Kontroling škola Kognosko

Ova škola ima Međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Kontroling škola Kognosko

 

Osnovni cilj programa je omogućiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga, preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije te alate i instrumente koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Primjeri koji se koriste u programu rezultat su osobnog iskustva autorice programa Jasmine Očko, što dokazuje autentičnost, učinkovitost i primjenjivost u praksi. Također, polaznici će se upoznati s primjerima izvještaja koji su prezentirani u skladu s IBCS - International Business Communication Standards.

Ova škola ima Međunarodni IGC certifikat koji se na globalnoj razini dodjeljuje programima obrazovanja kontrolera koji zadovoljavaju najviše svjetske standarde.

Kontroling škola Kognosko – novi datum održavanja: 21.09.-4.12.2020.

O programu

Osnovni je cilj programa omogučiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga, preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije te alate i instrumente koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Dinamika održavanja nastave je četiri mjeseca - jedan tjedan mjesečno od ponedjeljak do petka, od 17:00 do 21:00 sati.

Za kvalitetan razvoj kontrolinga osnovni preduvjet je zainteresiranost menadžmenta za kontroling. Iz tog razloga ova edukacija kreirana je za potrebe kontrolera i menadžera.

Program ima ukupno 100 sati, od toga 65% predavanja, 35% vježbi, grupnog rada, rješavanja problemskih zadataka i igranja uloga.

Kome je ova edukacija namijenjena

  • za sve kontrolere, menadžere i vlasnike koji žele uvesti funkciju kontrolinga ili žele poboljšati kvalitetu postojeće.
  • za financijske stručnjake i računovođe koji žele razumijeti kontroling i pomoći u njegovu razvoju.
  • za voditelje proizvodnje, prodaje, nabave, logistike - za sve koji donose svakodnevne poslovne odluke
  • za IT stručnjake ( BI, data-base analitičare) koji svakodnevno doprinose razvoju kontrolinga.

Ciljevi programa kontroling škole:

Osnovni cilj kontroling programa je omogućiti polaznicima sveobuhvatan uvid u pojam kontrolinga i sve preduvjete i postupke koje je potrebno provesti pri uvođenju kontroling funkcije, te alate i instrumente kontrolinga koji su potrebni kako bi se kontroling u potpunosti razvio i dugoročno ispunjavao svoju funkciju.

Metode rada:

Edukacija se odvija u Kontroling centru Kognosko u Zagrebu, potpuno uređenom i opremljenom za višednevni rad. U nastavi se koristi interaktivan wireless smart-board, projektor bez sjene, skener, pin-board, white-board, flip chart.

Za postizanje ciljeva svake pojedine teme, kontinuirano se izmjenjuju slijedeće metode rada:
• predavanja,
• rješavanje zadataka i vježbi,
• grupni rad – rješavanje problemskih zadataka,
• igranje uloga prema scenariju,
• diskusije i debate u debatnim timovima,
• konzultacije nakon predavanja

Certifikat

Prodaja

Renato Očko
+385 1 779 3619
info@kkognosko-new.local

Mjesto održavanja:
Kontroling centar Kognosko

Termini održavanja

0 Nema slobnodnih mjesta 10 Još mali broj mjesta 15 Dovoljno slobodnih mjesta

Cijena edukacije

11.000 kn +PDV

O sadržaju programa ukratko...
.

Na Vaš zahtjev dostaviti ćemo Vam detaljan plan rada i program Kontroling škole Kognosko. Molimo vas kontaktirajte nas na info@kkognosko-new.local 

.

4 tjedna x (5 poslijepodneva x 5 sati) = 100 nastavnih sati ( u terminu 17,00 - 21,00) 

Modul 1

1. Modul - Kontroling- Misija, ciljevi, zadaci, preduvjeti, organizacija
1. Kontroler kao partner menadžmenta – 5 sati

Agenda
- što je kontroling?
- zašto je poduzeću potreban kontroling?
- uloga kontrolera u poduzeću?
- utjecaj kontrolera na podizanje opće razine znanja i razumijevanja poslovnih procesa, funkcija
savjetnika i prognostičara,
- profil kontrolera.
- mjesto u organizacijskoj strukturi,
- kontroling u funkciji povezivanja raznih funkcija u poduzeću.

2. Kreiranje preduvjeta za kontroling – 5 sati

Agenda
- definiranje osnovnih preduvjeta kontrolinga
- definiranje organizacijske strukture poduzeća
- definiranje poslovnih politika,
- cjenovna prednost vs diferencijacija,
- rast vs profitabilnost,
- marže vs koeficijenti obrtaja,
- diferencijacija asortimana i distributivnih kanala

Predavač

Jasmina Očko

Modul 2

2. Modul - Računovodstvo za kontolere - od kuda sve kreće
3. Izgradnja upravljačkog računovodstva – 10 sati

Agenda
- upravljačko računovodstvo i njegove specifičnosti,
- izgradnja računovodstva odgovornosti na temelju nove organizacijske strukture – troškovni, profitni, prihodovni, investicijski centri,
- upravljanje centrima odgovornosti pomoću Iskaza uspjeha,
- razine doprinosa pokriću,
- pričine, Target costing.

