2. KONFERENCIJA – KONTROLING U JAVNOM SEKTORU

Bez kontrolinga nema učinkovite i transparentne javne uprave!

Bez kontrolinga nema učinkovite i transparentne javne uprave!

43 konferencia320032016