Activity Based Costing (ABC) metoda

ABC metoda – pravi kontrolerski alat koji tek sada prolazi pravu renesansu: marže su sve manje, globalna konkurencija sve veća, kriza je često spominjana riječ, rast više nije tako strelovit kao ranijih desetljeća… potrebno je naći svaku skrivenu rezervu, svaki kutak gdje se troši previše

Model raspoređivanja troškova na bazi aktivnosti odnosno procesa jednako je koristan u privatnom i u javnom sektoru

 

ABC metoda ili Activity Based Costing raspoređuje opće troškove ili režijske troškove prvo na aktivnosti koje ih zapravo i stvaraju, a nakon toga prebacuju se na proizvode ili usluge ovisno o tome koje aktivnosti i koliko oni utječu na određene proizvode ili usluge.
Time se omogućuje da se troškovi analiziraju do detalja. Potpuno je jasno što su cost-driveri (ono što inicira trošak) i što je od potrošenog zaista bilo potrebno. Upravo ABC metoda kao stvorena je za javni sektor gdje često nema konkretnih prihoda sa kojima bi mogli sučeljavati troškove.
Javni sektor pun je usluga koje su stvorene od aktivnosti, a svaka aktivnost može biti vremenski mjerena i dokumentom potvrđena (da je odrađena). I ne samo to. ABC metoda omogućuje da se definiraju standardi izvedbe – odnosno vrijeme potrebno za standardno izvođenje usluge čime se otvara mogućnost uspoređivanja ostvarenog i mogućeg. To je pravi način da porezni obveznici budu daleko bolje usluženi no što je to danas kod nas slučaj.

Trošak, kako ga razumjeti i kako njime upravljati

 

ABC nije nova metoda, razvija se od druge polovice prošlog stoljeća uz najveći utjecaj profesora Coopera i Kaplana. Zbog svoje specifičnosti trebalo je proći dosta vremena od prve ideje do aktivne uloge u poslovnoj praksi. Prvobitna ideja je kroz godine evoluirala, smanjila se njena kompleksnost što je bilo nužan korak za široku primjenu u modernom poslovanju.  

Tradicionalni sustavi raspoređivanja troškova više ni blizu nisu dovoljni i praksa desetljećima traži nova rješenja. Pomoću ABC metode u prvi plan dolaze aktivnosti i procesi čime se po prvi puta omogućuje raspoređivanje indirektnih fiksnih troškova na bazi aktivnosti odnosno procesa. 

Prvi kvalitetni rezultati postavljeni su u sektoru proizvodnje. Motiv za njenu implementaciju bio je velik rast fiksnih troškova proizvodnje (tkz. troškovi infrastrukture) koji se javljaju krajem prošlog stoljeća pod utjecajem snažnog razvoja moderne tehnologije.

Varijabilni troškovi imaju svoju dobru stranu – padaju ako pada prihod ili proizvodnja

Tradicionalni varijabilni troškovi (rad i materijal) bili su uglavnom pod kontrolom uz pomoć dobrih sastavnica i tehnologija/receptura. Prednost varijabilnih troškova je u tome da padaju sa padom proizvodnje ili prodaje, i rastu sa
njihovim rastom. Varijabilni troškovi su fiksni po jedinici proizvedenog i prodanog, a varijabilni su za ukupnu proizvodnju i prodaju. no, brzorastuća tehnologija potpomognuta visokoobrazovanim režijskim osobljem činila je sve veći dio ukupnih troškova
proizvodnje koji se više nije mogao izbjeći. Rađali su se odjeli za podršku proizvodnji u vidu raznovrsnih laboratorija, upravljanja i kontrole kvalitete, održavanja isl. Raslo je tkz. režijsko osoblje kao što su granski stručnjaci tehnolozi, voditelji pogona, kontrolori, pogonski inženjeri… Jednom riječju, počeli su rasti troškovi koji su po svojoj prirodi bili fiksni troškovi i koji se tradicionalno zovu – opći troškovi proizvodnje (OTP). Upravo na ovom segmentu troškova razvila se ABC metodologija.

Klasična računovodstvena metoda raspoređivanja OTP troškova na proizvedene učinke više nije mogla dati odgovore na pitanja potrebna za kvalitetno upravljanje troškovima u suvremenim uvjetima poslovanja.

Tu na scenu stupa ABC…

Fiksni troškovi i maju svoju lošu stranu – ostaju isti kad pada prodaja ili proizvodnja

 

Activity Based Costing polučio je dobre rezultate u proizvodnom sektoru i širi se brzo na ostale segmente poslovanja koje obiluju fiksnim troškovima.

Danas se ABC metoda primjenjuje u nabavi, skladištu, transportu, ali i računovodstvu, kontrolingu, IT i svim ostalim službama podrške koje su u najvećoj mjeri satkane od fiksnih troškova. Štoviše, danas njena globalna primjena sve više
zahvaća javni sektor u kojem je više no ikad važno resursima upravljati racionalno.
ABC metoda odnosno Activity Based Costing temelji se na pretpostavkama da nositelji troškova (proizvodi ili usluge) konzumiraju određene aktivnosti a aktivnosti ili poslovni procesi konzumiraju određene resurse. Fiksni troškovi raspoređuju se na temelju baza ili faktora trošenja pojedinih aktivnosti (proizvodnje, prodaje ili izvedene usluge ako govorimo o javnom sektoru). To dovodi do jasnije spoznaje koliko ukupnih fiksnih troškova potroši svaki proizvod ili usluga do krajnje realizacije proizvoda ili usluge na tržištu. To dovodi i do preciznijeg utvrđivanja i eliminiranja aktivnosti u sferi fiksnih troškova koje ne dodaju vrijednost poduzeću, čime se dolazi do smanjenja troškova bez klasičnog „rezanja“ bez jasnih kriterija. Sve to u konačnici rezultira stvaranjem i održavanjem konkurentske prednosti i racionalizacijom svih utrošenih resursa.