 

4. HSFI/MSFI i utjecaj na kontroling 1. dio– 5 sati

Agenda

- okvir/Framework,
- prihodi, smanjenje vrijednosti potraživanja, otpis potraživanja,
- financijsko izvještavanje po segmentima,
- kako identificirati segmente i koliko usko odrediti segmente (puno vs. malo segmenata),
- koje sve informacije po segmentima objaviti (ili podjela informacija za objavu po segmentima),
- utjecaj na kontroling.

5. HSFI/MSFI i utjecaj na kontroling 2. Dio – 5 sati

Agenda

- Osnovne metode mjerenja prema MSFI-jecima:
o povijesni trošak,
o fer vrijednost
o neto utrživa vrijednost,...
- Otpis (amortizacija) i ispravak vrijednosti:
o amortizacija kao mjera trošenja imovine vs. porezni aspekt,
o revalorizacija…
- zalihe što sve ulazi u cijenu koštanja (troškovi nabave, konverzije).

 

Predavač

Jasmina Očko

Igor Arbutina

Modul 3

3. Modul - Investicijsko i operativno planiranje
6. Investicijsko planiranje – 10 sati

Agenda

-  izvori financiranja,
- financijski tok vs ekonomski tok,
- dinamička ocjena projekta,
- metoda neto sadašnje vrijednosti,
- zaključna ocjena projekta.

 

7. Planiranje poslovanja uz podršku kontrolinga – 10 sati

Agenda

- strateško i operativno planiranje
- metode planiranja,
- uloga računovodstva, kontrolinga i ostalih funkcija u poduzeću u izradi poslovnog plana,
- sastavljanje operativnih i financijskih planova,
- planiranje novčanog tijeka
- planiranje prihoda i troškova
- planiranje prodajnih i marketinških aktivnosti,
- izvještavanje o planskim rezultatima i odstupanja od planskih vrijednosti

 

Predavač

Domagoj Vuković

Jasmina Očko

Modul 4

4. Modul - Izgradnja kontrolinga po funkcijama poduzeća - nabava, proizvodnja, prodaja, marketing
8. Kontroling troškova – 5 sati

Agenda

- kontrolerski pogled na troškove,
- primjenjive metode za razumijevanje troškova,
- upravljanje troškovima FT vs VT,
- poslovna poluga simulacijski modeli,
- analiza osjetljivosti – kako promjene u strukturi troškova utječu na rezultat,
- analiza točke pokrića.

 

9. Kontroling nabave i proizvodnje i zaliha – 10 sati

Agenda:

- obračun proizvodnje – standardni troškovi,
- kalkulacija cijene koštanja,
- plan proizvodnje s obzirom na iskorištenje kapaciteta,
- kontrolerski aspekti praćenja zaliha:
o po grupama proizvoda,
o po starosti,
o po rentabilnosti/koeficijent obrtaja,
o ABC analiza,
o optimiziranje zaliha,
- potrebne i optimalne zalihe,
- rentabilni i nerentabilni proizvodi na zalihama,
- modeli upravljanja zalihama.

 

10.Kontroling prodaje i marketinga – 10 sati

Agenda
- kontrolerski aspekt prodaje
- analiza prodaje po proizvodima, grupama proizvodima,
- rentabilnosti vs. koeficijent obrtaja,
- monitoring kupaca
- kako koristiti BCG matricu u kontrolingu prodaje (simulacijski model)
- model životnog vijeka proizvoda (simulacijski model)
- mjerenje marketinških efekata,

 

Predavač

Jasmina Očko

Modul 5

5. Modul - Excel za kontrolere i ZEBRA.BI
11.Excel za kontrolere i Menadžerski izvještaji iz kontrolinga – 10 sati

Agenda
- pivot tablice,
- goal seek,
- what if,
- izrada cash flow report-a,
- izrada cash flow forecast-a,
- izrada rolling forecast-a.

