Digitalizacija mijenja sve

Digitalna transformacija danas je u žarištu interesa kompanija u svijetu. U globalnim konzultantskim kompanijama kažu da to tržište eksplozivno raste. Hrvatska kasni za svjetskim trendovima, zato su tvrtke koje se digitalno transformiraju kod nas više iznimka nego pravilo…

Digitalna transformacija danas je u žarištu interesa kompanija u svijetu. U globalnim konzultantskim
kompanijama kažu da to tržište eksplozivno raste. Hrvatska kasni za svjetskim trendovima, zato su tvrtke koje se digitalno transformiraju kod nas više iznimka nego pravilo…