2. KONFERENCIJA – KONTROLING U JAVNOM SEKTORU

Bez kontrolinga nema učinkovite i transparentne javne uprave!

2. KONFERENCIJA – KONTROLING U JAVNOM SEKTORU

Bez kontrolinga nema učinkovite i transparentne javne uprave!