 

12. Alat zebra.bi – vizauliziran moderan kontroling – 5 sati

Agenda
- Uvod u IBCS i osnovna pravila vizualizacije poslovnih izvještaja
- Primjeri dobre prakse pri kreiranju menadžerskih izvještaja
- Izrada tablica i grafikona u Excelu pomoću Zebra BI
- Izrada najčešće korištenih izvještaja u kontrolingu (Variance reports, Profit&Loss statement, Small multiples)

 

Predavač

Marino Brnić

Andrej Lapajne

Modul 6

6. Modul - Psihologija kontrolinga
13. Psihologija kontrolinga – 10 sati

 

Agenda
- Profil kontrolera – koja znanja, vještine i osobine ličnosti očekuje od kontrolera poslodavac / menadžment. Što kontroler očekuje od drugih kontrolera? Što očekuje od sebe kao kontrolera?
- Kontroler kao odgovorna funkcija koja nosi dodanu vrijednost svakoj organizaciji – kako se nositi sa zahtjevnošću uloge?
- Kontroler i top menadžment – kako ostvariti kvalitetnu suradnju i partnerstvo? Kako utjecati na top menadžment? Kako se nositi s potencijalnim konfliktnim situacijama?
- Kontroler i srednji i niži menadžment – kako biti savjetnik srednjem i nižem menadžmentu? Kako uspostaviti timski duh i poticati međusobnu suradnju?
- Kontroler kao nositelj vijesti – kako postupiti prilikom prezentiranje dobrih i loših vijesti

 

Predavač

Iva Maksimović

21.09.-04.12.2020.datumdansatišk. sati/dan
1. tjedan 21.-25.09.2020.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
2. tjedan 12.-16.10.2020.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
3. tjedan 02.-06.11.2020.od ponedjeljka do petka17:00-21:005
4. tjedan 30.11.-04.12.2020.od ponedjeljka do petka17:00-21:005

Predavači

Jasmina Očko

Trener i konzultant za implementaciju kontrolinga. Kontinuirano prikuplja najnovija kontrolerska znanja u Europi i Americi, te implementira u poduzeća u Hrvatskoj i regiji. Licencirani je partner Controller Akademie vodeće njemačke akademije za kontroling. Voditelj ICV za Hrvatski - najveće međunarodne udruge kontroligna. Autor nekoliko višemjesečnih edukacija za kontrolere i menadžere.

Igor Arbutina

ACCA, Hrvatski ovlašteni revizor diplomirao je na Američkoj visokoj školi za menadžment i tehnologiju. Pet godina radi u KPMG d.o.o. na poslovima revizije te financijskog savjetovanja. Svoju karijeru nastavlja kao Financijski Direktor Philips Consumer Luminaires u Hrvatskoj u periodu od godine dana, te nakon toga nastavlja u TPA Horwath Revizija d.o.o., i u PwC-u te TPA AUDIT gdje je sve do danas. Ima položen ispit za Hrvatskog ovlaštenog revizora te ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) titulu.

Domagoj Vuković

Direktor u Deloitte.  Dugi niz godina bio je Senior manager u odjelu revizije u KPMG u Hrvatskoj i Sloveniji, gdje je počeo raditi kao pripravnik nakon što je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 2001. godini, hrvatski je ovlašteni revizor i ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). Iima značajno iskustvo u primjeni HSFI, MSFI i US GAAP, sudjelovao je u projektima financijskog savjetovanja s naglaskom na restrukturiranju i financijskim analizama.KPMG predavač na području MSFI, revizijskih procedura i metodologije. Tečno govori engleski, njemački i slovenski jezik.

Marino Brnić

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer računovodstvo, te je na istom fakultetu završio i znanstveni poslijediplomski studij "Financije poduzeća". Svoju poslovnu karijeru započeo je u tvrtci Alfa d.d. na poslovima računovodstva i prodaje, a nakon toga u konzultantskoj tvrtci RRiF Plus d.o.o. kao savjetnik za računovodstvo i poreze. Kao voditelj kontrolinga radio je u tvrtci Merkur Hrvatska d.o.o. i Spar Hrvatska d.o.o. Trenutno je zaposlen u najvećem domaćem trgovačkom lancu neprehrambene robe Pevec d.d. kao voditelj odjela podrške nabavi i prodaji.

Andrej Lapajne

Kreator BI sustava za podršku IBCS – ZEBRA.BI. Petnaest godina radi na razvoju različitih BI rešenja, od toga 10 godina kao konzultant. Studirao računalne znanosti, slikarstvo i upravljačko računovodstvo. Trenutno radi na doktoratu iz područja vizualnih jezika i vizualizacije podataka.
Implementirao je sustave za izvješćivanje i BI dashboards u farmaceutskim poduzećima, telekomunikacijskim i maloprodajnim poduzećima, poduzećima robe široke potrošnje, proizvodnim poduzećima, medijskim kućama, osiguravajućim kućama, javnoj upravi i high-tech industriji.