Najnovija verzija ABC metode ide još korak dalje – osim praćenja internih procesa, vodi se računa i o eksternim procesima koji utječu na cijeli lanac vrijednosti i na ostvarenje strateških ciljeva. U fokusu je vrijednost koju poduzeće ili organizacija stvara za sve steakholdere…

Troškovi poslovanja mijenjali su se kroz povijest i razumijevanje tih promjena nužno je da danas možemo njima upravljati

 

Zaista možemo zaključiti da su se troškovi poslovanja kroz povijest bitno mijenjali. Danas je situacija znatno drugačija nego prije kojih 5o, 100 ili 300 godina. Nekad je prevladavao direktni rad, a sirovine su bile nedostupne i jako skupe. Na taj način je najveći dio cijene koštanja činio varijabilni trošak poslovanja. Kako su se kroz povijest procesi poslovni procesi mijenjali, a tehnologija se ubrzano razvijala, došli smo do točke gdje je potrebno sve manje direktnog rada, a sirovina se može nabaviti iz bilo kojeg kutka svijeta. Rad zamjenjuju strojevi i roboti, a čovjek prelazi u „ostale troškove poslovanja“ kao potpora u najrazličitije servisne službe i odjele. Ne treba zanemariti činjenicu da te iste servisne službe koriste modernu IT tehnologiju koja u ostalim troškovima poslovanja također zauzima sve veće mjesto. Stoga je posve sigurno da će ABC metoda vrlo brzo postati vodeća kontrolerska metoda za analiziranje i upravljanje fiksnim/općim troškovima poslovanja.

Dobri rezultati i najbolja praksa iz proizvodnog sektora šire se brzo na na segmente poslovanja koje obiluju fiksnim troškovima.

Danas se ABC metoda primjenjuje u nabavi, skladištu, transportu, ali i računovodstvu, kontrolingu, IT i svim ostalim službama podrške. Štoviše, danas njena globalna primjena sve više zahvaća javni sektor u kojem je više no ikad važno resursima upravljati racionalno.

ABC metoda temelji se na pretpostavkama da nositelji troškova (proizvodi ili usluge) konzumiraju određene aktivnosti a aktivnosti ili poslovni procesi konzumiraju određene resurse. Fiksni troškovi raspoređuju se na temelju baza ili faktora trošenja pojedinih aktivnosti (proizvodnje, prodaje ili izvedene usluge ako govorimo o javnom sektoru). To dovodi do jasnije spoznaje koliko ukupnih resursa potroši svaki proizvod ili uslugu do krajnje realizacije proizvoda ili usluge na tržištu. To dovodi i do preciznijeg utvrđivanja i eliminiranja aktivnosti u sferi fiksnih troškova koje ne dodaju vrijednost poduzeću, čime se dolazi do smanjenja troškova bez klasičnog „rezanja“ bez jasnih kriterija. Sve to u konačnici rezultira stvaranjem i održavanjem konkurentske prednosti i racionalizacijom svih utrošenih resursa.

Najnovija verzija ove metode ide još korak dalje – osim praćenja internih procesa, vodi se računa i o eksternim procesima koji utječu na cijeli lanac vrijednosti i na ostvarenje strateških ciljeva. U fokusu je vrijednost koju poduzeće ili organizacija stvara za sve steakholdere…

ABC metoda u službi kontrolinga

 

Za učinkovito i efikasno upravljanje troškovima potrebno je temeljito znanje i razumijevanje svih aktivnosti i procesa korištenih u poslovanju, kako bi se stvorila nova vrijednost. Najvažnije poznavanje cost-drivera, jer zbog njih troškovi i nastaju. Poduzeća imaju višestruke pokretače troškova, od kojih su mnogi zasnovani na transakcijama, a ne na količinama. Ulaskom u Activity Based Costing poduzeće mijenja fokus sa orijentacije na funkciju na orijentaciju na proces – kako bi se učinkovito i djelotvorno zadovoljile promjenjive potrebe i želje korisnika, ali i stvorile preciznije i smislenije informacije za donošenje odluka. ABC metoda pomaže vam identificirati sve režijske troškove prema aktivnostima koje ih uzrokuju, te pomaže prepoznavanje cost drivera za svaku aktivnost i na taj način omogućuje njihovu kontrolu. Na taj način ABC metoda pomaže u prepoznavanju, profitabilnih proizvoda, usluga, procesa, aktivnosti, segmenata kupaca, kanala distribucije, ugovora i projekata.

Upoznajte svoje poduzeće iz dosad nepoznate perspektive. Obratite nam se već danas.

 

Telefon za kontakt: +385 1 779 3619

Pošaljite nam upit - UVOĐENJE ACTIVITY BASED COSTINGA

Suglasnost

Prijavite se na newsletter

* indicates required
Kontroling Kognosko d.o.o. koristiti će podatke koje unesete u ovaj obrazac kako bi s Vama ostao u kontaktu te radi dostavljanja informacija o našem poslovanju i marketinških poruka. Ukoliko želite dalje primati naše obavijesti putem e-maila molimo Vas da označite donju e-mail dostavu informacija.
Naravno, u svakom trenutku možete povući privolu klikom na poveznicu za odjavu dostupnu u svakoj e-mail poruci koju pošaljemo ili slanjem zahtjeva na renato.ocko@kognosko.hr. S Vašim ćemo osobnim podacima postupati pažljivo. Za više informacija o načinu rukovanja Vašim podacima molimo posjetite našu web-stranicu. Klikom na gumb ispod dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka na način sukladan ovim uvjetima.
We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.