.utorak i četvrtak17,00-21,005
4. tjedan 12. i 14.05.2020.utorak i četvrtak17,00-21,005
5. tjedan 16. i 21.05.2020.utorak i četvrtak17,00-21,005
6. tjedan 26. i 28.05.2020.utorak i četvrtak17,00-21,005
7. tjedan 02. i 09.06.2020.utorak i četvrtak17,00-21,005

Prijavite se

U cijenu je uključena knjiga "MSFI za kontrolere i menadžere"

Cijena edukacije:

9.800 kn +PDV

Imate pitanje? Pošaljite upit!

Suglasnost

Nazovite nas na +385 1 779 3619