Iva Maksimović

Profesorica psihologije, trener i konzultant u poduzeću Ramiro od 2014. g., CIPD Associate, certificirani NLP trener i NLP coach. U organizacijsku psihologiju ulazi kao stručna savjetnica za profesionalno savjetovanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, nakon čega postaje dio ljudskih potencijala uspješnog tima Pevec.  Provodi procjene djelatnika i rukovoditelja u svrhu njihova zapošljavanja te daljnje edukacije i razvoja. Aktivno radi kao coach, integrirajući kroz svoj pristup spoznaje iz kognitivno-bihevioralnih terapija (završila je drugi stupanj KBT edukacije) te neurolingvističkog programiranja (NLP).

Literatura

"Kontroling – upravljanje iz backstagea"  mr.sc. Očko Jasmina, koautor

Knjiga “Kontroling – upravljanje iz backstagea” prati edukaciju i njen je sastavni dio. Knjiga je uključena u cijenu edukacije.

Iskustva naših polaznika

Od 10-tak seminara i doškolovanja ovaj bi izdvojio kao najkorisniji!

Marko Brajković

Ova edukacija premašila je moja očekivanja. Organizacija, tehnička opremljenost, interaktivni pristup edukaciji u cijelosti potvrđuju ono što nam je ponuđeno prije početka nastave!

Semir Sedinović

Super! jako korisno jer se prezentira na jednostavan način s puno primjera z stvarnog života. Primjenjivo u svakom smislu.

Marija Jakovljević

Očekivano dobra edukacija sa puno primjera i konstruktivnih zadataka. vrlo poučno i zanimljivo.

Morena Skomrak

Oduševljen! Vrlo edukativno, odličan timski rad.

Tihomir Rijić

Zahvaljujem se Jasmini na pruženom znanju.

Helena Durbić

Vrlo sadržajno, iscrpno, primjenjivo u praksi!

Ensar Omeragić

Kažu da je kontroling ono zbog čega svi u firmi znaju što treba raditi, a zbog Jasmine kontroleri znaju što trebaju raditi. Jasmina je vrhunski predavač koji vas uvijek drži budnim!

Jasna Baraba

Veoma visoka kvaliteta predavanja sa slikovitim primjerima. Tople preporuke…

Moamer Peštalić

Vrlo zanimljivo, predavačica izvrsna. Naučili smo stvari koje su brzo primjenjive u praksi.

Dina Topić

Predavanje – super, tematika – super, ambijent – super

Emir Huskić

Veoma poučno i korisno za naš daljnji razvoj kontrolinga. Ugodno smo se osjećali i puno toga naučili. Veselim se slijedećoj edukaciji!

Mislav Beraković

Edukaija je izrazito strukturirana, dinamična, bez praznih hodova, jako pomaže mom usavršavanju.

Zdenka Bartošak

Konkretni primjeri iz prakse koji su svima potrebni bez obzira na industriju. Odlična kombinacija teorije i prakse.

Dario Šimac

Izuzetna prilika za poboljšanje znanja o kontrolingu – od kojeg se očekuje objektivna dodana vrijednost – učenjem od vrhunske stručnjakinje za kontroling.

Goran Danevski

Vrlo dinamično i edukativno, obogaćeno primjerima iz prakse i zadacima što je jako važno za svijet kontrolinga.

Sanja Najman

Sve u superlativu – program, izvedba, trenerica, materijali, cetering

Ljiljana Ivić

Odlično! Super energija predavateljice!”

Simona Župančić

“Odlična edukacija, praktični primjeri, široki pogled na kontroling!”

Maja Karamarković

“Odlično!”

Haris Zulić

“Odlično iskustvo, kvalitetno pripremljena predavanja. Sve pohvale organizatorima, posebno predavačici gđi Jasmini… još više ste me zarazili kontrolingom u najpozitivnijem smislu. Hvala vam!”

Petra Babojelić

“Akademia je super! Naučila sam puno, predavačica je odlična, mjesto održavanja Akademie je ugodno i odražava domaću atmosferu. Grupa polaznika je bila odlična, sklopila su se nova prijateljstva i poslovi!”

Gordana Roksandić

Sjajna atmosfera, odličan predavač, puno korisnih alata za praktičnu primjenu!

Ivana Radman

Odlična trenerica, dinamično predavanje, korisne teme, u potpunosti primjenljivo u praksi. odlična atmosfera i interakcija sa polaznicima

Dina Topić

Super! Bilo je veliko zadovoljstvo slušati i stjecati nova znanja iz kontrolinga!

Edis Boloban

Izuzetno profesionalan pristup! U potpunosti sam zadovoljna prezentiranim.

Alma Mesić

Prijavite se

Moguće je plaćanje u 3 rate.
U cijenu je uključena knjiga "Kontroling - upravljanje iz backstagea"

Cijena edukacije:

11.000 kn +PDV

Imate pitanje? Pošaljite upit!

Suglasnost

Nazovite nas na +385 1 779 3619