Čestitamo našim polaznicima na diplomi Controller Akademie Munich!

.

Čestitamo našim polaznicima na diplomi Controller Akademie Munich!

U mjesecu lipnju 2017. godine prva grupa polaznika 5. modula Controller Akademie Munich u organizaciji poduzeća Kontroling Kognosko dobila je DIPLOMU te završila kompletnu edukaciju u trajanju od 5 modula!

Sukladno našoj misiji, trajno radimo na podizanju razinu znanja i kompetencija naših kontrolera i menadžera iz područja kontrolinga.
Ponosni smo što smo kontrolerima i menadžerima cijele regije olakšali put do stjecanja CA Diplome koja je sada zahvaljujući uskoj suradnji Kontroling Kognoska I CA – dostupnija nego ikada.

Svi Kognoskovi polaznici 1-3 modula CA imaju povlaštenu cijenu za 4-5 modul CA koji se izvodi u suradnji sa njemačkim trenerima u Zagrebu i Munchenu. Time su se stekli uvjeti da napredna znanja i najbolja praksa na velika vrata ulaze u naše gospodarstvo.Veselimo se budućim generacijama – novi termini za 4-5 modul sa njemačkim kolegama već su dogovoreni!